Συχνές ερωτήσεις για τα δίγλωσσα παιδιά

Ο κάθε άνθρωπος έχει την ικανότητα να μάθει μία νέα γλώσσα. Για ορισμένους είναι εύκολο, ενώ για άλλους όχι. Η διγλωσσία είναι η δυνατότητα χρήσης δύο ή περισσοτέρων γλωσσών από ένα παιδί, σαν να είναι η μητρικές του γλώσσες.

Η χρήση δυο γλωσσών σε επίπεδο μητρικής γλώσσας, είναι μια δεξιότητα που έχει σίγουρα πολλά θετικά. Τα παιδιά για να χρησιμοποιούν όμως, σωστά τις γλώσσες, πρέπει να εξασκούνται πολύ και σε αυτό μπορούν να τα βοηθήσουν κατά κύριο λόγο οι γονείς.

Για αυτό τον λόγο, η καθημερινή εξάσκηση είναι αναγκαία. Χωρίς πρακτική, το παιδί ίσως να αντιμετωπίσει δυσκολίες κατανόησης ή επικοινωνίας με ανθρώπους και στις δυο γλώσσες και να προκληθεί σύγχυση.

Ποιες είναι οι πιο συχνές ερωτήσεις για τα δίγλωσσα παιδιά;

Τα δίγλωσσα παιδιά μπλέκουν τις γλώσσες που χρησιμοποιούν;

Τα δίγλωσσα παιδιά συχνά χρησιμοποιούν λέξεις από την μία γλώσσα στην άλλη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχουν μπερδευτεί σχετικά με το ποια γλώσσα χρησιμοποιούν και ότι συγχέουν τις γλώσσες. Συχνά αυτό γίνεται επειδή τους έρχεται πρώτη μια λέξη που έχουν συνηθίσει να χρησιμοποιούν.

Μπορούν τα παιδιά να αντιληφθούν τις διαφορές μεταξύ των γλωσσών;

Φυσικά και τα παιδιά μπορούν να κατανοήσουν τη διαφορά μεταξύ των γλωσσών από πολύ μικρή ηλικία και να μάθουν δύο ή περισσότερες γλώσσες ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, συνειδητοποιούν πολύ γρήγορα ότι πρέπει να μιλούν γερμανικά με τη γιαγιά και αγγλικά με τον δάσκαλο.

Πώς επηρεάζει η διγλωσσία τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά μαθαίνουν μια άλλη ξένη γλώσσα στο σχολείο;

Μια καλή γνώση της μητρικής γλώσσας με ταυτόχρονη γνώση μιας δεύτερης, μπορεί πραγματικά να βοηθήσει το παιδί να μάθει και άλλες γλώσσες στο σχολείο, αφού οι γλώσσες έχουν κοινά σημεία και κοινούς κώδικες.

Πώς η διγλωσσία επηρεάζει την ανάπτυξη της ομιλίας;

Τα δίγλωσσα παιδιά αναπτύσσουν την ομιλία τους με τον ίδιο ρυθμό όπως τα παιδιά που μιλούν μόνο μία γλώσσα, άρα η διγλωσσία δεν επηρεάζει την ομιλία. Τα παιδιά μαθαίνουν να μιλούν με διαφορετικούς ρυθμούς, αλλά αυτό δεν οφείλεται στην εκμάθηση περισσότερων από μία γλωσσών ταυτόχρονα.

Πηγή: Childrencare.gr