05-08-2020

Αφαίρεση επτά βαθμών σε ΠΑΟΚ και 12 σε Ξάνθη – Ένοχοι για την πολυιδιοκτησία

Με απόφαση του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού οργάνου της Super League: Η ακριτική ομάδα τιμωρήθηκε και για την υπόθεση της μετοχικής της σύνθεση - Πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία

Ένοχοι κρίθηκαν από το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο της Super League 1, ΠΑΟΚ και Ξάνθη και τιμωρήθηκαν με αφαίρεση βαθμών για την υπόθεση πολυιδιοκτησίας, στην οποία φέρονται να εμπλέκονται οι δύο ΠΑΕ, με βάση και τη σχετική εισήγηση της ΕΕΑ.

Για το θέμα της πολυιδιοκτησίας, μετά και την εκδίκαση της απόφασης, αφαιρέθηκαν από επτά βαθμούς από κάθε ομάδα. Για την ομάδα της Θράκης υπήρξε αφαίρεση επιπλέον πέντε βαθμών για το θέμα της μετοχικής της σύνθεση.

Οι δυο ομάδες τιμωρήθηκαν από τον δικαστή, πρωτόδικα, από την χρήση του νόμου 1999 (προβλέπει και υποβιβασμό) που άλλαξε με την πρόσφατη τροπολογία, για τιμωρία 5-10 βαθμών, που πέρασε η κυβέρνηση, καθώς η ΕΠΟ φαίνεται να έχει… αποσύρει από το καλοκαίρι όλο το άρθρο 30 του Πειθαρχικού Κώδικα που αφορά την πολυιδιοκτησία. Τότε που η ΕΠΟ επιχείρησε να κάνει αλλαγές στο θέμα της πολυιδιοκτησίας, αλλά υπήρξαν αντιδράσεις από FIFA και UEFA.

Το σκεπτικό της Πειθαρχικής Επιτροπής της Superleague, αναφέρει, άλλωστε για την απόφαση: «…αντλεί τη δικαιοδοσία του αποκλειστικά εν προκειμένω εκ του άρθρου 69 παρ. 12 Ν. 2725/1999, ενόψει και του ότι ο Κανονισμός και ο Πειθαρχικός Κώδικας ΕΠΟ, όπως προαναφέρθηκε, δεν προβλέπουν διατάξεις σχετικές με ζητήματα πολυϊδιοκτησίας».

Διαφορετικά η… αντικατάσταση της ποινής του υποβιβασμού μ’ αυτή της αφαίρεσης 5-10 βαθμών για την πολυιδιοκτησία και άλλες παραβάσεις όπως στο μετοχολόγιο, θα πρέπει να έχει και τη… σφραγίδα των FIFA και UEFA, εφόσον έχει ισχύ ο Πειθαρχικός Κώδικας της ΕΠΟ.

Λογικά θα γίνουν εφέσεις από ΠΑΟΚ και Ξάνθη, οπότε η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί και από τη δευτεροβάθμια Επιτροπή της ΕΠΟ, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν προσφυγές και στο CAS…

Η απόφαση Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο της Super League 1:

«Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο πήρε τις παρακάτω αποφάσεις:

ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο.:”Με την παρούσα σας διαβιβάζουμε την από 27-1-2020 Έκθεση/Πόρισμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία μας διαβιβάσθηκε με το υπ’ αριθ. πρωτ. 96/10-2-2020 έγγραφό της καθώς και το υπ’ αριθ. πρωτ. εξερχ 30/10-2-2020 έγγραφο ΕΠΟ, καλώντας σας να παραστείτε ενώπιόν μας, κατά την εκδίκασή της, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω Έκθεση/Πόρισμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού άρθρα σε συνδυασμό με το Παράρτημα Α του ΠΚ ΕΠΟ.”:

-ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ α) την υπ’ αριθ. πρωτ. 97/13-2-2020 κλήση προς απολογία κατά της Π.Α.Ε. Α.Ο. ΞΑΝΘΗ, για παραβίαση του άρθρου 69 παρ. 3 και 12 ν. 2725/1999, εξ αιτίας ανακλήθηκε το πιστοποιητικό της Ε.Ε.Α. κατ’ άρθρο 77Α ν. 2725/1999, σε συνδυασμό με το Παράρτημα Α του Π.Κ./Ε.Π.Ο., Β) την από 19-2-2020 πρόσθετη παρέμβαση της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, Γ) την από 14-2-2020 παρέμβαση της ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ και Δ) την από 19-2-2020 πρόσθετη παρέμβαση της ΠΑΕ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ – Α.Ε.Λ. αντιμωλία των διαδίκων.

-ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο.

-ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την παρέμβαση της ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ.

-ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει τις παρεμβάσεις των ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και ΠΑΕ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ – Α.Ε.Λ..

-ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ εις βάρος της πειθαρχικώς εγκαλουμένης για την πράξη της παράβασης του άρθρου 69 παρ. 3 και 12 ν. 2725/1999, εξ αιτίας της οποίας ανακλήθηκε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού το πιστοποιητικό συμμετοχής της στο πρωτάθλημα, την ποινή της αφαίρεσης πέντε (5) βαθμών από το τρέχον επαγγελματικό πρωτάθλημα SUPERLEAGUE ΕΛΛΑΔΑ 2019-2020.

ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο.:”Με την παρούσα σας διαβιβάζουμε την από 27-1-2020 Έκθεση/Πόρισμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία μας διαβιβάσθηκε με το υπ’ αριθ. πρωτ. 96/10-2-2020 έγγραφό της καθώς και το υπ’ αριθ. πρωτ. εξερχ 30/10-2-2020 έγγραφο ΕΠΟ, καλώντας σας να παραστείτε ενώπιόν μας, κατά την εκδίκασή της, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω Έκθεση/Πόρισμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού άρθρα σε συνδυασμό με το Παράρτημα Α του ΠΚ ΕΠΟ.”:

ΠΑΕ ΠΑΟΚ:”Με την παρούσα σας διαβιβάζουμε την από 27-1-2020 Έκθεση/Πόρισμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία μας διαβιβάσθηκε με το υπ’ αριθ. πρωτ. 96/10-2-2020 έγγραφό της καθώς και το υπ’ αριθ. πρωτ. εξερχ 30/10-2-2020 έγγραφο ΕΠΟ, καλώντας σας να παραστείτε ενώπιόν μας, κατά την εκδίκασή της.”:

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ κατ’ αντιμωλία Α) τα επί των αναφερομένων στην από 27-1-2020 Έκθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού που αφορά την ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. και την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία διαβιβάσθηκε στο παρόν Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Όργανο με το υπ’ αριθ. πρωτ. 96/10-2-2010 έγγραφό της καθώς και το υπ’ αριθ. πρωτ. εξερχ. 30/10-2-2020 έγγραφο ΕΠΟ, για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 69 παρ. 9 και 12 Ν. 2725/1999, Β) την από 14-2-2020 πρόσθετη παρέμβαση της Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, προς υποστήριξη της υπό στοιχείο Α΄ ως άνω από 27-1-2020 Έκθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία στρέφεται σε βάρος της Π.Α.Ε. ΞΑΝΘΗ Α.Ο., Γ) την από 14-2-2020 πρόσθετη παρέμβαση της Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, προς υποστήριξη της υπό στοιχείο Α΄ ως άνω από 27-1-2020 Έκθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία στρέφεται σε βάρος της Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ, Δ) την από 14-2-2020 πρόσθετη παρέμβαση της Π.Α.Ε. Α.Ε.Λ., προς υποστήριξη της Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, η οποία στρέφεται σε βάρος της Π.Α.Ε. ΞΑΝΘΗ Α.Ο. και της Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ.

-ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ τις ως άνω (υπό στοιχ. Β, Γ, Δ) πρόσθετες παρεμβάσεις.

-ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην ομάδα της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. την ποινή της αφαίρεσης επτά (7) βαθμών από το τρέχον επαγγελματικό πρωτάθλημα (Super League 1 Ελλάδα αγωνιστική περίοδος 2019 – 2020).

-ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην ομάδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ την ποινή της αφαίρεσης επτά (7) βαθμών από το τρέχον επαγγελματικό πρωτάθλημα (Super League 1 Ελλάδα αγωνιστική περίοδος 2019 – 2020).

ΠΑΕ Πανιώνιος: «Με βάση την από 11-02-2020 ένσταση σας για το κύρος του Αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΠΑΕ Α.Ο. ΞΑΝΘΗ της 8.2.2020 για την 23η αγωνιστική ημέρα του πρωταθλήματος SUPER LEAGUE 1 ΕΛΛΑΔΑ της αγωνιστικής περιόδου 2019-2020 και κατά της ΠΑΕ Α.Ο. ΞΑΝΘΗ, καλείσθε όπως παραστείτε ενώπιόν μας, κατά την εκδίκασή της, η οποία προσδιορίσθηκε, κατά την ημερομηνία της 17-02-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30, συντέμνοντας την προθεσμία κλητεύσεως, κατ’ άρθρα 8 και 33 του Δικονομικού Κανονισμού Λειτουργίας Πειθαρχικών Επιτροπών.»

-ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

-ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την ένσταση.

-ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την κατάπτωση του καταβληθέντος παραβόλου υπέρ της Διοργανώτριας Αρχής.

Γίνεται μνεία ότι κατά της παρούσας απόφασης είναι δυνατή η άσκηση έφεσης εντός προθεσμίας δύο (2) εργασίμων ημερών για τους διαδίκους και πέντε (5) εργασίμων ημερών για τον Υπεύθυνο Άσκησης Πειθαρχικής Δίωξης από την επομένη της κοινοποίησης της παρούσας».

Πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία

Η απόφαση αλλάζει τα δεδομένα στη βαθμολογία, καθώς ο ΠΑΟΚ πέφτει στους 52 βαθμούς, έχοντας πλέον έναν περισσότερο από την ΑΕΚ. Την ίδια στιγμή ο Ολυμπιακός προηγείται με 66 βαθμούς, ενώ η Ξάνθη πέφτει στους 18 βαθμούς, έχοντας έναν περισσότερο από τον Παναιτωλικό ο οποίος βρίσκεται στην προτελευταία θέση.

Η βαθμολογία:

Ολυμπιακός 66
ΠΑΟΚ 52 (υπολογίζεται το -7)
ΑΕΚ 51
Παναθηναϊκός 44
ΟΦΗ 34
Άρης 34
Ατρόμητος 32
ΑΕΛ 30
Αστέρας Τρίπολης 30
Λαμία 27
Βόλος 27
Ξάνθη 18 (υπολογίζεται το -12 )
Παναιτωλικός 17
Πανιώνιος 11

Αντίδραση από ΠΑΟΚ

Άμεση ήταν η αντίδραση του ΠΑΟΚ στην ανακοίνωση της ποινής. Ο Δικέφαλος του Βορρά σε ανακοίνωσή του έκανε λόγο για ποινή «πάνω σε ένα κακοστημένο έργο της ΕΕΑ, χωρίς ουσιαστική εκδίκαση της υπόθεσης από κανονικό δικαστήριο», τονίζοντας ότι «στους δυο ακόμη βαθμούς δικαστηρίων, θα επιμείνουμε στην εκδίκαση της ουσίας της υπόθεσης».

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» από την πρώτη στιγμή έκανε λόγο για πολιτική απόφαση, σχετικά με την εισήγηση της ΕΕΑ, βάζοντας στο… κάδρο και τον Λευτέρη Αυγενάκη. Έκανε λόγο και για «κουμπαριές», μετά και την αντικατάσταση δυο μελών και του προέδρου της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, ενώ είχε ανακοινωθεί σχετική καταγγελία και στον Άρειο Πάγο.

Υπενθυμίζεται, πάντως, πως η εισαγγελέας Εφετών Αθηνών διέταξε έρευνα για διάπραξη κακουργημάτων από τα μέλη της ΕΕΑ, σχετικά με τον τρόπο που χειρίστηκαν την υπόθεση και την ημέρα που έκανα γνωστή την εισήγηση.

Επίσης, ΠΑΟΚ και Ξάνθη είχαν προσφύγει στο ΣτΕ κατά της ΕΕΑ και των εισηγήσεων της, ώστε να παγώσει προσωρινά η διαδικασία επιβολής ποινών από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα της Super League και της ΕΠΟ. Με το ΣτΕ να απορρίπτει τις προσφυγές.

Σημειώνεται ότι η ΕΕΑ εξέτασε τις παραπάνω υποθέσεις για ΠΑΟΚ και Ξάνθη, μετά καταγγελία του Ολυμπιακού.

ΣΧΟΛΙΑ

Tο altsantiri.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.