Οι θέσεις των κομμάτων και εκτιμήσεις πολιτικών αρχηγών στο βαρόμετρο της Public Issue

Ιδιαιτέρως εντυπωσιακά είναι τα ευρήματα του πολιτικού βαρόμετρου της Public Issue που δημοσιεύεται σε τμήματα αυτή την εβδομάδα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μεταξύ 23/4/2018 και 7/5/2018 σε δείγμα 1.003 ατόμων και παρουσιάζει τους δείκτες πολιτικούς κλίματος καθώς και την εικόνα των πολιτικών κομμάτων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που αφορούν την εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ σε σύγκριση με το 2015. Πιο συγκεκριμένα, εμφανίζουν μια εικόνα κατάρρευσης, καθώς όλοι οι δείκτες βαίνουν έντονα καθοδικά σε σύγκριση με τρία χρόνια πριν. Την ίδια στιγμή, οι αντίστοιχοι δείκτες που αφορούν τη Νέα Δημοκρατία βρίσκονται σε άνοδο, αν και όχι εντυπωσιακή.

Ειδικότερα, στο ερώτημα εάν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ικανό αρχηγό, ενώ τον Μάρτιο του 2015 το 57% απαντούσε θετικά, τον Απρίλιο του 2018 μόλις ένα ποσοστό 17% απαντά θετικά. Ακόμη, τον Μάρτιο του 2015 ένα 57% δήλωνε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πιο κοντά στα συμφέροντα της μεσαίας τάξης, ενώ τον Απρίλιο του 2018 το ποσοστό αυτό βρίσκεται στο 15%. Αντίστοιχη είναι η πτώση και σε άλλα ερωτήματα που αφορούν το ίδια την προοπτική του κόμματος.

Έτσι, ενώ τον Μάρτιο του 2015 ένα 54% δήλωνε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μέλλον και προοπτική και ένα 48% ότι έχει τα πιο ικανά στελέχη, τον Απρίλιο του 2018 τα ποσοστά αυτά βρίσκονται στο 13% και στο 12% αντίστοιχα.

Τέλος, το 2015 μόλις ένα 5% εκτιμούσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ περνάει κρίση και μόλις ένα 7% ότι είναι το κόμμα είναι εξαρτημένο από οικονομικά συμφέροντα. Το 2018 τα αντίστοιχα ποσοστά βρίσκονται στο 33% και στο 18%.