Στην ιστορία έχει περάσει από το βράδυ της Κυριακής το δεύτερο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, σε μία τετραήμερη διαδικασία ιδιαιτέρως πυκνή τόσο σε επίπεδο διαμόρφωσης του νέου πια κόμματος, όσο και στον ρόλο που καλείται να παίξει ο ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής σκηνής.

Κυρίαρχα ζητήματα, τα οποία συζητήθηκαν εκτενώς κατά τη συνεδριακή διαδικασία, ήταν αφενός το θέμα του μνημονίου, ποια είναι δηλαδή η απάντηση στο ερώτημα ‘χάσαμε και διαχειριζόμαστε την ήττα’ ή ‘πετύχαμε κάτι και πρέπει να το «επικοινωνήσουμε» στον κόσμο’ και αφετέρου η εσωτερική δομή και λειτουργία του κόμματος, με τη σχέση κόμματος – κυβέρνησης να απασχολεί πολλούς ομιλητές.

Óôéãìéüôõðï áðü ôçí ôñßôç çìÝñá ôùí åñãáóéþí óôï 2ï ÓõíÝäñéï ôïõ ÓÕÑÉÆÁ óôéò åãêáôáóôÜóåéò ôïõ Óôáäßïõ Tae Kwon Do óôï Ðáëáéü ÖÜëçñï, ÓÜââáôï 15 Ïêôùâñßïõ 2016. (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Αναφορικά με το πρώτο, έγινε εμφανώς αντιληπτό ότι διαμορφώθηκαν δύο ομάδες απόψεων. Η πρώτη υποστηρίζει ότι το καλοκαίρι του ’15 η υπογραφή της συμφωνίας με τους δανειστές είναι ήττα, ότι υπήρξαν υποκειμενικές αδυναμίες το διάστημα της διαπραγμάτευσης και εμφανίζονται αρκετά κριτικοί ως προς το τωρινό έργο της κυβέρνησης, ως προς το αν η κυβέρνηση οργανώνει συγκρούσεις στο εκτός μνημονίου πεδίο: στο πεδίο της εργασίας, του κράτους κλπ.

Η άλλη άποψη τονίζει ότι η συμφωνία του ’15 είναι ένας συμβιβασμός, αναπόφευκτος, ότι δεν αποκλείει τη δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ να περάσει στοιχεία της δικής του πολιτικής, ότι δεν χρειάζεται να γίνεται κριτική με όρους «αυτομαστιγώματος».

Συγκεκριμένα, ο Νίκος Παππάς αναφερόμενος στο ζήτημα τόνισε ότι δεν είναι δυνατό να ακούγεται ότι το μνημόνιο είναι ακραία φιλελεύθερο, αντιθέτως αποτελεί περισσότερο έναν συμβιβασμό, ο οποίος εμπεριέχει στοιχεία των δανειστών, αλλά και στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ.

Η βούληση αυτή μάλιστα αποτυπώθηκε και στη σταυροδοσία, αφού οι δύο υπουργοί που βρίσκονται στα κρίσιμα πεδία της υγείας και της παιδείας (Ξανθός και Φίλης) βρέθηκαν στην πρώτη πεντάδα των προτιμήσεων, γεγονός που καταδεικνύει την πρόθεση να “βγει μπροστά” η ατζέντα του παράλληλου προγράμματος, με αναβαθμισμένο ωστόσο ρόλο για το κόμμα.

Ìå ôçí øçöïöïñßá ãéá ôçí åêëïãÞ ÐñïÝäñïõ,ìåëþí ôçò ÊåíôñéêÞò ÅðéôñïðÞò êáé ôçò åîåëåãêôéêÞò åðéôñïðÞò ôïõ êüììáôïò,ïëïêëçñþíïíôáé óÞìåñá ïé åñãáóßåò ôïõ 2ïõ Óõíåäñßïõ ôïõ ÓÕÑÉÆÁ ,ÊõñéáêÞ 16 Ïêôùâñßïõ 2016 (EUROKINISSI/ ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Οι δύο υπουργοί έλαβαν την αμέριστη στήριξη των μελών, ειδικά ο Νίκος Φίλης, ο οποίος έχει βρεθεί στο στόχαστρο με αφορμή τις σχέσεις εκκλησίας – κράτους, πάγια και διαχρονική θέση του ΣΥΡΙΖΑ και του οποίου η παρέμβαση έλαβε θερμό χειροκρότημα, μαζί με αυτές των Σκουρλέτη (ο οποίος πρότεινε να υπάρξει διαπραγμάτευση από την κυβέρνηση, ώστε να μην πωληθεί το υπόλοιπο 17% της ΔΕΗ από το ΤΑΙΔΕΠ, ενώ έφτασε και στο σημείο να αναφέρει ότι το πρόγραμμα “δε βγαίνει”), Τσακαλώτου (ο οποίος παρουσιάστηκε ενωτικός, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες της υπογραφής του μνημονίου από σύσσωμη την κυβέρνηση) και Ηλιόπουλου (ο οποίος αναφέρθηκε στα κυβερνητικά “κακώς κείμενα”, αναφέροντας μεταξύ άλλων την περίπτωση του Στέργιου Πιτσιόρλα στο υπερταμείο).

Ìå ôçí øçöïöïñßá ãéá ôçí åêëïãÞ ÐñïÝäñïõ,ìåëþí ôçò ÊåíôñéêÞò ÅðéôñïðÞò êáé ôçò åîåëåãêôéêÞò åðéôñïðÞò ôïõ êüììáôïò,ïëïêëçñþíïíôáé óÞìåñá ïé åñãáóßåò ôïõ 2ïõ Óõíåäñßïõ ôïõ ÓÕÑÉÆÁ ,ÊõñéáêÞ 16 Ïêôùâñßïõ 2016 (EUROKINISSI/ ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Η εφαρμογή δηλαδή των στοιχείων εκείνων που καθιστούν τον ΣΥΡΙΖΑ ριζοσπαστικό αριστερό κόμμα, κρίνεται ως επιτακτική ανάγκη, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι θα πραγματοποιηθεί σε ένα πολύ περιορισμένο και ασφυκτικό πλαίσιο.

Ακόμα, κοινή συνισταμένη υπήρξε το πολυπόθητο “άνοιγμα στην κοινωνία”, με την ομολογία ωστόσο της έλλειψης μαζικότητας, αλλά και την απογοήτευση του κόσμου προς τον ΣΥΡΙΖΑ.

Κοινοβουλευτικοί vs κομματικών

Το θέμα ωστόσο που προκάλεσε τις εντονότερες στιγμές του συνεδρίου, ήταν εσωκομματικής φύσης και αφορούσε την ανησυχία κομματικών στελεχών να μην “κυριαρχήσει” η κοινοβουλευτική ομάδα στο κόμμα.

Αφού είχε προηγηθεί (νωρίτερα το Σάββατο) η έγκριση της μείωσης του αριθμού των μελών της Κεντρικής Επιτροπής στα 151, η απόρριψη πρότασης για συγκρότηση τμημάτων που θα αποτελούνται από τεχνοκράτες που θα “συνδέουν” το κόμμα με την κυβέρνηση και παραπέμφθηκε στην ψηφοφορία της Κυριακής η πρόταση για περιφερειακά όργανα τα οποία θα έχουν επικουρικό ρόλο δίπλα στις Νομαρχιακές Επιτροπές, έφτασε νωρίς το βράδυ του Σαββάτου το θέμα της ποσόστωσης του 25% και ποιους αυτή θα περιλαμβάνει.

Ìå ôçí øçöïöïñßá ãéá ôçí åêëïãÞ ÐñïÝäñïõ,ìåëþí ôçò ÊåíôñéêÞò ÅðéôñïðÞò êáé ôçò åîåëåãêôéêÞò åðéôñïðÞò ôïõ êüììáôïò,ïëïêëçñþíïíôáé óÞìåñá ïé åñãáóßåò ôïõ 2ïõ Óõíåäñßïõ ôïõ ÓÕÑÉÆÁ ,ÊõñéáêÞ 16 Ïêôùâñßïõ 2016 (EUROKINISSI/ ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Με βάση το καταστατικό, έμμισθα κυβερνητικά στελέχη (γενικοί γραμματείς κλπ) δεν μπορούν να καταλαμβάνουν περισσότερο από το 25% της ΚΕ. Στην ποσόστωση όμως δεν υπόκεινται οι βουλευτές επειδή είναι εκλεγμένοι. Αφού είχε προηγηθεί αρχικά τοποθέτηση του Πάνου Λάμπρου σχετικά με την αλλαγή καταστατικού, ο Αριστείδης Μπαλτάς έθεσε την πρόταση στο σώμα.

Ακολούθησε μια γενικευμένη χάβρα, καθώς επικράτησε σύγχυση, με αποτέλεσμα να εγκριθεί η πρόταση που συμπεριελάμβανε και τους βουλευτές στην ποσόστωση. Δεδομένου ότι προηγουμένως το Συνέδριο είχε ψηφίσει να είναι 151 τα μέλη της νέας ΚΕ, με την τροπολογία για τις ποσοστώσεις, στη νέα Κεντρική Επιτροπή μόνο 38 μέλη θα προέρχονταν από την κυβέρνηση και την κοινοβουλευτική ομάδα.

Ìå ôçí øçöïöïñßá ãéá ôçí åêëïãÞ ÐñïÝäñïõ,ìåëþí ôçò ÊåíôñéêÞò ÅðéôñïðÞò êáé ôçò åîåëåãêôéêÞò åðéôñïðÞò ôïõ êüììáôïò,ïëïêëçñþíïíôáé óÞìåñá ïé åñãáóßåò ôïõ 2ïõ Óõíåäñßïõ ôïõ ÓÕÑÉÆÁ.Óôçí öùôïãñáößá ï Ðñüåäñïò ôïõ êüììáôïò êáé ðñùèõðïõñãüò ÁëÝîçò Ôóßðñáò ,ÊõñéáêÞ 16 Ïêôùâñßïõ 2016 (EUROKINISSI/ ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια του Αλέξη Τσίπρα ο οποίος ανέβηκε στο βήμα και απευθύνθηκε στους συνέδρους φανερά ενοχλημένος: «Αν καταλαβαίνετε τι ψηφίζετε καλώς. Αλλά αν δεν καταλαβαίνετε, τότε υπάρχει θέμα γιατί ψηφίσατε ενάντια στην εισήγησή μου» είπε ο κ. Τσίπρας ζητώντας να επαναληφθεί η ψηφοφορία, όπως και τελικά έγινε, με το Συνέδριο να αποφασίζει κατά πλειοψηφία, ότι οι βουλευτές δεν θα περιλαμβάνονται στην ποσόστωση του 25%.

Το συνέδριο σε νούμερα

Όπως άρχισε να γίνεται γνωστό από τα μεσάνυχτα της Κυριακής, όταν είχαν καταμετρηθεί οι πρώτες 1.000 ψήφοι, στελέχη όπως ο Τσακαλώτος, ο Βούτησης, ο Φίλης, ο Σκουρλέτης, φάνηκε ότι θα λάμβαναν τις περισσότερες ψήφους, κάτι που επιβεβαιώθηκε λίγες ώρες αργότερα, σε σύνολο 419 υποψηφίων.

Από κει και πέρα στο πρώτο συνέδριο του κόμματος το 2013 ψήφισαν 3.412 σύνεδροι, με τον Αλέξη Τσίπρα να λαμβάνει 74,08% (μεγάλο ποσοστό κατείχαν τα λευκά της Αριστερής Πλατφόρμας), ενώ στο συνέδριο αυτό οι σύνεδροι μειώθηκαν στους 2.758, ενώ το ποσοστό του προέδρου του κόμματος έφτασε το 93,54% επί των εγκύρων (92,39% επί του συνόλου των ψηφισάντων).

Ìå ôçí øçöïöïñßá ãéá ôçí åêëïãÞ ÐñïÝäñïõ,ìåëþí ôçò ÊåíôñéêÞò ÅðéôñïðÞò êáé ôçò åîåëåãêôéêÞò åðéôñïðÞò ôïõ êüììáôïò,ïëïêëçñþíïíôáé óÞìåñá ïé åñãáóßåò ôïõ 2ïõ Óõíåäñßïõ ôïõ ÓÕÑÉÆÁ ,ÊõñéáêÞ 16 Ïêôùâñßïõ 2016 (EUROKINISSI/ ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Τέλος, η αποκωδικοποίηση των αποτελεσμάτων του συνεδρίου, που περιλαμβάνουν την εμφατική επικράτηση των υπουργών Οικονομίας, Παιδείας, Υγείας, Ενέργειας, υποψηφιότητες οι οποίες στηρίχθηκαν από τους “53”, αλλά και το μαζικό κάλεσμα για ισχυροποίηση και επαναλειτουργία του κόμματος, καλούν το Μαξίμου να λάβει σοβαρά υπόψη τις κινήσεις του από δω και μπρος, καθώς όπως έχει προαναγγελθεί, υπάρχει ανασχηματισμός “στα σκαριά”.

Επίσης από δω και πέρα το κόμμα καλείται να ανταποκριθεί σε ζητήματα ιδεολογίας και πολιτικού σχεδίου, βρίσκοντας απαντήσεις στο τι ενώνει και συνδέει τις αρκετά αντικρουόμενες φωνές που υπάρχουν -και πάντα υπήρχαν- στις τάξεις του.

Με άλλα λόγια, ποια θα είναι από δω και μπρος η θέση ενός αριστερού κόμματος το οποίο βρίσκεται στην κυβέρνηση και τον τελευταίο 1,5 σχεδόν χρόνο είχε ουσιαστικά περάσει σε δεύτερη μοίρα. ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
To altsantiri.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις εφόσον εντοπίζονται θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Αφήστε το σχόλιό σας