Οι προτάσεις της Νέας Ελληνικής Ορμής για δημογραφικό και ισότητα φύλων
Τις προτάσεις της για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και για την ενίσχυση της ισότητας των φύλων, κατέθεσε η «Νέα Ελληνική Ορμή (ΝΕΟ)», της Κατερίνας Παπακώστα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «έπειτα από την τυπική έξοδο της Ελλάδας από τα Μνημόνια, οφείλουμε να προωθήσουμε την Κοινωνική Ατζέντα μέσω μίας δέσμη κοινωνικών μεταρρυθμίσεων που στον πυρήνα της έχει την ανοικοδόμηση της κοινωνίας, με την αντιστροφή του δημογραφικού προβλήματος αλλά και την ενίσχυση της ισότητας των φύλων».

Η Νέα Ελληνική Ορμή για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προτείνει τα εξής: «Ειδικό φορολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς για την οικογένεια, παροχή των ειδών πρώτης ανάγκης για τα βρέφη έως δύο ετών, πλήρη προστασία μητρότητας στην εργασία με αναπλήρωση των εγκύων από ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ για έξι μήνες (από τον 8ο μήνα κύησης έως και τον 4ο μήνα λοχείας) με πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών και την υποχρέωση του εργοδότη για συνέχιση της εργασιακής σχέσης με την εργαζόμενη μητέρα, και εγκαθίδρυση του θεσμού της «βοηθού μητέρας», δηλαδή, η αδειοδότηση σε γυναίκες χωρίς θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα, με πιστοποίηση της καταλληλότητας της οικίας τους, για φύλαξη βρεφών και παιδιών πρώτης παιδικής ηλικίας, εξασφαλίζοντας την έξοδο από την ανεργία των γυναικών αυτών αλλά και την άμεση αντιμετώπιση της έλλειψης βρεφονηπιακών σταθμών».

Αναφορικά με την ισότητα των φύλων, η Νέα Ελληνική Ορμή εισηγείται τα εξής: «Να κρίνεται παράνομη η ανισότητα και να επιβάλλονται πρόστιμα σε εταιρείες ή φορείς του Δημοσίου που δεν θα διαθέτουν Πιστοποιητικό Ισότητας, την ανάπτυξη πρωτοβουλιών κάλυψης του έμφυλου ψηφιακού χάσματος, την ανάπτυξη δράσεων στήριξης της απασχολησιμότητας των γυναικών, την χρηματοδότηση προγραμμάτων ένταξης γυναικών επιστημόνων στον αγροδιατροφικό τομέα, την αξιοποίηση ικανοτήτων μεταναστριών και προσφύγων γυναικών σε κλάδους παραγωγής ιδιαίτερης γνώσης (χειροτεχνία) ώστε να ενταχθούν στην παραγωγική διαδικασία (κάτι που θα μειώσει τα χορηγούμενα επιδόματα), την άμεση εφαρμογή της νομοθεσίας για την ισόρροπη συμμετοχή των φύλων στα υπηρεσιακά και διοικητικά συμβούλια του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και την απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων (για άνδρες και γυναίκες) ενίσχυσης του καλλιτεχνικού έργου, που προάγει την ισότητα των φύλων».

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook