23-11-2019 | 00:00
Αρχική ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ Επανόρθωση για δημοσίευμα του altsantiri.gr

Επανόρθωση για δημοσίευμα του altsantiri.gr

Όπως ενημερωθήκαμε σήμερα με ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ που απέστειλε η δημοσιογράφος κ. Σοφία Χουντάση προς το altsantiri.gr, ανακριβώς αναφέρθηκε σε σχετικό άρθρο μας με ημερομηνία δημοσίευσης την 5/11/2019 και με τίτλο «Ποιος υπουργός πήρε δημοσιογράφο από τα πρωινά πάνελ και την έκανε διπλοθεσίτισσα;», ότι η κ. Χουντάση κατέχει ταυτόχρονα δύο θέσεις στο Δημόσιο.

Στο παραπάνω άρθρο μας αναφέρθηκε συγκεκριμένα ότι η κα. Χουντάση κατέχει ταυτοχρόνως θέση μετακλητού υπαλλήλου και θέση δημοσιογράφου στο γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη. Προς τεκμηρίωση των αναφερομένων στο άρθρο μας ισχυρισμών παρατέθηκαν αποσπάσματα των δύο ΦΕΚ (ΥΟΔΔ 583/19-08-2019 για την πρόσληψη της κας Χουντάση ως μετακλητής υπαλλήλου και ΥΟΔΔ 895/29.10.2019 για την πρόσληψή της ως δημοσιογράφου), στα οποία περιέχονται περιλήψεις των υπ’ αριθμ. 6050/198560/02-08-2019 και 7816/256241/09-10-2019 αποφάσεων αντιστοίχως, του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκη Βορίδη.

Δεδομένου ότι ούτε στο υπ’ αριθμ. ΥΟΔΔ 895/29.10.2019 ΦΕΚ (είναι αναρτημένο ΕΔΩ), αλλά ούτε και στο αναρτημένο στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κείμενο περίληψης της υπ’ αριθμ. 7816/256241/09-10-2019 αποφάσεως του Υπουργού για την πρόσληψη της κ. Χουντάση ως δημοσιογράφου (είναι αναρτημένο ΕΔΩ) αναφέρεται ο,τιδήποτε περί παύσεως της ισχύος της προγενέστερης υπ’ αριθμ. 6050/198560/02-08-2019 αποφάσεως (για την πρόσληψη της κ. Χουντάση ως μετακλητής υπαλλήλου), συμπεράναμε λογικά ότι πρόκειται για δεύτερη, παράλληλη σύμβαση εργασίας, επισημαίνοντας παράλληλα πως υπάρχει νέος αριθμός εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου, η οποία επιτρέπεται μόνο βάσει ειδικότερου νόμου και πλήρωσης ειδικών προϋποθέσεων.

Στην σημερινή ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ της κας Χουντάση προς το altsantiri.gr επισυνάπτεται ωστόσο το πλήρες κείμενο της 7816/256241/09-10-2019 απόφασης του Υπουργού κ. Βορίδη, στην παράγραφο 5 της οποίας αναφέρεται σαφώς ότι «Η με αριθμ. Πρωτ. 6050/198560/02.08.2019 (ΥΟΔΔ 583) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (σ.σ. η πρώτη δηλαδή, αυτή που αφορά στη θέση της μετακλητής υπαλλήλου), παύει να ισχύει από 02.09.2019».

Ως εκ τούτου γίνεται πλέον αντιληπτό και σαφές ότι κ. Χουντάση δεν κατέχει δύο θέσεις ταυτοχρόνως αλλά πρόκειται για διαδοχικές, νόμιμες προσλήψεις. Είναι επίσης προφανές ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης (έναντι του οποίου, σημειωτέον, ουδεμία εμπάθεια μας διακρίνει) δεν παρανόμησε προβαίνοντας στην δεύτερη διαδοχική πρόσληψη της κας Χουντάση ως δημοσιογράφου.

Κατά συνέπεια, προς αποκατάσταση της αλήθειας και φυσικά του ονόματος και της δημοσιογραφικής υπόστασης της κας Χουντάση, αισθανόμαστε την ανάγκη και βεβαίως την υποχρέωση να απολογηθούμε για το παραπάνω δημοσίευμά μας και στο πλαίσιο αυτό προβαίνουμε επιπλέον στη δημοσίευση του πλήρους κειμένου της ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ της κας Χουντάση, μαζί με την επισυναπτόμενη σε αυτήν υπ’ αριθμ. 7816/256241/09-10-2019 απόφαση του Υπουργού.

Η εξώδικη δήλωση, διαμαρτυρία και πρόσκληση της κας. Χουντάση

«Στις 5/11/2019 αναρτήσατε στη διαδικτυακή εφημερίδα σας – ιστότοπο altsantiri.gr και στο τμήμα αυτής «παραπολιτικα» (https://www.altsantiri.gr/parapolitika/797944/poios-ypoyrgos-pire-dimosiografo-apo-ta-proina-panel-kai-tin-ekane-diplothesitissa/) συκοφαντικό σε βάρος μου δημοσίευμα με τίτλο «Ποιος υπουργός πήρε δημοσιογράφο από τα πρωινά πάνελ και την έκανε διπλοθεσίτισσα;» στο οποίο αναφέρετε ψευδώς εν γνώσει σας ότι δήθεν είναι παρανόμως «διπλοθεσίτισσα» στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και συγκεκριμένα ότι δήθεν εγώ καταλαμβάνω ταυτοχρόνως θέση μετακλητού υπαλλήλου και θέση δημοσιογράφου του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη, για τον οποίο μάλιστα ισχυρίζεστε επίσης ψευδώς και συκοφαντικώς, ότι δήθεν «παρανομεί» διορίζοντας με ταυτοχρόνως σε δύο θέσεις.

Τα ως άνω, όπως ήδη γνωρίζετε και οφείλετε, σε κάθε περίπτωση, να γνωρίζετε, είναι ψευδή και συκοφαντικά. Η αλήθεια είναι ότι εγώ διορίσθηκα αρχικά ως μετακλητή υπάλληλος στο πολιτικό γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκη Βορίδη με την με αριθμό 6050/198560/02-08-2019 απόφαση του ΦΕΚ Τ.Υ.Ο.Δ.Δ. 583/19.08.2019 με αριθμό βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου με αριθμό 1122317121/31-7-2019, ο δε αριθμός αυτός εμφαίνεται στο σχετικό ΦΕΚ. Στη συνέχεια, με την με αριθμό 7816/256241/09-10-2019 απόφασή του (επισυνάπτεται) ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης, με προσέλαβε ως Δημοσιογράφο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου στο Γραφείο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου. Στην ίδια αυτή με αριθμό 7816/256241/09-10-2019 απόφαση, στην παράγραφο 5. αυτής, αναγράφεται επί λέξει: «5. Η με αριθμ. πρωτ 6050/198560/02-08-2019 (ΥΟΔΔ 583) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παύει να ισχύει από 02.09.2019».

Η με αριθμό 7816/256241/09-10-2019 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Τ.Υ.Ο.Δ.Δ. 895/29.10.2019 με αριθμό βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου 7710410513/15.10.2019. Είναι σαφές και ξεκάθαρο ότι εγώ ουδέποτε υπήρξα «διπλοθεσίτισσα» όπως με συκοφαντείτε στο δημοσίευμά σας, ότι η απασχόλησή μου στις ανωτέρω θέσεις στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ήταν και είναι διαδοχική και όχι ταυτόχρονη και ότι ουδέποτε ο Υπουργός παρανόμησε υπέρ μου. Ωστόσο, η ως άνω ψευδής «είδησή» σας αμέσως αναπαράχθηκε σε διαδικτυακά Μέσα του προσκείμενου σε εσάς αριστερού πολιτικού χώρου, ιδίως στους διαδικτυακούς τόπους left.gr και fonaklas.blogspot.com, εντείνοντας και επεκτείνοντας έτσι τη συκοφάντησή μου.

Τα παραπάνω αληθή, ότι δηλαδή ουδέποτε υπήρξα «διπλοθεσίτισσα», σαφώς τα γνωρίζετε και μπορούσατε να τα γνωρίζετε από το γεγονός και μόνον ότι στα δυο διαδοχικά ΦΕΚ διορισμών μου (Υ.Ο.Δ.Δ. 583/19.08.201 και Υ.Ο.Δ.Δ. 895/29.10.2019) αναφέρετε στο καθένα διαφορετικός αριθμός βεβαίωσης εγγραφής μου στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού, πράγμα που αποδεικνύει ότι δεν υφίσταται στις δύο αυτές περιπτώσεις κοινή εργασιακή σχέση. Επιπλέον, αν τηρούσατε τους κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, οφείλατε, προτού προβείτε στο ως άνω δημοσίευμα να επικοινωνήσετε μαζί μου ώστε να σας ενημερώσω για τυχόν απορίες σας. Εσείς όμως αντιθέτως, προφανώς κινούμενοι από λόγους πολιτικής εμπάθειας απέναντι στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη, παραλείψατε – προφανώς σκοπίμως – να επιβεβαιώσετε με εμένα τα ψευδή και εσφαλμένα «ευρήματά» σας, προχωρώντας έτσι στη δημοσίευση των ανωτέρων συκοφαντιών σας σε βάρος μου.

Επειδή η ως άνω συμπεριφορά σας είναι σαφέστατη παράνομη και συκοφαντική σε βάρος μου, προσβάλει δε βάναυσα την προσωπικότητά μου,

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου,

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ

Για την ως άνω παράνομη και συκοφαντική συμπεριφορά σας και

ΣΑΣ ΚΑΛΩ

Να προβείτε σε άμεση αποκατάσταση της αλήθειας, ζητώντας μου δημοσίως συγγνώμη για τα ως άνω δημοσιεύματά σας με σχετική ανάρτηση στη διαδικτυακή εφημερίδα – ιστότοπό σας altsantiri.gr, αναδημοσιεύοντας σε αυτή την παρούσα εξώδικη δήλωση, διαμαρτυρία και πρόσκλησή μου.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα με τα των επισυναπτομένων σε αυτήν εγγράφων προς εκείνο προς το οποίο απευθύνεται, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεώς του.

Αθήνα, 07/11/2019

Η εξωδίκως διαμαρτυρόμενη και προσκαλούσα, Σοφία Χουντάση».

Η επισυναπτόμενη υπ’ αριθμ. 7816/256241/09-10-2019 απόφαση του Υπουργού: 

{{-PCOUNT-}}24{{-PCOUNT-}}

ΣΧΟΛΙΑ

Tο altsantiri.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Η ζωή ήρθε τελικά… από το διάστημα; Τι ανακάλυψαν επιστήμονες πάνω σε μετεωρίτες

Μια σπουδαία ανακάλυψη ανακοίνωσαν την Τρίτη 19 Νοεμβρίου ιάπωνες και αμερικανοί επιστήμονες, οι οποίοι ανακάλυψαν για πρώτη φορά μέσα σε μετεωρίτες σάκχαρα ουσιώδη για...

Ειρωνεία Άδωνη σε βάρος αγρότη: Τα έσπειρες με τον Τσίπρα, να πας στην Κουμουνδούρου (video)

Τον «παλιό, καλό του εαυτό» φαίνεται πως θυμήθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης, κρίνοντας τουλάχιστον από τις ατάκες του σε τευτλοπαραγωγό που τον ρωτούσε για την...

Πότε κλείνουν τα σχολεία φέτος για τις διακοπές των Χριστουγέννων

Μετά την αργία της 28ης Οκτωβρίου και της 17ης Νοεμβρίου, οι μαθητές αρχίζουν να μετρούν αντίστροφα για τις διακοπές των Χριστουγέννων. Οι διακοπές των Χριστουγέννων...

«Άγριες Μέλισσες»: Έρχεται ο… «Κατήφορος» της Βιολέτας και το twitter τρελάθηκε

Στο επεισόδιο της ερχόμενης Δευτέρας της σειράς «Άγριες Μέλισσες», θα παρακολουθήσουμε στις οθόνες μας τον... διασυρμό της Βιολέτας, δηλαδή της Θεοφανίας Παπαθωμά. Η δυναμική και...

Χυδαίες αναρτήσεις από στέλεχος της ΝΔ – Αντιδράσεις από Παπαδημούλη, Καββαδία

Σε μία άνευ προηγουμένου χυδαιολογία προέβη, με αναρτήσεις του στο facebook, το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Κεφαλογιάννης, ο οποίος πιθανότατα είναι ξάδερφος του...

Όταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης μιλούσε για «Βόρεια Μακεδονία»

«Να κλείσουμε θέμα με το όνομα Βόρεια Μακεδονία», «να δεχτούμε μια λύση ονομασίας όπως Βόρεια Μακεδονία», «θα δεχόμουν το Βόρεια Μακεδονία». Οι παραπάνω φράσεις...

Η Μαρία Σολωμού αποκάλυψε πώς γεννήθηκε ο έρωτας με τον Μάριο Αθανασίου (video)

Η Μαρία Σολωμού με τον Μάριο Αθανασίου πριν 16 χρόνια γνωρίστηκαν στη σειρά του Mega «Απόσταση Αναπνοής» κι εκεί γεννήθηκε ένας έρωτας ανάμεσά τους. Η...

Η Βάσω Βιλέγκας ποζάρει ολόγυμνη και αναστατώνει τον ανδρικό πληθυσμό

Η Βάσω Βιλέγκας κατά καιρούς προκαλεί αναστάτωση με τις σέξι φωτογραφίες που ποστάρει στο instagram αλλά αυτή τη φορά μοίρασε εγκεφαλικά. Το μοντέλο πέταξε τα...

Ο Τσίπρας σε Βούλτεψη για FT: Πάμε στην Κουμουνδούρου με την εφημερίδα στην τσέπη (video)

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε τόσο στην πρωτολογία του, όσο και στη δευτερολογία του στο δημοσίευμα των Financial Times με αφορμή την τελευταία τροποποίηση του...

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

συνταγματικές διατάξεις κόμματα

Βουλή: Ολοκληρώθηκε η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση – Τη Δευτέρα η ψηφοφορία

Με τους τόνους να ανεβαίνουν σήμερα μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα, η ολομέλεια της Βουλής ολοκλήρωσε μετά από πέντε ημέρες την επεξεργασία των...
Δούκισσα μωρό

Δούκισσα Νομικού – Δείτε πως είναι το σώμα της δύο μήνες μετά τη γέννα

Η Δούκισσα Νομικού σχεδόν δύο μήνες πριν έγινε μανούλα για δεύτερη φορά, όμως αυτό το διάστημα ήταν αρκετό για να επανέλθει το σώμα της...
Παναθηναϊκός Μπάγερν Euroleague

Νίκη του Παναθηναϊκού στο Μόναχο κόντρα στη Μπάγερν με 87-75

Ο Παναθηναϊκός «έδεσε» την άμυνά του στη δεύτερη περίοδο και παίζοντας «διαστημικό» μπάσκετ στην επίθεση στην επανάληψη, «απέδρασε» από το Μόναχο με το τρίτο...
κακοκαιρία Θάσος Χαλκιδική

Κυβερνητικό κλιμάκιο το Σάββατο σε Χαλκιδική και Θάσο που «χτυπήθηκαν» από την κακοκαιρία

Στις περιοχές που επλήγησαν σε Χαλκιδική και Θάσο από τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα μεταβεί αύριο, Σάββατο κυβερνητικό κλιμάκιο με εντολή του πρωθυπουργού. Τη Βόρεια...
Κατερίνη δυστύχημα χαράδρα

Συγκλονίζει ο πατέρας που έχασε γυναίκα και παιδί σε χαράδρα της Κατερίνης (video)

Έναν μήνα μετά το τραγικό δυστύχημα που κόστισε τη ζωή της συζύγου και της κόρης του, ο Μανώλης Δεληγιάννης προσπαθεί να διαχειριστεί όχι μόνο...
Βολιβία Μοράλες

Η πραξικοπηματική κυβέρνηση της Βολιβίας κατηγορεί τον πρόεδρο Μοράλες για… τρομοκρατία

Την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου, η πραξικοπηματική κυβέρνηση της Βολιβίας, η οποία ανέλαβε την εξουσία χωρίς την επικύρωση του Κοινοβουλίου, κατηγόρησε τον βίαια εκτοπισμένο πρόεδρο...
φοιτητές ακαδημαϊκοί επιθέσεις διώξεις έκθεση

Αυξάνονται οι βίαιες επιθέσεις και διώξεις κατά ακαδημαϊκών και φοιτητών – Ανησυχητικοί οι αριθμοί...

Μια νέα διεθνής έκθεση από το δίκτυο «Scholars at Risk», που εδρεύει στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, κατέγραψε 324 επιβεβαιωμένα περιστατικά επιθέσεων και διώξεων...
Άννα Κορακάκη μετάλλιο

Ασημένιο μετάλλιο για την Άννα Κορακάκη στην Κίνα

Με τουλάχιστον ένα ακόμα μετάλλιο στις αποσκευές της θα επιστρέψει στην Ελλάδα η Άννα Κορακάκη η οποία συμμετείχε στους Τελικούς Παγκοσμίων Κυπέλλων ISSF 2019...

Στον δρόμο για τους Ολυμπιακούς η Εθνική Ελλάδας

Η Ελλάδα, όπως αναμενόταν βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας μαζί με τη Λιθουανία, τη Σερβία και τη Ρωσία. Αυτό σημαίνει ότι η Εθνική ομάδα δεν...
πρόσφυγες σημαία

«Πατριώτης» έκρυβε πρόσφυγες κάτω από την ελληνική σημαία

Το βράδυ της Πέμπτης 21 Νοεμβρίου, στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου συνέλαβαν έναν 42χρονο ημεδαπό, ο οποίος είχε κρυμμένους στο αυτοκίνητο του, κάτω από...