22-04-2021

Κοντονής: Τα άμισθα υποθηκοφυλακεία μετατρέπονται σε έμμισθα

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Σταύρος Κοντονής, εισάγει άμεσα προς ψήφιση στη Βουλή έκτακτη νομοθετική ρύθμιση, με την οποία τα άμισθα υποθηκοφυλακεία θα μετατρέπονται σε έμμισθα και έτσι θα λυθεί το πρόβλημα της αδυναμίας λειτουργίας των άμισθων υποθηκοφυλακείων.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, με την νομοθετική ρύθμιση δίδεται η δυνατότητα μετατροπής άμισθων υποθηκοφυλακείων, που σήμερα λειτουργούν μέσω αναπλήρωσης από συμβολαιογράφους (ενδεικτικά: Πύργου, Αμαλιάδας, Περιστερίου, Ν. Ιωνίας, κ.λπ.), σε έμμισθα.

Ακόμη, για το ζήτημα αυτό θα εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα με πρόταση των υπουργών Δικαιοσύνης – Οικονομικών – Διοικητικής Ανασυγκρότησης και θα ορίζεται η έδρα του υποθηκοφυλακείου, θα συνιστώνται οι οργανικές θέσεις, θα καθορίζονται οι κατηγορίες και οι κλάδοι στους οποίους αυτές θα κατανέμονται και θα επιλύονται ζητήματα μετάβασης στο νέο καθεστώς, όπως η άσκηση των καθηκόντων προϊσταμένου υποθηκοφυλακείου από πτυχιούχο νομικής ή εφ’ όσον δεν υπάρχει, από Ειρηνοδίκη.

Επίσης, αναφορικά με το προσωπικό του υποθηκοφυλακείου που μετατρέπεται σε έμμισθο, προβλέπεται η τοποθέτησή του σε προσωποπαγείς θέσεις, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με ταυτόχρονη δέσμευση κενών οργανικών θέσεων αντίστοιχης κατηγορίας των τυπικών προσόντων των υπαλλήλων.

Εξάλλου, ρυθμίζονται ζητήματα στέγασης των υποθηκοφυλακείων και παράδοσης των αρχείων και του εξοπλισμού που είχε αποκτηθεί.

Τέλος, η εν λόγω νομοθετική παρέμβαση, σύμφωνα με την ανακοίνωση, «συνιστά το πρώτο βήμα για την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης πολιτικής με στόχο την απρόσκοπτη καταχώριση και τον νομικό έλεγχο πράξεων που αφορούν σημαντικά περιουσιακά δικαιώματα των πολιτών και μάλιστα με δημοσιονομικά επωφελή για το Δημόσιο τρόπο».

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ