ΟΕΕ: Φυσιολογική‭ ‬‭κατάληξη‭ ‬του‬‭ Γ’‭ ‬Μνημονίου‭ ‬και‭‬ ‭ένταξη‭ στο QE της ΕΚΤ

«Η αβεβαιότητα που‭ ‬έχει προκληθεί στη χώρα από την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης, έχει υψηλό κοινωνικό‭ και ‬οικονομικό‭ ‬κόστος, το ‬οποίο ‬αποτυπώνεται‭ ‬στην ‬πραγματική οικονομία» σημειώνει σε ανακοίνωσή του το Οικονομικό Επιμελητήριο. Επισημαίνει δε ότι η οικονομική‭ ‬πολιτική‭ ‬θα‭ ‬πρέπει‭ ‬να‭ ‬επιστρέψει‭ ‬το‭ ‬συντομότερο‭ ‬δυνατόν‭ ‬στους βασικούς ‬στόχους της.

Οι στόχοι αυτοί, όπως αναφέρει, είναι οι εξής:

1.‭ ‬Φυσιολογική‭ ‬‭κατάληξη‭ ‭‬του‬ ‭‬Γ’ ‬Μνημονίου‬ ‭‬και‭‬ ‭ένταξη‭ ‬στη‭ ‬‬συνέχεια‭ ‬‬στις‭ ‬γνωστές διαδικασίες παρακολούθησης των οικονομικών της Ευρωζώνης.

2.‭ ‬Ένταξη στο πρόγραμμα Ποσοτικής Χαλάρωσης (QE) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και δοκιμαστική έξοδος στις αγορές κεφαλαίων εντός της μνημονιακής περιόδου (μέχρι το 2018), με στόχο την προετοιμασία της οριστικής επανόδου της ελληνικής οικονομίας σ’ αυτές.

3.‭ ‬Διατήρηση των συνθηκών επανισορρόπησης της οικονομίας στο δημοσιονομικό και το‭ ‬εξωτερικό‭ ‬ισοζύγιο‭ και‭ ‬αποκατάσταση‭ ‬‬της‭ ‬εμπιστοσύνης‭ ‬προς‭‬ ‬το εγχώριο τραπεζικό σύστημα με στόχο την επανισορρόπηση καταθέσεων και επενδύσεων.

4.‭ ‬Αποκατάσταση‭‭ ‬της‬ ‬λειτουργίας‭ ‬του‭‬ ‭χρηματοπιστωτικού‭ ‬‬συστήματος,‭‭ ‬έτσι‭ ‭ώστε‭ ‬να επιτευχθεί μία χρηματοδοτούμενη ανάκαμψη συμπεριλαμβανομένων των ευχερειών της‭ ‬ ‭ ‬ΕΚΤ‭‭, ‬που‭ ‬θα‭‭ ‬βελτιώσει‭‭ ‬τη‭‭ ‬ρευστότητα‭ ‬του‭ ‬συστήματος‭‭ ‬και‭‭ ‬να‭ ‬επιταχυνθεί‭ ‬‬η απομόχλευση της οικονομίας.

5. Διαφύλαξη και ενίσχυση της διαφαινόμενης ανάκαμψης της οικονομίας.

(ΑΠΕ-ΜΠΕ)