Πάνω από τον στόχο το πρωτογενές πλεόνασμα για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου (pdf)

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2017, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 169 εκ. ευρώ έναντι ελλείμματος 342 εκ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016 και στόχου για πλεόνασμα 71 εκ. ευρώ του ΜΠΔΣ 2018-2021 για το αντίστοιχο διάστημα του 2017. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 5.355 εκ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 4.859 εκ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2016 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 5.239 εκ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 40.597 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 2.842 εκ. ευρώ ή 6,5% έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2018-2021.

Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 39.268 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 2.265 εκατ. ευρώ ή 5,5% έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2018-2021.

Επισημαίνεται ότι, η παραπάνω απόκλιση από το στόχο οφείλεται κυρίως:
(α) στις αυξημένες επιστροφές εσόδων, οι οποίες (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 4.492 εκ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 1.964 εκ. ευρώ έναντι του στόχου (2.528 εκ. ευρώ) και υπερβαίνοντας ήδη τον ετήσιο στόχο (3.324 εκ. ευρώ) κατά 1.168 εκ. ευρώ ή 35% και
(β) στην έναρξη καταβολής της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ 2017 (1.027 εκ. ευρώ), από το μήνα Σεπτέμβριο, αντί για το μήνα Αύγουστο, όπως είχε προβλεφθεί.

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 1.328 εκ. ευρώ, μειωμένα κατά 577 εκ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Οκτώβριο 2017 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4.570 εκ. ευρώ, μειωμένο κατά 489 εκ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο του ΜΠΔΣ 2018-2021.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.512 εκ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 13 εκ. ευρώ.

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 57 εκ. ευρώ, μειωμένα κατά 476 εκ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων του Οκτωβρίου 2017 (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 415 εκ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 202 εκ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (213 εκ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2017 ανήλθαν στα 40.428 εκ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 2.940 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (43.367 εκ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 38.449 εκ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 1.852 εκ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 101 εκ. ευρώ, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κατά 157 εκ. ευρώ, οι αποδιδόμενοι πόροι κατά 159 εκ. ευρώ, η συνεισφορά του Ελληνικού Δημοσίου για την προστασία της κύριας κατοικίας κατά 73 εκ. ευρώ και τα εξοπλιστικά προγράμματα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας κατά 51 εκ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 κατά 1.814 εκ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 424 εκ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, 43 εκ. ευρώ για αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 45 εκ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας, 25 εκ. ευρώ για δαπάνες μεταναστευτικών ροών και 25 εκ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα του υπουργείου Εθνικής Αμύνης.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 1.979 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 1.087 εκ. ευρώ.

Ειδικά, για τον μήνα Οκτώβριο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.074 εκ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 622 εκ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.872 εκ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 256 εκ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 201 εκ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 366 εκ. ευρώ.