11-04-2021

Σωτήρια η παροχή πρώτων βοηθειών ψυχικής υγείας

Κάθε 40 δευτερόλεπτα κάποιος άνθρωπος στον κόσμο αυτοκτονεί, ενώ ένας στους τέσσερις ενήλικες, κάποια στιγμή, θα βιώσει ψυχικές δυσκολίες. Πολλοί από αυτούς θα λάβουν μικρή ή καθόλου βοήθεια, όταν βρεθούν σε ανάγκη.

Αντίθετα, η πλειονότητα των ατόμων με προβλήματα σωματικής υγείας που θα βρεθούν σε ανάγκη, θα λάβουν πρώτες βοήθειες σε πρωτοβάθμιο επίπεδο περίθαλψης.

Οι ψυχολογικές κρίσεις και τα άγχη θεωρούνται διαφορετικά, εξαιτίας της άγνοιας, της ελλιπούς γνώσης, του στίγματος και της διάκρισης και σύμφωνα με τους ειδικούς αυτό δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί, ιδιαίτερα εφόσον είναι γνωστό ότι δεν μπορεί να υπάρξει σφαιρική υγεία χωρίς ψυχική υγεία.

«Αξιοπρέπεια και Ψυχική Υγεία – Πρώτες Βοήθειες Ψυχολογικής και Ψυχικής Υγείας για Όλους», θέτει ως θέμα της ενημερωτικής εκστρατείας για το 2016, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, επιδιώκοντας να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό για τα ψυχικά νοσήματα, τα δικαιώματα των ψυχικά ασθενών και την υπεράσπιση της αξιοπρέπειάς τους σε όλες τις πτυχές της ζωής τους, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας, που εορτάζεται την 10η Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τις έρευνες, οι πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας περιγράφονται ως μια ανθρώπινη, ενθαρρυντική ανταπόκριση σε έναν συνάνθρωπο που υποφέρει και που μπορεί να χρειάζεται στήριξη.

Η ψυχολογική και ψυχική κρίση, είναι δυνατόν να συμβεί οπουδήποτε και η παροχή πρώτων βοηθειών ψυχολογικής και ψυχικής υγείας είναι ενδεχομένως μία σωτήρια ικανότητα που όλοι οι πολίτες χρειάζεται να έχουν και όπως εκτιμούν οι ειδικοί, εφοδιάζοντας περισσότερους ανθρώπους με βασικές ικανότητες παροχής πρώτων βοηθειών ψυχολογικής και ψυχικής υγείας, θα συμβάλει στη μείωση του δείκτη των αυτοκτονιών.

Μία συστηματική ανασκόπηση, η οποία ολοκληρώθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας το 2009, έδειξε επίσης την αποτελεσματικότητα των πρώτων βοηθειών ψυχολογικής και ψυχικής υγείας.

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ψυχικής Υγείας, οι πρώτες βοήθειες ψυχολογικής και ψυχικής υγείας, θα έπρεπε να είναι διαθέσιμες σε όλους και όχι μόνο σε λίγους και γι΄αυτό επιθυμεί να αναπτύξει μία κοινή αντίληψη βασικών πρώτων βοηθειών ψυχολογικής και ψυχικής υγείας, η οποία θα είναι κατανοητή παγκοσμίως από το ευρύ κοινό, τους επαγγελματίες υγείας, τα κυβερνητικά και μη κυβερνητικά ιδρύματα και φορείς.

Σημειώνει ότι η εκπαίδευση δεν είναι αρκετή για τη σωστή διάδοση των πρώτων βοηθειών ψυχολογικής και ψυχικής υγείας. Υπάρχει επίσης η ανάγκη για προώθηση της ψυχικής υγείας και της καλής πρόσβασης στους παρόχους υγείας.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ