Ολοκληρώνεται η πρώτη φάση του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου – Τι πρέπει να δηλωθεί

  • Η φορολογική διοίκηση «χτίζει» την ηλεκτρονική υποδοµή, προκειμένου να εντοπίζονται φορολογούµενοι οι οποίοι έχουν σηµαντική ακίνητη και κινητή περιουσία, αλλά δηλώνουν χαµηλά εισοδήµατα
  • Αναλυτικά τι πρέπει να δηλωθεί
  • Έως το τέλος του 2020, θα ολοκληρωθεί το περιουσιολόγιο µε δεδοµένα τα οποία δεν γνωρίζει η φορολογική διοίκηση

Η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου βρίσκεται στην τελική ευθεία, καθώς σύμφωνα µε τον σχεδιασµό της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, εντός του έτους θα έχει δηµιουργηθεί η βασική υποδοµή του, ενώ θα έχουν περάσει και από τη Βουλή οι απαιτούµενες διατάξεις για την οικοδόµησή του.

Μέσω του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου, η φορολογική διοίκηση «χτίζει» την ηλεκτρονική υποδοµή, προκειμένου να εντοπίζονται φορολογούµενοι οι οποίοι έχουν σηµαντική ακίνητη και κινητή περιουσία, αλλά δηλώνουν χαµηλά εισοδήµατα.

Στο ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο κάθε φορολογούµενος θα έχει την ατοµική του µερίδα, στην οποία θα καταγραφούν αυτόµατα:

-όλα τα ακίνητα που έχει στην ιδιοκτησία του ο φορολογούµενος µαζί µε την αντικειµενική αξία τους. Μάλιστα, µε την ολοκλήρωση της επικαιροποίησης των αντικειµενικών αξιών προκειµένου να ευθυγραµµιστούν µε τις εµπορικές, ουσιαστικά θα καταγραφεί η συνολική εµπορική αξία της ακίνητης περιουσίας κάθε φορολογούµενου,
-όλα τα ΙΧ αυτοκίνητα που διαθέτει ένας φορολογούµενος. Τα σχετικά στοιχεία θα ληφθούν από το αρχείο οχηµάτων που διαθέτει η ΑΑDΕ αλλά και τη φορολογική δήλωση,
-τα σκάφη αναψυχής που έχει στην κατοχή του κάθε φορολογούµενος. Τα στοιχεία θα ληφθούν από το σχετικό αρχείο που τηρεί η ΑΑΔΕ,
-τα αεροσκάφη που έχουν δηλωθεί από τους φορολογούµενους στο Ε1,
-τα ετήσια εισοδήµατά του, όπως εµφανίζονται στις φορολογικές του δηλώσεις.

Σε δεύτερη φάση, έως το τέλος του 2020, θα ολοκληρωθεί το περιουσιολόγιο µε δεδοµένα τα οποία δεν γνωρίζει η φορολογική διοίκηση. Ειδικότερα, η ΑΑΔΕ θα λάβει στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές για:

-τις καταθέσεις που διαθέτει κάθε φορολογούµενος. Τα σχετικά στοιχεία θα ληφθούν από το µητρώο καταθετών που έχει ήδη δηµιουργηθεί για τις ανάγκες του φορολογικού ελέγχου,
-τις πάσης φύσεως επενδύσεις σε κινητές αξίες που κατέχει ο φορολογούµενος, όπως είναι τα οµόλογα, οι µετοχές, οι προθεσµιακές καταθέσεις κ.ά.,
-τα δάνεια που έχει λάβει ο φορολογούµενος και τα ποσά που δαπανά ετησίως για την εξυπηρέτηση ή την πλήρη απόσβεσή τους,
-τις τραπεζικές θυρίδες που έχει µισθώσει ο φορολογούµενος.

Οι φορολογούµενοι θα κληθούν παράλληλα να δηλώσουν στο ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο περιουσιακά στοιχεία.


Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook