12-05-2021

Η στρατηγική για τη νέα γενιά στο «μενού» της αυριανής συνεδρίασης του ΚΥΣΚΟΙΠ

Η χάραξη ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη νέα γενιά τίθεται στο τραπέζι της αυριανής συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής.

Για την κυβέρνηση, ως πρωταρχικός στόχος παρουσιάζεται η μετάβαση από επιμέρους αποσπασματικές πολιτικές στον συνολικό σχεδιασμό και τη στοχευμένη υλοποίηση πολιτικών που όχι μόνο θα αντιμετωπίζουν τα υφιστάμενα προβλήματα των νέων ανθρώπων, αλλά θα δημιουργούν συνθήκες που θα ευνοούν σταθερά και με βιώσιμο τρόπο την οικονομική και κοινωνική ένταξή τους.

Στην κατεύθυνση αυτή, τα εμπλεκόμενα Υπουργεία θα παρουσιάσουν τον σχεδιασμό τους για τη νέα γενιά και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των δράσεών τους. «Κλειδί είναι η συνέργειες και οι οριζόντιες πολιτικές», τονίζουν στην κυβέρνηση και θέτουν ως τομείς προτεραιότητας τις πολιτικές για:

  • Τις μεγάλες αλλαγές στην εκπαίδευση.
  • Την επένδυση στην έρευνα και την τεχνολογία.
  • Την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας.
  • Την τόνωση των κινήτρων για τους νέους αγρότες.
  • Τη δραστική μείωση της ανεργίας και την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων.
  • Την πρόσβαση στα πολιτισμικά αγαθά και την προώθηση του μαζικού αθλητισμού.
  • Την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων.
  • Την περίοδο της κρίσης και των μνημονίων όλοι οι οικονομικοί και κοινωνικοί δείκτες που αφορούν στη νεολαία γνώρισαν δραματική επιδείνωση. Ανεργία, brain drain, πρόωρη έξοδος από το εκπαιδευτικό σύστημα, φτωχοποίηση και κοινωνικός αποκλεισμός συνιστούν ορισμένες μόνο από τις εκφάνσεις του φαινομένου.

«Δυστυχώς, τα προηγούμενα χρόνια, τα ζητήματα της νέας γενιάς προσεγγίζονταν σπασμωδικά και αναποτελεσματικά. Από το 2015 γίνονται προσεκτικά βήματα σε νέα κατεύθυνση για την αντιμετώπιση των πλέον σοβαρών προβλημάτων. Πλέον, επιδιώκουμε την είσοδο σε μια νέα φάση που πέρα από τις επείγουσες ανάγκες του παρόντος θα “χτίζει” με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον», τονίζεται από κύκλους του ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π.

«Το πρόβλημα της νέας γενιάς είναι οικονομικό, κοινωνικό, πολιτισμικό και, αυτό δεν πρέπει να το παραβλέπουμε, δημογραφικό. Χρειάζεται να δράσουμε άμεσα και συντονισμένα για αντιστροφή των πραγμάτων τα επόμενα χρόνια», επισημαίνεται από τις ίδιες πηγές.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ