14-04-2021

Η σημασία του πάχους του κερατοειδούς σε σχέση με την ενδοφθάλμια πίεση

Η ενδοφθάλμια πίεση των ματιών σας (IOP) είναι σημαντική ένδειξη που προσδιορίζει τον κίνδυνο για ανάπτυξη γλαυκώματος. Η παρακολούθηση αλλά και η σωστή διαχείριση της πίεσης των ματιών σας, μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της απώλειας της όρασης. Μελέτες σχετικά με τον κερατοειδή (το διαυγές μέρος του προστατευτικού καλύμματος του ματιού), δείχνουν ότι το πάχος του κερατοειδούς είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την ακριβή διάγνωση της πίεσης των ματιών.

Κατά τη διάρκεια μιας μελέτης διάρκειας 5 ετών, έγινε μια συσχέτιση σχετικά με το πάχος του κερατοειδούς, το ρόλο του στην ενδοφθάλμια πίεση του οφθαλμού, και την ανάπτυξη του γλαυκώματος.

Γιατί το πάχος του κερατοειδούς είναι σημαντικό;

Το πάχος του κερατοειδούς είναι πιθανό να επηρεάσει και να καλύψει την ακριβή διάγνωση της πίεσης των ματιών, με αποτέλεσμα ο γιατρός να σας χορηγεί θεραπεία για μια κατάσταση που μπορεί να μην υπάρχει πραγματικά. Η ενδοφθάλμια πίεση μπορεί να υποτιμηθεί σε ασθενείς με πιο λεπτό κερατοειδή και να υπερεκτιμηθεί σε εκείνους με παχύτερο.

Μερικοί ασθενείς που είχαν αρχικά διαγνωστεί με γλαύκωμα φυσιολογικής έντασης μπορεί στην πραγματικότητα να αντιμετωπίζονται σαν να έχουν κανονικό γλαύκωμα λόγω λεπτού κερατοειδούς και αυτό μπορεί να είναι σημαντικό για τη διάγνωσή. Άλλοι ασθενείς που έχουν διαγνωστεί με οφθαλμική υπέρταση μπορεί να λαμβάνουν κολλύρια χωρίς να χρειάζεται με βάση την μέτρηση του πάχους του κερατοειδούς (αν έχουν παχύ κερτοειδή). Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό να ελέγχετε τακτικά τα μάτια σας και σχετικά με την διάγνωση να βεβαιωθείτε ότι ο γιατρός σας λαμβάνει υπόψη την μέτρηση του πάχους του κερατοειδούς.

Λεπτός κερατοειδής χιτώνας – Κίνδυνος για εσφαλμένη μέτρηση της πίεσης των ματιών

Πολλές φορές, οι ασθενείς με λεπτούς κερατοειδείς χιτώνες (μικρότεροι από 555 μm) παρουσιάζουν τεχνητά χαμηλές μετρήσεις ενδοφθάλμιας πίεσης. Αυτό είναι επικίνδυνο, διότι αν η πραγματική πίεση είναι υψηλότερη από αυτό που δείχνει η μέτρησή σας, μπορεί να διατρέχετε κίνδυνο ανάπτυξης γλαυκώματος. Μια υψηλή ενδοφθάλμια πίεση που δεν έχει θεραπευτεί, μπορεί να οδηγήσει σε γλαύκωμα και απώλεια όρασης. Είναι σημαντικό ο γιατρός σας να έχει μια ακριβή μέτρηση για τη σωστή διάγνωση και τη δημιουργία της κατάλληλης θεραπείας.

Παχύς κερατοειδής χιτώνας – Μικρότερη ανησυχία για ανάπτυξη γλαυκώματος

Οι ασθενείς με παχύτερο κερατοειδή χιτώνα μπορεί να παρουσιάσουν υψηλότερη ενδοφθάλμια πίεση από ότι υπάρχει στην πραγματικότητα. Ο κίνδυνος για ανάπτυξη γλαυκώματος μειώνεται όταν η ενδοφθάλμια πίεση είναι χαμηλή. Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι σημαντικό να πραγματοποιείτε τακτικές εξετάσεις για να παρακολουθείτε την πίεση των ματιών για τυχόν αλλαγές.

Μιχαήλ Χριστοδουλίδης
Χειρουργός Οφθαλμίατρος
www.myeye.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ