Ποιες αλλαγές φέρνει στην εποπτεία της αγοράς το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ

Νέο πλαίσιο ορίζεται για τους ελέγχους και την εποπτεία της αγοράς. Πιο συγκεκριμένα, θεσπίζονται ενιαίες αρχές και διαδικασίες για την εποπτεία της αγοράς και τη διενέργεια των ελέγχων.

Εισάγονται κοινά εργαλεία και μεθοδολογία για όλους τους ελεγκτικούς φορείς και καθορίζονται με σαφήνεια τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις, τόσο του ελεγχόμενου όσο και του ελεγκτή, διασφαλίζοντας έτσι τη διαφάνεια και το αδιάβλητο των διαδικασιών.

Δείτε περισσότερα στο bigbusiness.gr