14-04-2021

Τροπολογίες του ΥΠΕΣ για δημοτική αστυνομία, σχολικά κτίρια, ΔΕΥΑ και «Θησέας»

Ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, κατέθεσε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας για την ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής δύο τροπολογίες που περιλαμβάνουν τέσσερις διατάξεις, οι οποίες προτείνουν αλλαγές που αφορούν στις προαγωγές στη δημοτική αστυνομία, τις μισθώσεις σχολικών κτιρίων, τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), καθώς και το πρόγραμμα «Θησέας».

Ειδικότερα, η τοποθέτηση υπαλλήλων ΠΕ και ΤΕ του κλάδου Δημοτικών Αστυνομικών ως προϊσταμένων περιορίζεται στις οργανικές μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης και όχι στις οργανικές μονάδες επιπέδου Τμήματος, δεδομένου ότι ο αριθμός οργανικών θέσεων προϊσταμένων Τμήματος υπερβαίνει τον αριθμό διαθέσιμων προς τοποθέτηση υπαλλήλων ΠΕ και ΤΕ του συγκεκριμένου κλάδου.

Με άλλη διάταξη δίνεται η δυνατότητα μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε περιοχές με επιτρεπόμενη χρήση διάφορη από τη ζητούμενη με τη σχετική διακήρυξη, εφόσον προηγήθηκαν δύο άγονες δημοπρασίες, κατά τις οποίες δεν βρέθηκε κατάλληλο κτίριο με επιτρεπόμενη τη ζητούμενη χρήση.

Επίσης, παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 η προθεσμία επέκτασης της χωρικής αρμοδιότητας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η παρούσα ρύθμιση κρίνεται επιβεβλημένη, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις δήμων, οι οποίοι, λόγω ελλιπούς στελέχωσης, δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμη τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να ληφθεί η σχετική απόφαση επέκτασης της χωρικής αρμοδιότητας των δικών τους ΔΕΥΑ, ενώ με την παράταση θα μπορέσουν να προχωρήσουν στην επαρκή για τις ανάγκες τής επέκτασης στελέχωση.

Με την τέταρτη διάταξη, τέλος, παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2018 η διάρκεια του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται δράσεις ανάπτυξης και βελτίωσης των υποδομών οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ, καθώς και των τεχνικών υποδομών τους. «Η διάταξη κρίνεται αναγκαία λόγω των θετικών αποτελεσμάτων που θα προκύψουν στην τοπική ανάπτυξη και κατ’ επέκταση στην εθνική οικονομία, από την παρεχόμενη δυνατότητα ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου, καθώς και αποπληρωμής των ενταγμένων στο πρόγραμμα έργων» αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση.

(ΑΠΕ-ΜΠΕ)

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ