Με χαρά δέχτηκε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, το αίτημα που κατέθεσε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, για προ ημερησίας συζήτηση για τη διαφθορά και την διαπλοκή, τονίζοντας ότι η ίδια συζήτηση έχει ξαναγίνει τον περασμένο Μάρτιο και είχε αρνητικά αποτελέσματα για τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση.

«Τον Μάρτιο του 2016 είχατε ζητήσει συζήτηση για τη διαφθορά και την διαπλοκή. Η συζήτηση αυτή έγινε, και κατά γενική ομολογία υποστήκατε πανωλεθρία. Σε σχέση με τον Μάρτιο του 2016 τα δεδομένα έχουν αλλάξει, γιατί τότε δεν υπήρχε Καλογρίτσας, τράπεζα Αττικής, offshore της Αυγής. Χαίρομαι λοιπόν που κάνατε δεκτή την πρότασή μου για προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για τη διαφθορά και τη διαπλοκή».

Κατά τη δευτερολογία του στην προ Ημερησίας Διατάξεως Συζήτηση στη Βουλή, που έγινε μετά από πρωτοβουλία του, με θέμα την Παιδεία, ο κ. Μητσοτάκης ανέβασε τους τόνους και απάντησε προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα: «Με κατηγορήσατε ότι δεν έχω περάσει έξω από δημόσιο σχολείο. Είχα την δυνατότητα να σπουδάσω σε ένα κορυφαίο αμερικανικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Είμαι σίγουρος ότι και εσείς αν μπορούσατε το ίδιο θα κάνατε, σκληρή δουλειά χρειάζεται. Μη με κατηγορείτε όμως ότι δεν έχω περάσει έξω από δημόσιο σχολείο, όταν εσείς στέλνετε τα παιδιά σας σε ιδιωτικό σχολείο. Η δική σας στάση αναδεικνύει την υποκρισία σας».

Ο κ. Μητσοτάκης απάντησε και στις αιτιάσεις του πρωθυπουργού για τη θητεία του στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης: «Όταν παρέδωσα το υπουργείο είχα έτοιμο νομοσχέδιο για την αξιολόγηση στο Δημόσιο, το οποίο δεν υλοποιήσατε».

Συνεχίζοντας για τα θέματα Παιδείας είπε: «Χρειαζόμαστε ή δεν χρειαζόμαστε πρότυπα-πειραματικά σχολεία. Το ερωτήματα είναι αν χρειαζόμαστε σχολεία της αριστείας όπου θα μπορεί ένας φτωχός μαθητής να πάει και να φοιτήσει;». Επέμεινε ότι πρέπει το πανεπιστήμιο να συνδέεται με την αγορά εργασίας λέγοντας: «Πρέπει ή δεν πρέπει να έχουν τα πανεπιστήμια τον μεγαλύτερο, αν όχι τον τελευταίο λόγο, για τον αριθμό των εισακτέων, ώστε να μην έχουμε μεγαλύτερο αριθμό αποφοίτων από όσους μπορεί να απορροφήσει η αγορά εργασίας;».

Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας επανήλθε στο θέμα του μαθήματος των θρησκευτικών σημειώνοντας: «Η απαραίτητη αναμόρφωση, τονίζω απαραίτητη αναμόρφωση, του μαθήματος των Θρησκευτικών πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει σε συνεννόηση με την Εκκλησία της Ελλάδος;».

Ο κ. Μητσοτάκης έκλεισε τη δευτερολογία του με μία αναφορά της αναπληρώτριας υπουργού Παιδείας Σίας Αναγνωστοπούλου: «Είπε η υπουργός Παιδείας ότι μεροληπτείτε υπέρ των νέων επιστημόνων. Μόλις χθες δεν ψηφίσατε την αύξηση των εισφορών για τους νέους επιστήμονες; Σταματήστε να κοροϊδεύετε την κοινωνία κ. Τσίπρα».

ÂÏÕËÇ:ÓÕÆÇÔÇÓÇ ÐÑÏ ÇÌÅÑÇÓÉÁÓ ÄÉÁÔÁÎÅÙÓ ÔÇÍ ÐÁÉÄÅÉÁ (ICONPRESS/×ÑÇÓÔÏÓ ÍÔÏÕÍÔÏÕÌÇÓ)  ÊÕÑÉÁÊÏÓ ÌÇÔÓÏÔÁÊÇÓ  ÁËÅÎÇÓ ÔÓÉÐÑÁÓ

Νωρίτερα κατά τη διάρκεια της πρωτολογίας του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως «η Παιδεία πρέπει να είναι πεδίο εθνικής συνεννόησης. Το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί να είναι αντικείμενο μικροκομματικών αντεγκλήσεων»

«Η προχθεσινή επέτειος της δολοφονίας του Παύλου Μπακογιάννη», σημείωσε, «μας θύμισε πόσο απαραίτητη είναι στη δημόσια ζωή του τόπου η δυνατότητα να παραμερίζουμε τις διαφορές μας, υπηρετώντας το εθνικό καλό. Τότε, η πολιτική ηγεσία βρήκε το σθένος να υψώσει ένα ανάχωμα Δημοκρατίας. Αλλά τότε στη Βουλή και στην ηγεσία της Αριστεράς ήταν ο Χαρίλαος Φλωράκης και ο Λεωνίδας Κύρκος. Σήμερα, είναι ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Παππάς».

«Για τη Νέα Δημοκρατία», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης, «η μεταρρύθμιση στην Παιδεία αποτελεί πρώτη πολιτική προτεραιότητα… Η δική μας λογική, η δική μας επιλογή συνοψίζεται στο δίπτυχο ‘’ελεύθερο σχολείο’’ και ‘’αυτόνομο Πανεπιστήμιο’’. Σχολεία και Πανεπιστήμια, τα οποία δεν ελέγχονται ασφυκτικά, από το Υπουργείο Παιδείας, αλλά που εποπτεύονται παραγωγικά και με κριτήρια ποιότητας. Που βάζουν πρώτα τον πολίτη – δηλαδή πρώτα τον μαθητή και τον φοιτητή και όχι τον απρόσωπο γραφειοκράτη του Υπουργείου».

«Μιλάμε συχνά», πρόσθεσε ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας «για τις έννοιες της αυτονομίας, της αξιολόγησης, της Αριστείας. Αυτές οι τρείς έννοιες συνθέτουν αξιακά την πρόταση που θα παρουσιάσουμε στον ελληνικό λαό, για την Παιδεία κατά το προσεχές διάστημα: Αυτονομία, διότι αν και η αυτόνομη λειτουργία των σχολικών μονάδων και το αυτοδιοίκητο των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων έχουν θεσμική κατοχύρωση, εντούτοις το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι από τα πιο συγκεντρωτικά στην Ευρώπη… Αξιολόγηση σε όλα τα επίπεδα, διότι η αποκέντρωση και η αυτονομία σε καμία περίπτωση δεν ταυτίζονται με την ασυδοσία, την αναξιοκρατία και την απουσία ελέγχου και λογοδοσίας.

Αντίθετα, η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται οργανωμένα, χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνικές και να διασφαλίζει την ορθή και αποδοτική λειτουργία και την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Η αξιολόγηση δεν μπορεί να είναι προαιρετική, ούτε απογυμνωμένη από παρεμβάσεις ενθάρρυνσης και επιβράβευσης της πρόσθετης προσπάθειας. Αλλά ούτε και από διορθωτικές παρεμβάσεις – μέσω επιμόρφωσης- όταν και όπου παρατηρούνται υστερήσεις».

ÓõæÞôçóç ðñï Çìåñçóßáò ÄéáôÜîåùò óôçí ÏëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò, ìå ðñùôïâïõëßá ôïõ áñ÷çãïý ôçò áîéùìáôéêÞò áíôéðïëßôåõóçò êáé ÐñïÝäñïõ ôçò ÊïéíïâïõëåõôéêÞò ÏìÜäáò ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò ÊõñéÜêïõ ÌçôóïôÜêç, óå åðßðåäï áñ÷çãþí êïììÜôùí, ó÷åôéêÜ ìå ôçí Ðáéäåßá, ôçí ÔåôÜñôç 28 Óåðôåìâñßïõ 2016. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Σε ό,τι αφορά την έννοια της Αριστείας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: «Κατηγορηθήκαμε για τη χρήση αυτής της έννοιας από τη συγκυβέρνηση, ως θιασώτες του ‘’ελιτισμού’’, του ‘’κοινωνικού δαρβινισμού’’, των ‘’ολίγων’’. Η Αριστεία, όμως, δεν αφορά στους λίγους. Αφορά στους πολλούς. Αφορά στο σχολείο και το Πανεπιστήμιο ως μηχανισμούς κοινωνικής κινητικότητας και μηχανισμούς ατομικής προόδου και προκοπής – όπως συνέβη κατά τις τελευταίες δεκαετίες σε όλες τις γωνιές της πατρίδας μας».

Αναφερόμενος, κατόπιν, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στους βασικούς άξονες της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, σημείωσε πως «η καρδιά της εκπαίδευσης χτυπά στο δημόσιο σχολείο, στο νηπιαγωγείο, στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Όλα ξεκινούν από την προσχολική αγωγή» και επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι «με Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας κανένα παιδί δεν θα βρεθεί εκτός παιδικού σταθμού».

Σε ό,τι αφορά στα δημόσια σχολεία ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι: «Στον πυρήνα τη πρότασης μας για μια ποιοτική επανάσταση στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι η έννοια του νέου σχολείου, που θα επαναξιολογεί όλα όσα ξέρουμε για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα σχολεία στην χώρα μας. Για τα Δημοτικά είναι απαραίτητη η καθιέρωση ενός ενιαίου τύπου για όλα τα Δημοτικά Σχολεία, που θα στηρίζεται στο Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ). Το ολοήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είχε διευκολύνει σημαντικά τους εργαζόμενους γονείς…

Και βέβαια θα επαναφέρουμε άμεσα τα πρότυπα – πειραματικά σχολεία ως νησίδες αριστείας, καινοτόμων παιδαγωγικών προσεγγίσεων και συνεχούς αξιολόγησης και προόδου. Θα επιβάλουμε απόλυτη αξιοκρατία στην επιλογή των 13 Περιφερειακών διευθυντών. Η επιλογή τους θα γίνεται από το ΑΣΕΠ. Το ΑΣΕΠ θα θέσει, επίσης, συγκεκριμένες προδιαγραφές και θα επιβλέπει την διαδικασία επιλογής των διευθυντών των σχολικών μονάδων… Ο επαγγελματικός προσανατολισμός πρέπει να επανεισαχθεί… Όπως πρέπει, επιτέλους, να διδάσκεται και η επιχειρηματικότητα στα σχολεία. Θα προβούμε επίσης στη Δημιουργία Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων σε αντιπροσωπευτικές περιοχές, τα οποία θα συνεργάζονται με επιχειρήσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα…

Και βέβαια θα απελευθερώσουμε την ιδιωτική εκπαίδευση από τα δεσμά του κρατισμού. Αλλά θα ζητήσουμε και από τα ιδιωτικά σχολεία να παρέχουν περισσότερες υποτροφίες σε φτωχά και ταλαντούχα παιδιά, παρέχοντας συγκεκριμένα φορολογικά κίνητρα».

ÓõæÞôçóç ðñï Çìåñçóßáò ÄéáôÜîåùò óôçí ÏëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò, ìå ðñùôïâïõëßá ôïõ áñ÷çãïý ôçò áîéùìáôéêÞò áíôéðïëßôåõóçò êáé ÐñïÝäñïõ ôçò ÊïéíïâïõëåõôéêÞò ÏìÜäáò ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò ÊõñéÜêïõ ÌçôóïôÜêç, óå åðßðåäï áñ÷çãþí êïììÜôùí, ó÷åôéêÜ ìå ôçí Ðáéäåßá, ôçí ÔåôÜñôç 28 Óåðôåìâñßïõ 2016. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Μητσοτάκης και στην ανάγκη για αλλαγή του άρθρου 16 του Συντάγματος τονίζοντας: «Το ζήτημα του ‘’άρθρου 16’’ υπήρξε παραδοσιακά τοτέμ των ‘’αντι-μεταρρυθμιστών’’ στη χώρα μας. Η αντίδραση όμως σε αυτή την αλλαγή είναι αποκαλυπτική τόσο συμφερόντων όσο και νοοτροπιών. Και φυσικά, αναδεικνύει μεγάλες αντιφάσεις. Κατ’ αρχάς, η Ελλάδα αναγνωρίζει τα πτυχία πανεπιστημίων άλλων χωρών – αυτονοήτως της Ε.Ε., αλλά όχι μόνο – τα οποία είναι μη κρατικά. Είναι αποδεκτό, δηλαδή, κάποιος να είναι απόφοιτος ιδιωτικού Πανεπιστημίου – κερδοσκοπικού ή μη, αρκεί αυτό να μην είναι ελληνικών συμφερόντων. Για πόσο καιρό θα συνεχίζεται αυτή η αντίφαση; Γιατί να στερήσουμε τη δυνατότητα από τη χώρα μας να μετατραπεί σε ένα περιφερειακό κέντρο Ανώτατης Εκπαίδευσης, προσελκύοντας σημαντικές επενδύσεις και δημιουργώντας δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας; Το έκανε η Κύπρος, το έκανε η Τουρκία. Ως πότε θα παραμένουμε δέσμιοι αγκυλώσεων;».

Για τις παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν άμεσα προκειμένου να αναβαθμιστεί ο ρόλος του Δημόσιου Πανεπιστημίου, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως αυτές πρέπει να είναι:

Άμεση έκδοση των οργανισμών και των εσωτερικών κανονισμών των ΑΕΙ, έτσι ώστε να λειτουργήσει στην πράξη ο νόμος 4009.

Αποκατάσταση της λειτουργίας και ενίσχυση των Συμβουλίων Ιδρύματος ως απαραίτητο βήμα για να υπάρχει περισσότερη λογοδοσία και εσωτερική εποπτεία της ασκούμενης διοίκησης.

Καθορισμός του ετήσιου αριθμού των εισακτέων σε Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. αποκλειστικά από τα ίδια τα ιδρύματα τα οποία θα ορίζουν και τον ελάχιστο βαθμό εισαγωγής.

Ανάδειξη της Ελλάδας σε διεθνές κέντρο παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών στη Ν.Α. Ευρώπη, με ίδρυση ξενόγλωσσων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

Μεγαλύτερη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγική διαδικασία για να μειωθεί το χάσμα δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας.

Κίνητρα συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίων και νεοφυών επιχειρήσεων που να αφορούν εφαρμοσμένη έρευνα και εμπορευματικοποίηση νέων ιδεών.

Διοργάνωση θερινών σχολείων (summer schools) από τα Ιδρύματα.

Νέος ακαδημαϊκός χάρτης της χώρας με κίνητρα για δημιουργία clusters και επίτευξη οικονομίας κλίμακας στις υποδομές.

Συνεχής και περιοδική αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών, των διδασκόντων και των ιδρυμάτων και πιστοποίηση από μια ισχυρή ανεξάρτητη αρχή.

«Σκοπός του κ. Τσίπρα», είπε ο κ. Μητσοτάκης, «είναι να διχάσει και στην Παιδεία» και υπογράμμισε: «Στην παγκόσμια ανοιχτή κοινωνία της γνώσης απαντάτε με την κλειστή Ελλάδα της απόγνωσης… Ελάχιστη προσπάθεια, εξίσωση προς τα κάτω, πελατειακός κομματισμός και αναξιοκρατία. Πασπαλισμένα με ολίγη επαναστατική γυμναστική, καταλήψεις και τα σχετικά… Αυτός είναι ο ιδεολογικός αρμός πάνω στον οποίο στηρίζετε τις πολιτικές σας… Η δημόσια Παιδεία πρέπει να είναι ο βασικός μηχανισμός κοινωνικής κινητικότητας. Στο γήπεδο της Παιδείας διεκδικούν τις ευκαιρίες τους όλοι, ειδικά τα παιδιά που βρίσκονται σε μειονεκτικότερη θέση οικονομικά και κοινωνικά. Ευκαιρίες, προσπάθεια, Αριστεία. Τρεις έννοιες απλές που πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα κάθε σύγχρονης εκπαιδευτικής πολιτικής. Τρεις έννοιες που δεν υπάρχουν στο λεξιλόγιο σας. Γιατί στην δική σας παραμορφωμένη θεώρηση του κόσμου οι έννοιες αυτές έχουν ταξικό πρόσημο».

Επίσης, αναδεικνύοντας τη ζημιά που καθημερινά συντελείται από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ στα θεμέλια του εκπαιδευτικού συστήματος, ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας σημείωσε: «Πρώτον, καταργήθηκαν όλες οι νησίδες Αριστείας στο δημόσιο σχολείο: Τα πρότυπα – πειραματικά σχολεία ουσιαστικά ακυρώθηκαν από τη στιγμή που το υπουργείο κατήργησε τις εξετάσεις εισαγωγής σε αυτά… Ταυτόχρονα υπονομεύθηκε στην ουσία το ολοήμερο δημοτικό σχολείο μέσω της κατάργησης του Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος, που αφορούσε το 65% του μαθητικού πληθυσμού… Δεύτερον υποβαθμίστηκε το Γυμνάσιο και το Λύκειο: Η εγκύκλιος του υπουργού για τα Γυμνάσια που εκδόθηκε 3 ημέρες πριν την έναρξη του σχολικού έτους, επιβεβαιώνει την στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης για το σχολείο της ήσσονος προσπάθειας.

Αλλάζει παντελώς το μαθησιακό τοπίο ορίζοντας ότι μόνο τέσσερα μαθήματα θα εξετάζονται γραπτώς στο τέλος της χρονιάς ακυρώνοντας έτσι ουσιαστικά όλα τα υπόλοιπα. Μετατρέπει έτσι το Γυμνάσιο σε σχολείο της αυτόματης προαγωγής… Καταργήθηκε ο υπολογισμός του μέσου όρου προαγωγής και απόλυσης σε όλες τις τάξεις του Λυκείου για την εισαγωγή στα Α.Ε.Ι. Ταυτόχρονα, επανήλθε η βάση του 9,5 για την προαγωγή – απόλυση των μαθητών όλων των τάξεων του Λυκείου. Τρίτον επανήλθε ο κομματισμός και ο συνδικαλισμός στην επιλογή των διευθυντών: Με πελατειακά κομματικά κριτήρια διορίστηκαν ακατάλληλοι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης χωρίς να διαθέτουν ουσιαστικά προσόντα. Τέταρτον, ισοπεδώθηκε και η ιδιωτική Εκπαίδευση: Η Κυβέρνηση αντί να αναβαθμίσει το δημόσιο σχολείο επιχειρεί να κοντύνει το ιδιωτικό σχολείο, ψαλιδίζοντας τα πλεονεκτήματά του: Τη δυνατότητα επιλογής και αξιοκρατικής αντιμετώπισης του εκπαιδευτικού προσωπικού και τις δυνατότητες διαφοροποίησης στο εφαρμοζόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Πέμπτον, πάγωσε κάθε προσπάθεια αξιολόγησης: Καταργείται κάθε έννοια αξιοκρατίας και αξιολόγησης σε όλη την εκπαιδευτική δομή, στο όνομα μιας δήθεν ιδανικής ισότητας. Για εσάς, η ρετσινιά της Αριστείας δεν ήταν μια λεκτική υπερβολή, αλλά ο πυρήνας μιας εδραιωμένης αντίληψης».

«Εκεί που ομολογουμένως», είπε ο κ. Μητσοτάκης, «η Κυβέρνηση ξεπέρασε ακόμη και τον ίδιο της τον εαυτό, είναι στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση». Και υπογράμμισε: «Πρώτον, επαναφέρατε τους αιώνιους φοιτητές. Η Κυβέρνηση έδωσε το δικαίωμα, ακόμα και σε όσους είχαν διαγραφεί με τις προβλέψεις του ν.4009/2011, να αποκτήσουν δικαίωμα επανεγγραφής…

Δεύτερον, καταργήσατε ουσιαστικά τα Συμβούλια Ιδρύματος που είχαν συγκροτηθεί από σημαντικές προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Από καταξιωμένους καθηγητές, διεθνούς φήμης, αρκετοί από τους οποίους ήλθαν από το εξωτερικό για να προσφέρουν αφιλοκερδώς τις εμπειρίες τους στο ελληνικό Πανεπιστήμιο. Και εσείς τα απαξιώνετε. Γιατί σας ενοχλούν οι ανεξάρτητες φωνές…

Τρίτον, δρομολογείτε την ουσιαστική κατάργηση των Μεταπτυχιακών προγραμμάτων: Το σχέδιο νόμου που έθεσε πρόσφατα σε διαβούλευση το Υπουργείο Παιδείας για τα Μεταπτυχιακά είναι ένα έκτρωμα εμπάθειας και ιδεοληψίας…».

Ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη για την Παιδεία (1) from altsantiri.gr on Vimeo.

Ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη για την Παιδεία (2) from altsantiri.gr on Vimeo.ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
To altsantiri.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις εφόσον εντοπίζονται θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Αφήστε το σχόλιό σας