15-04-2021

Συστήνεται Κυβερνητικό Συμβούλιο Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Πολιτικής

Τη σύσταση, με υπουργική απόφαση, Κυβερνητικού Συμβουλίου Προσφυγικής και Μεταναστευτικής πολιτικής, υπό τον Αλέξη Τσίπρα αποφασίστηκε σήμερα, στο Μέγαρο Μαξίμου, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης για το προσφυγικό.

Ο πρωθυπουργός επιθυμεί να τηρηθεί στο ακέραιο η συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο αποφάσισε τη σύσταση του εν λόγω Συμβουλίου.

Η πράξη Υπουργικού Συμβουλίου για τη σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου για την Προσφυγική και Μεταναστευτική Πολιτική:

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2016

ΘΕΜΑ:      Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου για την Προσφυγική και Μεταναστευτική Πολιτική.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 1 και 2, 16, και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Π.δ 63/2005, Α’ 98).
  2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού.
  3. Την πρόταση του Πρωθυπουργού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Σύνθεση και Λειτουργία

  1. Συνιστάται Κυβερνητικό Συμβούλιο Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Πολιτικής, στο οποίο μετέχουν ο Πρωθυπουργός, ως πρόεδρος, και ως μέλη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Υπουργός Επικρατείας (αρμόδιος για το Συντονισμό του κυβερνητικού έργου), ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (αρμόδιος για θέματα Προστασίας του Πολίτη), ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (αρμόδιος για θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής), ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών (αρμόδιος για τη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής) και ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (αρμόδιος για τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς).
  2. Στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Πολιτικής μετέχουν, επίσης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος και ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης, και όσα άλλα μέλη της Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί καλούνται κάθε φορά από τον Πρωθυπουργό. Μπορεί, επίσης, να καλούνται για παροχή γνώμης στελέχη της δημόσιας διοίκησης.
  3. Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Πολιτικής συνεδριάζει κάθε φορά που το συγκαλεί ο Πρωθυπουργός.
  4. Η γραμματειακή υποστήριξη του Κυβερνητικού Συμβουλίου για την Προσφυγική και Μεταναστευτική Πολιτική παρέχεται από τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης.

Άρθρο 2

Αρμοδιότητες του Κυβερνητικού Συμβουλίου

για την Προσφυγική και Μεταναστευτική Πολιτική

  1. Συντονίζει τη διαλειτουργικότητα των συναρμόδιων πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, φορέων και υπηρεσιών και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την εφαρμογή της προσφυγικής και μεταναστευτικής πολιτικής της Χώρας, στο πλαίσιο του εθνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου.
  2. Λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή της κυβερνητικής προσφυγικής και μεταναστευτικής πολιτικής περιλαμβανομένης της νομοθετικής πρωτοβουλίας των υπουργείων καθώς και παρακολουθεί και συντονίζει την εφαρμογή των αποφάσεών του και των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων.
  3. Αποφασίζει για τη συγκρότηση επιχειρησιακών και επιτελικών ομάδων για την εφαρμογή και υλοποίηση της προσφυγικής και μεταναστευτικής πολιτικής.

Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ιωάννης Δραγασάκης

Παναγιώτης Κουρουμπλής

Γεώργιος Σταθάκης

Παναγιώτης Καμμένος

Νικόλαος Φίλης

Νικόλαος Κοτζιάς

Νικόλαος Παρασκευόπουλος

Γεώργιος Κατρούγκαλος

Ανδρέας Ξανθός

Αριστείδης – Νικόλαος – Δημήτριος Μπαλτάς

Ευκλείδης Τσακαλώτος

Παναγιώτης Σκουρλέτης

Χρήστος Σπίρτζης

Θεόδωρος Δρίτσας

Ευάγγελος Αποστόλου

Νικόλαος Παππάς

Αλέξανδρος Φλαμπουράρης

Χριστόφορος Βερναρδάκης

Νικόλαος Τόσκας

Ιωάννης Μουζάλας

Έλενα Κουντουρά

Δημήτριος Βίτσας

Αθανασία Αναγνωστοπούλου

Κωνσταντίνος Φωτάκης

Νικόλαος Ξυδάκης

Δημήτριος Παπαγγελόπουλος

Θεανώ Φωτίου

Ουρανία Αντωνοπούλου

Παύλος Πολάκης

Τρύφων Αλεξιάδης

Γεώργιος Χουλιαράκης

Ιωάννης Τσιρώνης

Μάρκος Μπόλαρης

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ