21-04-2021

Υπ. Εργασίας: Το πάρτυ των εταιρειών καθαρισμού και φύλαξης τελείωσε

Με αφορμή περιστατικό στο Νοσοκομείο Τρικάλων, το υπουργείο Εργασίας επισημαίνει την υψηλή παραβατικότητα που έχει διαπιστωθεί στον κλάδο των εταιρειών καθαρισμού αλλά και των εταιρειών φύλαξης.

Επίσης, αφορμή για την αντίδραση του υπουργείου Εργασίας αποτέλεσαν οι διάφορες προσφυγές εταιρειών καθαρισμού στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας την κατάργηση των ατομικών συμβάσεων που έχουν συναφθεί απευθείας από τους φορείς του υπουργείου Υγείας.

Το υπουργείο Εργασίας κάνει λόγο για επιχειρήσεις – εργολάβους και αναφέρει:

– Από 924 ελέγχους, που έχουν πραγματοποιήσει την τελευταία διετία ελεγκτικοί μηχανισμοί του υπουργείου σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο παροχής υπηρεσιών καθαρισμού, έχουν υποβληθεί 182 μηνύσεις εις βάρος τους, καθώς και 294 πράξεις επιβολής προστίμου, ύψους 1.585.466,00 ευρώ, κυρίως λόγω οφειλών δεδουλευμένων αποδοχών και ανασφάλιστη-αδήλωτη εργασία.

– Σύμφωνα με τη νομοθεσία, όταν «η εκάστοτε αναθέτουσα αρχή, δηλαδή το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι οργανισμοί του δημοσίου τομέα», διαπιστώνει παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, τότε δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία καθαρισμού.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο Εργασίας, και ο ΣΕΠΕ θα συνεργαστεί με του παραπάνω φορείς, ώστε να επιβληθούν οι νόμιμες κυρώσεις, δηλαδή καταγγελία της σχετικής σύμβασης και αποκλεισμός του εργολάβου από δημόσιους διαγωνισμούς, από τρεις μήνες έως τρία χρόνια. Τέλος, ξεκαθαρίζει ότι η προστασία των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων και η δημόσια υγεία χαίρουν του πρώτιστου ενδιαφέροντος της κυβέρνησης, στέλνοντας, ταυτόχρονα, μήνυμα ότι πρέπει να γίνει από όλους αντιληπτό ότι το «πάρτυ τελείωσε».

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ