16-09-2019 | 14:18

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.: Οικονομικά αποτελέσματα Α’ εξαμήνου 2019

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (RIC: MYTr.AT, Bloomberg: MYTIL.GA) ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2019. Στις 17:30 μ.μ. ώρα Ελλάδος, θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη, όπου η διοίκηση θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα.

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ευάγγελος Μυτιληναίος ανέφερε:

«Η Εταιρεία στο Α’ Εξάμηνο του 2019 επανέρχεται σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης με τον κύκλο εργασιών για πρώτη φορά να προσεγγίζει το €1 δισ. σε επίπεδο εξαμήνου. Η MYTILINEOS στηριζόμενη στις θετικές επιδόσεις και τις συνέργειες που δημιουργούνται μεταξύ των τριών τομέων δραστηριότητας κατέγραψε ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές που ενδυναμώνουν τον ισολογισμό και εγγυώνται την επιτυχή υλοποίηση των επενδύσεων που προγραμματίζει με το χαμηλότερο δυνατό κόστος».

Περίληψη Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α΄ Εξαμήνου 2019

Ο κύκλος εργασιών κατέγραψε αύξηση 38,2% στα €990,8 εκατ. από €717,1 εκατ. στο Α’ Εξάμηνο του 2018, βοηθούμενος ιδιαίτερα από την ανάπτυξη μεγεθών που καταγράφει ο Τομέας Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου.

Αντίστοιχα, αύξηση 20,7% σημείωσαν τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σε €175,3 εκατ. έναντι €145,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018 που αποδίδεται κυρίως στην αυξημένη επίδοση του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, στη διατήρηση υψηλής κερδοφορίας του Τομέα Μεταλλουργίας, παρά το αδύναμο διεθνές περιβάλλον, αλλά και στις θετικές επιδόσεις του Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών.

Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα €81,6 εκατ. έναντι €83,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Τα καθαρά κέρδη εμφανίζονται μειωμένα λόγω της επίδρασης συνολικού ποσού ύψους €28,5 εκατ., κυρίως από την ομαλοποίηση του φορολογικού συντελεστή σε ενοποιημένη βάση, την πρώτη εφαρμογή του IFRS 16, καθώς και τα αυξημένα δικαιώματα μειοψηφίας λόγω της συνεισφοράς της θυγατρικής ΜΕΤΚΑ EGN.

Συνολικά, η Εταιρεία στο Α΄ Εξάμηνο του 2019 εστιάζοντας στις συνέργειες που προκύπτουν ανάμεσα στους Τομείς, κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών, όσο και λειτουργικής κερδοφορίας.

Ειδικότερα, η δυνατότητα της Εταιρείας να διαπραγματεύεται ανταγωνιστικές τιμές φυσικού αερίου λόγω της υψηλής κατανάλωσης για τις ανάγκες του Τομέα Ηλεκτρισμού, αλλά και του Τομέα Μεταλλουργίας, αναδεικνύεται σε κρίσιμο συγκριτικό πλεονέκτημα που ενισχύει τη θέση της MYTILINEOS έναντι του ανταγωνισμού.

Η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας και η αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης συντέλεσαν ώστε η MYTILINEOS να καταγράψει ιδιαίτερα θετικές λειτουργικές ροές που διαμορφώθηκαν σε €139,1 εκατ. έναντι €59,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018 σημειώνοντας αύξηση 131,7%. Αντίστοιχα, οι ελεύθερες ταμειακές ροές αυξήθηκαν σε €40,6 εκατ. από €15,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Κύριες Δραστηριότητες

Τομέας Μεταλλουργίας

Ο Τομέας κατέγραψε κύκλο εργασιών €294,6 εκατ., που αντιστοιχεί σε 29,7% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι €283,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Τα EBITDA στο Α’ Εξάμηνο του 2019 διαμορφώθηκαν σε €92,6 εκατ. έναντι €98,9 εκατ., την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η συγκεκριμένη επίδοση ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική, λαμβάνοντας υπόψη το αδύναμο περιβάλλον τιμών την τρέχουσα περίοδο, καθώς στο Α’ Εξάμηνο του 2019 οι μέσες τιμές αλουμινίου στο LME και οι τιμές αλουμίνας υποχώρησαν κατά 17,3% και 17,4% αντίστοιχα, μεταβολές που μόνο μερικώς αντισταθμίστηκαν από την ενδυνάμωση του δολαρίου ΗΠΑ (USD) έναντι του ευρώ.

Η άρση των κυρώσεων κατά της Rusal και οι επιπτώσεις του εμπορικού πολέμου μεταξύ ΗΠΑ-Κίνας επηρέασαν τις τιμές και την παγκόσμια ζήτηση. Παρόλο που η πτωτική πορεία που κατέγραψαν οι τιμές του Αλουμινίου στο 2ο εξάμηνο του 2018 συνεχίστηκε και κατά το 1ο εξάμηνο του 2019, με τη μέση τιμή του Αλουμινίου στο LME να διαμορφώνεται στα $1.826/t σημειώνοντας πτώση της τάξεως του 17,3%, η συγκεκριμένη μείωση εν μέρει αντισταθμίσθηκε από τα αυξημένα premia των προϊόντων Αλουμινίου (+16,0%).

Αντίστοιχα, αναφορικά με τις τιμές αλουμίνας, ο δείκτης API, μετά την πρωτοφανή άνοδο που κατέγραψε στο 2018, εξαιτίας των κυρώσεων των ΗΠΑ που επηρέασαν το μεγαλύτερο παραγωγό αλουμίνας και αλουμινίου εκτός Κίνας καθώς και της μειωμένης παραγωγής εκ μέρους του μεγαλύτερου εργοστασίου αλουμίνας στον κόσμο επανήλθε σε χαμηλότερα επίπεδα όταν έπαψαν να ισχύουν οι παραπάνω λόγοι. Συγκεκριμένα, η μέση τιμή του Ά Εξαμήνου 2019 ήταν μειωμένη κατά 17,4% σε σύγκριση με τη μέση τιμή της αντίστοιχης περιόδου του 2018.

Παρά τις σημαντικές προκλήσεις, η MYTILINEOS πέτυχε τη διατήρηση υψηλής κερδοφορίας, καθώς και υψηλών λειτουργικών περιθωρίων βασιζόμενη στο πλήρως καθετοποιημένο μοντέλο παραγωγής, τον αυστηρό έλεγχο του κόστους, αλλά και τη συνεπή και επιτυχημένη πολιτική αντιστάθμισης κινδύνων που πάγια εφαρμόζει.

Αναφορικά με τις επιδόσεις των επί μέρους δραστηριοτήτων:

  • Αναφορικά με τις πωλήσεις αλουμινίου, ο κύκλος εργασιών κατέγραψε άνοδο 11,2% στα €214,7 εκατ., έναντι €193,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν σε €62,7 εκατ. από €56,9 εκατ.
  • Αναφορικά με τις πωλήσεις αλουμίνας, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα €79,6 εκατ., έναντι €90,0 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντίστοιχα ήταν μειωμένα κατά 28,7% σε €29,7 εκατ. από €41,7 εκατ. το Α’ Εξάμηνο του 2018.

Παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στον κλάδο και τις διεθνείς τάσεις, η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στην περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και ξεκίνησε ήδη την υλοποίηση ενός νέου προγράμματος αύξησης της παραγωγικότητας, το οποίο έρχεται σε συνέχεια των προηγούμενων ιδιαίτερα επιτυχημένων ανάλογων προγραμμάτων που ολοκληρώθηκαν τα προηγούμενα έτη.

Όσον αφορά στη νέα μονάδα παραγωγής Αλουμίνας, η σχετική μελέτη προχωρά με βάση τον σχεδιασμό της εταιρείας. Το FID (Final Investment Decision – Τελική Απόφαση Επένδυσης) προγραμματίζεται για το Α’ τρίμηνο του 2020.

Τομέας Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου

Ο Τομέας κατέγραψε κύκλο εργασιών €460,6 εκατ. που αντιστοιχεί σε 46,5% του συνολικού κύκλου εργασιών το A’ Εξάμηνο του 2019, έναντι €236,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το Α’ Εξάμηνο του 2019 ανήλθαν σε €50,3 εκατ., από €12,3 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 309,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, κατά την οποία είχε διαμορφωθεί ένα αδύναμο περιβάλλον για το σύνολο της εγχώριας αγοράς ηλεκτρισμού και κατ’ επέκταση για τις μονάδες φυσικού αερίου.

Η ισχυρή επίδοση στο Α’ Εξάμηνο του 2019 οφείλεται κυρίως στην αυξημένη κατά 29% παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας των θερμικών μονάδων της Εταιρείας που ξεπέρασαν τις 2,6 TWhrs. Συνυπολογίζοντας την παραγωγή από ΑΠΕ η συνολική παραγωγή της Εταιρείας ανήλθε στις 2,8 TWhrs που αντιστοιχεί στο 10,9% της συνολικής ζήτησης. Το 1ο εξάμηνο του έτους χαρακτηρίστηκε από αύξηση ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια κατά 4,1%, υπερδιπλάσιων τιμών CO2 (+116%) και αυξημένων τιμών στη χονδρεμπορική αγορά, με τη μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) να διαμορφώνεται στα €66,7 €/MWh αυξημένη κατά 26,5% σε σύγκριση με το Α’ Εξάμηνο του 2018.

Οι επιδόσεις των επί μέρους δραστηριοτήτων του Τομέα Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου είχαν ως εξής:

  • Στην παραγωγή από ΑΠΕ καταγράφηκε αύξηση 79,0% καθώς η συνολική εγκατεστημένη ισχύς αυξήθηκε στα 190,3 MW, ενώ άλλα 30,2 MW βρίσκονται υπό κατασκευή και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους. Σε επίπεδο κερδοφορίας, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν σε €13,4 εκατ. από €7,3 εκατ. με το EBITDA περιθώριο να διαμορφώνεται σε 70,4%.
  • Η δραστηριότητα της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας κατέγραψε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) €6,5 εκατ. το Ά Εξάμηνο του 2019 έναντι €1,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Η Protergia στο Ά εξάμηνο του 2019 συνέχισε να ενισχύει τη θέση της αυξάνοντας σταθερά το μερίδιο αγοράς σε 5,1% από 4,0% στο τέλος του 2018 ξεπερνώντας πλέον τους 150χιλ. πελάτες.
  • Σημαντική ήταν η ανάπτυξη της δραστηριότητας προμήθειας φυσικού αερίου με τον κύκλο εργασιών στο Ά Εξάμηνο του 2019 να διαμορφώνεται σε €94,8 εκατ. από €19,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Την Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2019, θεμελιώνεται η νέα μονάδα συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο στο Ενεργειακό Κέντρο της Εταιρείας στον Άγ. Νικόλαο, Βοιωτίας. Για την κατασκευή της μονάδας, έχει επιλεγεί τεχνολογία class H της GE, με θερμική απόδοση μεγαλύτερη από 63%. Σημειώνεται ότι η συνολική ισχύς της μονάδας θα είναι 826MW, σημαντικά υψηλότερη από τον αρχικό σχεδιασμό, ενώ το συνολικό ύψος της επένδυσης δεν θα ξεπεράσει την αρχική εκτίμηση των €300 εκατ., δεδομένου ότι τη κατασκευή του έργου έχει αναλάβει ο Τομέας Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών – METKA. Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του σταθμού (commissioning) τοποθετείται στο 4ο τρίμηνο του 2021.

Τομέας Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών

Ο Τομέας κατέγραψε κύκλο εργασιών €235,7 το 2019, που αντιστοιχεί σε 23,8% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι €196,0 εκατ. το 2018.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €35,0 εκατ. έναντι €34,3 εκατ. το 2018, με το λειτουργικό περιθώριο να διαμορφώνεται στο 14,9%.

Τη μεγαλύτερη συμμετοχή στις επιδόσεις του Τομέα είχαν τα εξής έργα:

  • «Μελέτη, Προμήθεια και κατασκευή (EPC) Σταθμού Παραγωγής Ενέργειας ισχύος 250 MW» στην Γκάνα συμβατικού τιμήματος $369 εκ., που στην τρέχουσα εξαμηνιαία περίοδο κατέγραψε κύκλο εργασιών ύψους €66,9 εκ.
  • «Προμήθεια, Σχεδιασμός και Κατασκευή Φωτοβολταΐκού Ηλεκτροπαραγωγικού Σταθμού μέγιστης ισχύος 100 MWp» στην περιοχή Ζαμπούλ του Καζακστάν (ΜΚΑΤ) συμβατικού τιμήματος $ 78,4 εκ. και ΚΖΤ 5.118,7 εκ., που στην τρέχουσα εξαμηνιαία περίοδο κατέγραψε κύκλο εργασιών ύψους € 36,1 εκ.
  • «Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών μελέτης, προμήθειας και κατασκευής (EPC) σε τέσσερα πανεπιστήμια, η οποία συμπεριλαμβάνει υβριδικές μονάδες παραγωγής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών και αποθήκευσης ενέργειας, τον οδικό φωτισμό και τα εκπαιδευτικά κέντρα, καθώς επίσης και τις υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης» στη Νιγηρία συμβατικού τιμήματος NGN 12,6 δισ., που στην τρέχουσα εξαμηνιαία περίοδο κατέγραψε κύκλο εργασιών ύψους € 22,2 εκ.

Συνολικά η δραστηριότητα κατασκευής Φ/Β μονάδων μέσω της θυγατρικής εταιρείας METKA EGN κατέγραψε συνεισφορά στο Ά Εξάμηνο του 2019 στον Κύκλο Εργασιών €72,4 εκατ. και κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) €10,8 εκατ.

Παράλληλα το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων διαμορφώθηκε σε €1,2 δισ. ποσό στο οποίο συμπεριλαμβάνονται €369,5 εκατ. Φ/Β έργων.

Η METKA EGN επιτυγχάνει γοργή γεωγραφική διείσδυση και εδραιώνεται διεθνώς ως πάροχος λύσεων καθαρής ενέργειας, σε ένα οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον που ψάχνει επιτακτικά διεξόδους για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα. Η εταιρεία εξαπλώνει τις δραστηριότητες της αναλαμβάνοντας νέα έργα συνολικής ισχύος που ξεπερνά τα 500 MW σε στοχευμένες αγορές αποκτώντας πλέον παρουσία και στις 5 Ηπείρους.

Το νέο έργο της METKA EGN στην Αυστραλία, συνολικής ισχύος 250MW, για το οποίο υπεγράφη πρόσφατα 10ετής σύμβαση με ιδιώτη πελάτη, σηματοδοτεί επιπλέον, την επέκταση της εταιρείας στην ανάπτυξη, κατασκευή και πώληση φωτοβολταϊκών πάρκων παγκοσμίως, στοχεύοντας στη δημιουργία ακόμα μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας.

Τέλος, αναφορικά με την παραδοσιακή δραστηριότητα έργων EPC, η MYTILINEOS ανέλαβε την Μελέτη, Προμήθεια και Κατασκευή (EPC) μια νέας μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας (CHP) στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας ισχύος 110 MW. Η αξία της σύμβασης ανέρχεται σε €118 εκατ., και η ολοκλήρωση της μονάδας αναμένεται να επιφέρει μείωση 70% των εκπομπών CO2.

Προοπτικές Τομέων Επιχειρησιακής Δραστηριότητας

Για το Β’ Εξάμηνο του έτους οι παρακάτω παράγοντες αναμένεται να επηρεάσουν τις οικονομικές επιδόσεις της Εταιρείας:

o Η δυνατότητα της Εταιρείας διαπραγμάτευσης ανταγωνιστικών τιμών φυσικού αερίου για τις ανάγκες του Τομέα Μεταλλουργίας και Ηλεκτρισμού, είτε αναφορικά σε φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) είτε αερίου μέσω αγωγών,διαμορφώνοντας ένα πλήρως διαφοροποιημένο καλάθι.

o Τομέας Μεταλλουργίας:

Η εξέλιξη των τιμών αλουμινίου, ο αυστηρός έλεγχος του κόστους παραγωγής, σε συνδυασμό με τη συνεπή πολιτική αντιστάθμισης κινδύνων και η πλήρης ενσωμάτωση της ΕΠΑΛΜΕ.

Τομέας Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου

Η περαιτέρω ανάπτυξη παραγωγής ΑΠΕ, καθώς κατασκευάζονται 3 επιπλέον Αιολικά Πάρκα συνολικής ισχύος 30,2 MW και η λειτουργία των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής σε ένα περιβάλλον υψηλών τιμών CO2, και αυξανόμενης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
Η ενδεχόμενη μη είσπραξη αμοιβών επάρκειας ισχύος μετά το 1ο τρίμηνο του έτους.
Η επιπλέον ανάπτυξη στη λιανική της Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Φυσικού Αερίου, που ενισχύεται από τις πρόσφατες αλλαγές στην τιμολογιακή πολιτική του μεγαλύτερου παρόχου της αγοράς.
o Τομέας Ολοκληρωμένων Έργων και Υποδομών

Η εξέλιξη των λειτουργικών περιθωρίων, που συνδέεται με την ανάπτυξη της δραστηριότητας κατασκευής φωτοβολταϊκών μονάδων.
Η προώθηση ώριμων έργων προς εκτέλεση που έχουν καθυστερήσει για εξωγενείς λόγους.

Λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω παράγοντες, την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών στο Ά Εξάμηνο του έτους, τη δυναμική, αλλά και την ικανότητα της MYTILINEOS να επιτυγχάνει ουσιώδεις συνέργειες, έχουν τεθεί οι βάσεις ώστε συνολικά τη χρήση του 2019 να επιτευχθεί σημαντική ανάπτυξη μεγεθών και δημιουργία ισχυρών ταμειακών ροών.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μήνυση κατά Τουλουπάκη κατέθεσε ο Ανδρέας Λοβέρδος

Μήνυση κατά της εισαγγελέως διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη κατέθεσε σήμερα Δευτέρα ο πρώην υπουργός Ανδρέας Λοβέρδος.Άλλωστε σε τηλεοπτική του συνέντευξη την προηγούμενη εβδομάδα είχε αναφερθεί...

Το τελευταίο «αντίο» στον Αντώνη Λιβάνη – Παρόντες Παυλόπουλος και Τσίπρας

Το τελευταίο αντίο λένε αυτήν την ώρα συγγενείς και φίλοι στον Αντώνη Λιβάνη, ο οποίος έφυγε την περασμένη Τετάρτη από τη ζωή σε ηλικία...

Νέα τουρκική πρόκληση: «Κλειδώνει» με NAVTEX το Καστελόριζο για έρευνες

Συνεχίζει τις προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο η Τουρκία, μέσω των NAVTEX.Τη Δευτέρα η Άγκυρα «κλείδωσε» με παράνομη Navtex τεράστια θαλάσσια περιοχή δίπλα στο Καστελόριζο,...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ποινή φυλάκισης 35 ετών και πρόστιμο 680.000 ευρώ από την εφορία στον Βασίλη Παϊτέρη

Ο Βασίλης Παϊτέρης εξομολογήθηκε τις δύσκολες στιγμές που περνάει μετά από πρόστιμο που του επέβαλε η εφορία.Πώς είναι η ζωή σου αυτόν τον καιρό;Είμαι...

Ο ανάγωγος της Κυριακής: Η κόρη μου η ΚΙΝΑΛίστρια!!!

Α! το κοριτσάκι το ‘χασε. Η Φωφώκα. Το υπηρετικό προσωπικό του Κυριάκου. Η κόρη μου η ΚΙΝΑΛίστρια!!!Της έδειξαν αυτή την αφίσα για το ΚΙΝΑΛ...

Η ατάκα του Τσίπρα για το μέλλον του Σκουρλέτη – «Κάτι ήξερε το μικρόφωνο» (video)

Ανανεωμένος και με διάθεση για χιούμορ εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη Τύπου για την 84η ΔΕΘ, κάτι που άλλωστε φάνηκε...

Ο Τσίπρας σήκωσε στο πόδι το «Βελλίδειο» για τη «Συμφωνία των Πρεσπών» (video)

Ο Αλέξης Τσίπρας λίγο πριν το τέλος της ομιλίας του στο Βελλίδειο αναφέρθηκε και στη «Συμφωνία των Πρεσπών». Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αφού επιτέθηκε...

Έρευνα «ενοχοποιεί» για πρώτη φορά το κοτόπουλο – Το συνδέει με τον καρκίνο

Σοκ και έκπληξη προκαλεί μια νέα μελέτη του πανεπιστημίου της Οξφόρδης για τη σύνδεση της κατανάλωσης πουλερικών και ανάπτυξης καρκίνου.Και ενώ τόσα χρόνια οι...

«Εμένα με λένε Τσίπρα, δεν με λένε Μητσοτάκη» (video)

Τους λόγους για τους οποίους ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητούσε εκλογές από την επόμενη μέρα της εκλογής του στην προεδρία της ΝΔ εξήγησε ο Αλέξης...

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Στις 25-27 Σεπτεμβρίου θα καταβληθεί το επίδομα παιδιού

Έως τις 27 Σεπτεμβρίου θα καταβληθεί το επίδομα παιδιού, καθώς εγκρίθηκε από το υπουργείο Εργασίας  και Κοινωνικών Υποθέσεων δαπάνη που ανέρχεται στα 208 εκατομμύρια...

«Βέλη» Χαρίτση κατά Μητσοτάκη: Δεν αφορούν τη μεσαία τάξη οι εξαγγελίες του

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη προχώρησε σε εξαγγελίες που δεν αφορούν τη μεσαία τάξη», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, υπογραμμίζοντας ότι «τα μέτρα,...

Ξεπέρασε τα 2,9 δισ. το πρωτογενές πλεόνασμα το πρώτο οκτάμηνο του έτους

Ξεπέρασε τα 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ, το πρωτογενές πλεόνασμα, το πρώτο οκτάμηνο του έτους σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών. Υπενθυμίζεται πως ο...

«Κράτα μου το χέρι»: Ο Τζεβαχίρ εντυπωσιάζεται με τη Μελέκ – Έξαλλη η Μπαχριγιέ

Πολλές οι ανατροπές στο σημερινό επεισόδιο της σειράς «Κράτα μου το χέρι».Ο Τζεβαχίρ είναι το αφεντικό του εργαστηρίου υφαντουργίας και πηγαίνει να κάνει επιθεώρηση....

Μητρόπουλος: Στα κατώτερα επίπεδα οι κλαδικοί μισθοί με το νέο νομοσχέδιο Βρούτση

Σοκ και δέος στους μισθούς των εργαζομένων προέβλεψε ο εργατολόγος Αλέξης Μητρόπουλος. Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open για τις αλλαγές που έρχονται στα εργασιακά...

Συγκινεί ο Λιάγκας μιλώντας για τον Σπυριδάκη: Συγγνώμη Τάκη που δεν σε πήρα τηλέφωνο...

Ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε στον χαμό του Τάκη Σπυριδάκη ενώ αποκάλυψε ότι τον κάλεσε στην τωρινή του εκπομπή.«Τον θαύμαζα. Είχαμε κάνει συνέντευξη με την...

«Κοπιάστε παλικάρια της φακής και των φαρμάκων»

Απάντηση σε όσους από την κυβερνητική παράταξη επιδιώκουν εξεταστική για τους χειρισμούς στην υπόθεση Novartis έδωσε ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Παύλος Πολάκης σχολιάζονται...

Επίσημο το αίτημα της χώρας μας για πρόωρη πληρωμή μέρους του δανείου του ΔΝΤ

Επίσημο είναι πλέον το αίτημα της Ελλάδας για την πρόωρη πληρωμή μέρους του χρέους προς το ΔΝΤ. Ο υπουργός Οικονομικών  Χρήστος Σταϊκούρας, υπέγραψε και...

Φωτιά στην Κέρκυρα

Πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στη μία το μεσημέρι της Δευτέρας σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Καλαφατιώνες της Κέρκυρας.Επί τόπου επιχειρούν δέκα πυροσβέστες με πέντε...

Έρευνα για τα «άφαντα» 180.000 ευρώ από το Ταμείο Αλληλοβοηθείας του Υπ. Πολιτισμού

Στο στόχαστρο των εισαγγελικών αρχών έχουν μπει, σύμφωνα με πληροφορίες, δάνεια και οικονομικά βοηθήματα που χορηγήθηκαν το χρονικό διάστημα 2012 έως 2014 από το...

Δείτε πώς αντέδρασε ο Τσιμιτσέλης όταν η Τσιμτσιλή τον ρώτησε για τη Λασκαράκη (video)

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ήταν καλεσμένος στην πρεμιέρα της εκπομπής «Happy Day» το πρωί της Δευτέρας.Ο ηθοποιός πήγε στην εκπομπή με αφορμή την πρεμιέρα της...

Το τελευταίο «αντίο» στον Αντώνη Λιβάνη – Παρόντες Παυλόπουλος και Τσίπρας

Το τελευταίο αντίο λένε αυτήν την ώρα συγγενείς και φίλοι στον Αντώνη Λιβάνη, ο οποίος έφυγε την περασμένη Τετάρτη από τη ζωή σε ηλικία...

Έξαλλος με τον Κυριάκο ο Αναστασιάδης

Μπορεί μπροστά στις κάμερες, στην πρόσφατη συνάντηση Μητσοτάκη – Αναστασιάδη, να φαίνονταν όλα καλά και όλα ωραία, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες μας, μόνο έτσι...

Μήνυση κατά Τουλουπάκη κατέθεσε ο Ανδρέας Λοβέρδος

Μήνυση κατά της εισαγγελέως διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη κατέθεσε σήμερα Δευτέρα ο πρώην υπουργός Ανδρέας Λοβέρδος.Άλλωστε σε τηλεοπτική του συνέντευξη την προηγούμενη εβδομάδα είχε αναφερθεί...

Η εκ βαθέων εξομολόγηση της Ελένης Μενεγάκη στο instagram που προκάλεσε ερωτηματικά

Η Ελένη Μενεγάκη ένιωσε την ανάγκη να γράψει δύο λόγια στον κόσμο που είναι στο πλευρό της και τη στηρίζει. Η παρουσιάστρια έγραψε ένα...