Πιεσμένες παραμένουν οι ελληνικές τράπεζες σύμφωνα με τον οίκο Moody’s
«Παραμένουν πιεσμένες οι ελληνικές τράπεζες», σημειώνει η Moody’s σε έκθεσή της για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα (Banks – Greece, Banking System Profile) τις προοπτικές του κλάδου, αλλά και τους κινδύνους για την ελληνική οικονομία.

Η ευαισθησία της Ελλάδας σε κίνδυνο εκδήλωσης ατυχημάτων παραμένει υψηλή, σύμφωνα με τη Moody’s, κυρίως λόγω του τραπεζικού συστήματος της χώρας. «Η ευαισθησία της Ελλάδας σε κίνδυνο εκδήλωσης ατυχημάτων παραμένει υψηλή λόγω των κινδύνων που συνδέονται με τον τραπεζικό τομέα, ο οποίος έχει πολύ χαμηλή ποιότητα ενεργητικού, χαμηλή κερδοφορία και ένα μεγάλο μερίδιο κατώτερης ποιότητας κεφαλαίου με τη μορφή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων», αναφέρει συγκεκριμένα ο οίκος στην έκθεση.

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα διαθέτει συνολικά στοιχεία ενεργητικού ύψους 291 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία στις 31 Ιουλίου 2018, συνεχίζοντας την πτωτική του πορεία από την κορύφωση του 2012.

Σύμφωνα με τη Moody’s, μεταξύ Δεκεμβρίου 2011 και Ιουλίου 2018 το σύνολο περιουσιακών στοιχείων μειώθηκε με ετήσιο ρυθμό 7%, κυρίως λόγω της μεγάλης μείωσης των συνολικών πιστώσεων, η οποία αντανακλά επίσης και τα μέτρα απομόχλευσης και του υψηλού όγκου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Επίσης, οι επενδύσεις σε τίτλους μειώθηκαν από 72 δισ. ευρώ το 2011 σε 25 δισ. ευρώ τον Ιούλιο του 2018.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το τραπεζικό σύστημα παρουσίασε συνολικά στοιχεία ενεργητικού ύψους 301 δισ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2017, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό ενεργητικού προς ΑΕΠ στο 169%.

Το ποσοστό μειώθηκε σε 169% το 2017 από 230% το 2011, μετά την κορύφωση του 231% το 2012. Ο δείκτης κυμάνθηκε πάνω από 200% πριν μειωθεί σε 169% το 2017 λόγω της συρρίκνωσης των περιουσιακών στοιχείων του τραπεζικού συστήματος και των συνεχιζόμενων προσπαθειών των τραπεζών για απομόχλευση.

Επίσης, η χρηματοδότηση μέσω του μηχανισμού παροχής βοήθειας (ELA) μειώθηκε σε περίπου 6% του συνόλου των τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων τον Ιούνιο του 2018 από 36% μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2015.

Οι τράπεζες, όμως, σύμφωνα με τον οίκο, εξακολουθούν να πιέζονται. Η ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων παραμένει βασική πρόκληση για τις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες είχαν σχεδόν 89 δισ. NPEs τον Ιούνιο του 2018.

Ο τεράστιος όγκος των NPEs καταναλώνει πόρους και μειώνει την κερδοφορία και το κεφάλαιο των τραπεζών. Το δανειακό χαρτοφυλάκιο των τραπεζών μειώθηκε κατά περίπου 19% μεταξύ του τέλους του 2012 και του Δεκεμβρίου του 2017, καθώς οι οικονομικές συνθήκες επιδεινώθηκαν και οι τράπεζες απέφυγαν τις πιστώσεις λόγω του υψηλού επιπέδου παραβατικών περιπτώσεων και των περιορισμένων επιχειρηματικών ευκαιριών. Η ισχύς του τραπεζικού τομέα παραμένει χαμηλή.

Πληροφορίες: naftemporiki.gr

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook