Χρυσό Βραβείο για Internet of Things στις SenseOne και Πλαστικά Θράκης Συσκευασίας ΑΒΕΕ, στα Impact Business IT Excellence Awards 2019
Η SenseOne, μέλος του Ομίλου Singular Logic, και η εταιρεία Πλαστικά Θράκης Συσκευασίας ΑΒΕΕ, μέλος του Ομίλου Πλαστικά Θράκης, έλαβαν Gold βραβείο στα πλαίσια των Impact Business IT Excellence Awards 2019, για τη βέλτιστη αξιοποίηση της καινοτόμου πλατφόρμας SenseOne  ΙοΤ και στα δύο εργοστάσιατης δεύτερης, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ενεργειακής και λειτουργικής αποδοτικότητας των βιομηχανικών της εγκαταστάσεων.

Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης Συσκευασίας ΑΒΕΕ, διαθέτει βιομηχανικές εγκαταστάσεις στα Ιωάννινα και στην Ξάνθη και δραστηριοποιείται στην παραγωγή συσκευασιών που βρίσκουν εφαρμογή στους τομείς των τροφίμων, των χημικών και των χρωμάτων. Η εταιρεία επενδύει στη βιώσιμη ανάπτυξή της και δεσμεύεται μεταξύ άλλων μέσω της Διαχείρισης Ενέργειας & Περιβαλλοντικής Πολιτικής της. Η εξοικονόμηση και η αποδοτικότερη διαχείριση της ενέργειας είναι στρατηγικός στόχος στο σχεδιασμό της παραγωγής της.

Μέσω της πλατφόρμας SenseOne IoT, η εταιρεία διαθέτει αυτοματοποιημένη και έγκαιρη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων που αφορούν στην ενεργειακή και λειτουργική αποδοτικότητα των συστημάτων των εργοστασίων της, συμβάλλοντας στην άμεση λήψη αποφάσεων για τη βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας και στη μείωση του λειτουργικού και παραγωγικού της κόστους.

Ο κ. Δημοσθένης Γιαννακουλόπουλος, VP Sales and Business Development στη SenseOne, ανέφερε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη «χρυσή» διάκριση που έλαβε το συγκεκριμένο έργο, για την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών internet of things στην ελληνική βιομηχανία. Η τεχνολογία IoT είναι εδώ και τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει είναι μετρήσιμα.  Όπως σε κάθε έργο, έτσι και σε αυτό, τη διαφορά της αριστείας την κάνουν οι άνθρωποι και θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τόσο την εξαιρετική μας ομάδα υλοποίησης, που ανταποκρίθηκε άψογα σε ένα πολύπλοκο έργου ψηλών απαιτήσεων, όσο και τα στελέχη του Ομίλου Πλαστικών Θράκης, όπου η γνώση και η εμπειρία τους σε θέματα ενεργειακής και λειτουργικής αποδοτικότητας, συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία του έργου».

*** Σχετικά με τη SenseOne: Η SenseOne, μέλος του Ομίλου Singular Logic, είναι μία πρωτοπόρος και διεθνώς βραβευμένη (WITSA 2018) καινοτόμος εταιρεία σε λύσεις ΙοΤ. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη καινοτομικού λογισμικού και ολοκληρωμένων λύσεων Internet of Things, που εξυπηρετούν τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα μεταξύ έξυπνων συσκευών, με τελικό αντικειμενικό σκοπό τη μείωση κόστους, την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της αποδοτικότητας σε όλους τους τομείς της οικονομίας. www.senseone.io

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook