Στη Βουλή το νομοσχέδιο για το «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης»

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με το οποίο συνιστάται το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης».

Το Ε.ΣΥ.Δ. λειτουργούσε ως αυτοτελής λειτουργική μονάδα στο Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) από το οποίο αποσπάται.

Σύμφωνα με την Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων του νομοσχεδίου, η σύσταση του ΝΠΙΔ «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» κρίθηκε απαραίτητη, διότι με την ένταξη του ΕΣΥΔ στο ΕΔΥΠ προέκυψε ασυμβατότητα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008, με κίνδυνο απώλειας της αναγνώρισης του εθνικού οργανισμού διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με άμεση συνέπεια στις ελληνικές εξαγωγές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ