Αυτό το χαρακτηριστικό του συντρόφου κάνει ευτυχισμένο ένα ζευγάρι

Εκτός από την επικοινωνία και την εμπιστοσύνη που είναι απαραίτητα σε μια σχέση για να κρατήσει στον χρόνο, υπάρχει ακόμα ένα χαρακτηριστικό του συντρόφου που κάνει ένα ζευγάρι ευτυχισμένο.

Σύμφωνα με μελέτη, το χαρακτηριστικό αυτό είναι ο βαθμός αυτογνωσίας που έχει κανείς. Όσοι πήραν μέρος στην έρευνα βαθμολόγησαν το επίπεδο αυτογνωσίας της/του συντρόφου και πώς αυτό το χαρακτηριστικό επιδρά στη σχέση.

Διαπιστώθηκε πως όσοι ανέφεραν πως είναι ικανοποιημένοι από τη μακροχρόνια σχέση τους είχαν και συντρόφους για τους οποίους ανέφεραν ότι είχαν αυξημένο επίπεδο αυτογνωσίας.