10-05-2021

«Ελλάδα 2021», αλά 2004, με φοροελαφρύνσεις και απαλλαγή… από τα πάντα

Μια μεταχείριση τόσο «ειδική» που γεννά ερωτήματα

Τελικά το μόνο κοινό της Επιτροπής “Ελλάδα 2021” για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση με την επιτροπή διοργάνωσης των Ολυμπιακών αγώνων του 2004, δεν είναι μόνο το πρόσωπο της προέδρου της, Γιάννας Αγγελοπούλου, αλλά και όλα το πλέγμα φοροαπαλλαγών και ειδικών ρυθμίσεων, που υπήρξαν τότε

Η κυβέρνηση νομοθετεί ένα  ισχυρό «δίχτυ προστασίας» με ειδικό πλαίσιο λειτουργίας για τα μέλη και τη λειτουργία της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», η οποία θα διοργανώσει τον εορτασμό για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την επανάσταση του 1821.

Με σχετική διάταξη στο πολυνομοσχέδιο εξπρές προβλέπεται η σύσταση της εν λόγω επιτροπής ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου «ειδικού κοινωφελούς σκοπού». Σύμφωνα με το άρθρο 34 η επιτροπή και οι ιδιωτικοί πόροι εξαιρούνται από τις διατάξεις περί δημόσιου λογιστικού ως προς τους ιδιωτικούς της πόρους, περί δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών, περί δημοσίων συμβάσεων και περί προσλήψεων του δημόσιου τομέα.

Τα μέλη και τα όργανά της ελέγχονται βάσει της νομοθεσίας για τις Ανώνυμες Εταιρείες και όχι ως δημόσιοι λειτουργοί και απαλλάσσεται από κάθε φόρο, άμεσο ή έμμεσο ή τέλος, από τις συμβάσεις που καταρτίζει και στις συναλλαγές της. Ακόμη εξαιρείται από τον ΕΝΦΙΑ και τις ασφαλιστικές εισφορές. Από κάθε φορολογική ή ασφαλιστική επιβάρυνση απαλλάσσεται και η εξόφληση τιμολογίων.

Τέλος, οι κάθε είδους δωρεές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, χορηγίες, χρηματικές παροχές ή παροχές σε είδος προς την Επιτροπή, καθώς και τα έξοδα που σχετίζονται με αυτές, απαλλάσσονται από κάθε άμεσο ή έμμεσο φόρο, από οποιοδήποτε τέλος, αλλά και οποιοδήποτε δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή ΟΤΑ ή τρίτου. Οι δωρεές και χορηγίες αναγνωρίζονται ως δαπάνες που εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα. 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ