Στοιχεία που αποκαλύπτουν φαινόμενα κακοδιοίκησης, έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας η οποία καταγγέλλει ότι παρέλαβε από την προηγούμενη διοίκηση «μαύρη προίκα χρέους ύψους 13 εκατομμυρίων ευρώ».

Με σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε σήμερα από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας καταγγέλλεται η λειτουργία «ειδικού καθεστώτος» προνομίων που απολάμβαναν εργαζόμενοι στο παρελθόν σε βάρος του Δημοσίου και συναδέλφων τους εργαζομένων, ενώ γίνεται αναφορά σε «απόρρητους λογαριασμούς», σε ανεξόφλητες αποζημιώσεις μετακλητών στα γραφεία εξωτερικού, ακόμη και σε απλήρωτους λογαριασμούς.

«Αργούν να καταλάβουν ορισμένοι, ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι αποφασισμένη να θέσει τέλος στο Βυζάντιο της Δημόσιας Διοίκησης. Στόχος τους, αυτή τη φορά, ήταν η ΓΓ Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και οι προσπάθειες της να εξυγιάνει και να εξορθολογήσει τη λειτουργία της με διαφάνεια, δικαιοσύνη και αξιοκρατία», αναφέρει η ανακοίνωση της Γραμματείας, η οποία καταγγέλλει πως «την ώρα που ο Έλληνας φορολογούμενος καλείται να σηκώσει το βάρος της μεταρρύθμισης, υπάρχουν εκείνοι που υπερασπίζονται βασιλικά προνόμια».

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ειδικότερα πως «η ΓΓ Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ήρθε στα χέρια της παρούσας διοίκησης με μια μαύρη προίκα χρέους ύψους 13 εκ.: απλήρωτοι λογαριασμοί, ανεξόφλητες αποζημιώσεις μετακλητών στα γραφεία εξωτερικού, «απόρρητοι λογαριασμοί». Ταυτόχρονα, ελάχιστοι εργαζόμενοι απολάμβαναν «ειδικού καθεστώτος», όχι μόνο σε βάρος του δημοσίου, αλλά και σε βάρος των συναδέλφων τους: εξάντληση της παραμονής τους στο εξωτερικό ή αργομισθίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, πέντε (σε σύνολο 185) εργαζόμενοι (δηλαδή το 2,7% του συνόλου) παρέμειναν στο εξωτερικό από 20-27 έτη, 14 εργαζόμενοι από 13-19 έτη (7,6 % του συνόλου), υπό την προστασία των προηγούμενων ηγεσιών».

Όπως εξάλλου γίνεται γνωστό «ήδη έχουν ολοκληρωθεί ή δρομολογούνται όλες οι απαραίτητες σύννομες ενέργειες για την αποκατάσταση των αδικιών αλλά και για την οικονομική διευθέτηση του χρέους».

Επίσης, Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας χαρακτηρίζει συκοφαντική την ανακοίνωση της Γραμματείας Πολιτικής Τεκμηρίωσης και Ενημέρωσης της ΝΔ, για να καταγγείλει ότι «υπάρχουν εκείνοι που προσπαθούν να υψώσουν τείχη για να υπερασπίσουν προνόμια ετών, χρησιμοποιώντας φωνασκίες και ανακοινώσεις με τις οποίες ελπίζουν ότι θα ”τρομάξουν” τη διοίκηση για να σταματήσει τις μεταρρυθμίσεις».

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΓΓΕΕ, είναι το επιχείρημα «διώχνουν κόσμο για να βάλουν δικούς τους».

«Ναι, οι δικοί μας είναι εκείνοι που με αδιάβλητη μοριοδότηση και με αξιολόγηση της εργασιακής τους πορείας θα καλύψουν τις οργανικές θέσεις βάσει των προσόντων τους. Αυτοί είναι ”δικοί” μας άνθρωποι, όσοι αναδειχθούν με τα προσόντα τους και με την ποιότητα της εργασία τους, αυτοί είναι οι άνθρωποι της Ελλάδας που φιλοδοξούμε να οικοδομήσουμε», αναφέρει η ανακοίνωση.

Στην ανακοίνωση παρατίθενται στοιχεία που «έχουν ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓ Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και αποτελούν αδιάσειστες αποδείξεις εναντίον όλων εκείνων που με μεθοδευμένες πρακτικές προσπαθούν να καλύψουν τα κακώς κείμενα του παρελθόντος».

Αναφέρονται επίσης τα μέτρα εξορθολογισμού δαπανών και ειδικότερα:

Εξορθολογισμός Δαπανών

– Κατάργηση της θέσης των δύο ΓΓ και συνένωση σε μία θέση. Εξοικονόμηση μισθού ενός ΓΓ και του γραφείου του. Μείωση της τάξης τού 58%, περίπου, από 510.000 ευρώ σε 212.000 ευρώ.

– Καταγγελία της σύμβασης με το πρακτορείο Reuters, το οποίο δεν χρησιμοποιείται από την υπηρεσία. Εξοικονόμηση 51.660 ευρώ ετησίως.

Εξοικονόμηση περίπου 22.000 ευρώ ετησίως από τη δαπάνη προμήθειας ελληνικού Τύπου μέσω της διαγραφής από τον κατάλογο παραληπτών που δεν υπάγονται στη στενή σφαίρα αρμοδιοτήτων της ΓΓΕΕ.

Επίσης παρατίθενται ενδεικτικά στοιχεία για τις ανεξόφλητες δαπάνες προηγούμενων ετών, οι οποίες συνολικά φτάνουν στο ποσό των 14.387.628,51 ευρώ, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι μόνο οι οφειλές στα ΕΛΤΑ για το διάστημα 1/1/2012-30/6/2015 ανέρχεται στα 7 εκατ. ευρώ.

Για τις μετακινήσεις προσωπικού στα Γραφεία Τύπου Εξωτερικού (ΓΤΕ), αναφέρεται:

* Ο προγραμματισμός των μετακινήσεων για το έτος 2015 πραγματοποιήθηκε με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας και τις υφιστάμενες δημοσιονομικές συνθήκες στη χώρα.

* Τα γνωστά σε όλους λόγω του χρόνιου χαρακτήρα τους πρακτικά, οικονομικά και διοικητικά προβλήματα οφείλονται στην ατροφική λειτουργία των μονομελών ΓΤΕ, τα οποία καλούνται να αντιμετωπίζουν τη διεθνή συγκυρία χωρίς τα απαραίτητα μέσα για την άσκηση του έργου τους. Η επιβάρυνση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας από το κόστος λειτουργίας των ΓΤΕ θα μειωθεί αισθητά λόγω μείωσης των δαπανών λειτουργίας και μισθοδοσίας.

* Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει βάσει συγκεκριμένων αξιολογικών κριτηρίων, όπως ορίζουν ο Νόμος 3166/2003 και ο Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Υπαλλήλων.

* Οι προγραμματισμένες μετακινήσεις, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 3166/2003, πραγματοποιούνται εντός του έτους της προκήρυξης και επομένως θα υλοποιηθούν έως το Δεκέμβριο 2015.

* Η σημερινή πολιτική ηγεσία της ΓΓΕΕ καλείται να διορθώσει τις πράξεις και παραλείψεις παλαιότερων πολιτικών ηγεσιών. Πρόθεσή της είναι σε σύντομο χρονικό διάστημα να θεσμοθετηθεί ένα αντικειμενικό σύστημα μεταθέσεων στα ΓΤΕ εξωτερικού με βάση τις αρχές της αξιοκρατίας και της αναλογικότητας. Οι επικείμενες μετακινήσεις θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στον Ν. 3166/2003 (άρθρα: 14 και 15) και με βασική στόχευση τη διασφάλιση της εναλλαγής του προσωπικού.

* Όπως είναι γνωστό, καμία μετακίνηση σε ΓΤΕ εξωτερικού δεν μπορεί να γίνει αν προηγουμένως δεν έχουν εξασφαλιστεί τα αναγκαία κονδύλια από τον προϋπολογισμό. Η προσωρινή αναστολή ορισμένων γραφείων στο εξωτερικό καθώς και ο εξορθολογισμός των δαπανών τους, εξοικονομεί ετησίως κατά προσέγγιση ποσό που υπερβαίνει το 1.000.000 Ευρώ. Η Υπηρεσία έχει ήδη προβλέψει την εξασφάλιση των απαραίτητων κονδυλίων για τις μετακινήσεις στα ΓΤΕ εξωτερικού για το 2015.

* Ως αντιστάθμισμα της αναστολής λειτουργίας ορισμένων ΓΤΕ θα ενισχυθούν άλλα κεντρικά ΓΤΕ τόσο σε πόρους όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό, προκειμένου να καλύψουν με το έργο τους μεγαλύτερες γεωγραφικές περιφέρειες. Σε κάθε περίπτωση, όταν οι δημοσιονομικές συνθήκες της χώρας το επιτρέψουν, η ΓΓΕΕ θα προβεί στην επανέναρξη της λειτουργίας των εν λόγω ΓΤΕ.

* Η Διεύθυνση Επικοινωνίας και Προβολής έχει ήδη λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη γρήγορη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των διαδικαστικών ζητημάτων που αφορούν στην αναστολή των εν λόγω ΓΤΕ.

* Οι δημοσιονομικές συνθήκες αναγκάζουν την Υπηρεσία να προβεί στην αναστολή της λειτουργίας απομακρυσμένων ΓΤΕ, τα οποία έχουν ως κύριο αντικείμενο την καλλιέργεια των σχέσεων με τα ομογενειακά ΜΜΕ. Η Κεντρική Υπηρεσία, προκειμένου να αντιμετωπίσει το έλλειμμα επικοινωνίας που δημιουργείται με την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας των συγκεκριμένων ΓΤΕ, περιλαμβάνει στους άμεσους στόχους της τη διοργάνωση τακτικών συναντήσεων στην Ελλάδα, φιλοξενιών και συνεδρίων των ομογενειακών ΜΜΕ.

Ενδεικτικές ανεξόφλητες δαπάνες προηγούμενων ετών

ΔικαιούχοςΗμερομηνίεςΠοσό
ΕΛΤΑ1/1/2012-30/6/20157.000.000,00 Ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ πρώην ΓΓ10/12/2013-19/3/20155.133,07 Ευρώ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ1/1/2013-31/12/20143.741,39 Ευρώ
ΔΕΗΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΜΕ  ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΧΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΙΝΔΑΡΟΥ 67/7/2009-7/1/20115.815,00 Ευρώ
ΟΤΕ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 220.723,63 Ευρώ
ΟΤΕΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΗ  ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ BRIEFING2009,2010 & έως και Σεπτ.201145.616,37 Ευρώ
YΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΣ28/8/2010-26/09/20143.859,28 Ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ ανεξόφλητων οφειλών 14.387.628,51 Ευρώ
   

 

 

SHARE


ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
To altsantiri.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις εφόσον εντοπίζονται θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Αφήστε το σχόλιό σας