06-05-2021

«Μπαράζ» επαφών Π. Σκούτα στη Σουηδία για την ψηφιακή πολιτική

Συναντήσεις με στελέχη Υπουργείων και της περιφερειακής αυτοδιοίκησης της Σουηδίας είχε, στα τέλη Φεβρουαρίου, ο Παναγιώτης Σκούτας, διευθυντής του γραφείου του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκου Παππά, για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου.

Στις συναντήσεις συζητήθηκαν οι προοπτικές σε θέματα που έχουν να κάνουν με τις σύγχρονες τεχνολογίες και την ψηφιακή πολιτική, ενώ εξετάστηκαν οι δυνατότητες που σχετίζονται με την ενιαία ψηφιακή αγορά. Υπήρξε ιδιαίτερη αναφορά αφενός στα ευρυζωνικά δίκτυα νέας γενιάς και στη βελτίωση της προσβασιμότητας στο διαδίκτυο για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, και αφετέρου στην ενδυνάμωση του ανθρωπίνου δυναμικού με ψηφιακές δεξιότητες για την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού. Επίσης, αξιολογήθηκε η δυνατότητα της καλύτερης και πιο αποτελεσματικής διοίκησης των περιφερειών μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Ο κ. Σκούτας είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τους συνομιλητές του πως η Ελλάδα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ώστε αυτές να αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης για την επανεκκίνηση της οικονομίας και την ενίσχυση της απασχόλησης.

Κατά τις επαφές, συμφωνήθηκε να συνεχιστεί η αλληλοενημέρωση και η διερεύνηση των δυνατοτήτων συνεργασιών ανάμεσα σε Ελλάδα και Σουηδία.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ