08-02-2021

Τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, το πόρισμα και φάκελοι που θα ανοίξουν

Από 23 μέλη θα συγκροτείται η Εξεταστική των πραγμάτων Επιτροπή η οποία θα διερευνήσει τα “θαλασσοδάνεια” σε κόμματα και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Η εκπροσώπηση όλων των κομμάτων θα είναι αναλογική προς την κοινοβουλευτική δύναμή τους.

Όπως ανέφερε η προεδρεύουσα, στο κλείσιμο της σημερινής συζήτησης στη Βουλή, Τασία Χριστοδουλοπούλου, το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής θα εκδοθεί σε διάστημα δύο μηνών, από τη στιγμή της συγκρότησης της Επιτροπής.

Ως την Δευτέρα, 18 Απριλίου, τα κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή είναι υποχρεωμένα να αποστείλουν τους καταλόγους με τα προτεινόμενα μέλη τους.

Η Εξεταστική Επιτροπή, ανάμεσα στα άλλα, θα εξετάσει:

  • Το περιεχόμενο των δανειακών συμβάσεων, το ύψος, τους όρους και το σκοπό δανειοδότησης ή αναχρηματοδότησης παλαιοτέρων δανείων.
  • Την εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας των δανειοληπτών σε σχέση με τους κανονισμούς πιστοδοτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων.
  • Τις εμπράγματες εξασφαλίσεις και άλλες εγγυήσεις για τις εν λόγω δανειοδοτήσεις.
  • Το σημερινό ύψος των δανείων αυτών, καθώς και τη σημερινή πορεία εξυπηρέτησής τους.
  • Σε περίπτωση μη εξυπηρέτησης των δανείων, τυχόν καταγγελίες των δανειακών συμβάσεων, αλλά και ενδεχόμενες δικαστικές ενέργειες αναγκαστικής εκτέλεσης αλλά και αναζήτησης πιθανών ποινικών ευθυνών, εις βάρος όσων δανειοδοτήθηκαν και δανειοδότησαν.

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ