Οριακή βελτίωση του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος τον Μάρτιο

  • Ελαφρώς καλύτερος ο οικονομικός δείκτης στην Ελλάδα τον Μάρτιο 
  • Μικρή άµβλυνση της απαισιοδοξίας

Βελτιώθηκε οριακά ο ∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος τον Μάρτιο φθάνοντας στις 93,4 µονάδες έναντι 92,9 τον Φεβρουάριο.
Σύμφωνα με την έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ, σηµειώνεται µικρή άµβλυνση της απαισιοδοξίας, κυρίως λόγω των καλύτερων προβλέψεων για την πορεία των εξαγωγών σε αγαθά και υπηρεσίες.

Αντίθετα, νέα κάµψη καταγράφει η καταναλωτική εµπιστοσύνη.

Στην έκθεση σημειώνεται εκ νέου ότι η αβεβαιότητα που δηµιουργεί η εκκρεµότητα της αξιολόγησης του προγράµµατος βοήθειας προς τη χώρα μας, επηρεάζει το οικονοµικό περιβάλλον.

Τον Μάρτιο, ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος παρέμεινε ουσιαστικά αµετάβλητος στην Ε.Ε. στις 109,1 µονάδες, αλλά και την Ευρωζώνη, στις 107,9 µονάδες.