Μέτρα για την αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών αναζητεί η ΡΑΕ

Την ανάγκη επανεξέτασης του ρυθμιστικού πλαισίου για τις απώλειες δικτύου ή/και λήψης ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση του φαινομένου των ρευματοκλοπών διαπιστώνει η ΡΑΕ και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση αυτή.

Το κόστος της κλαπείσας ενέργειας υπολογίζεται σε 80 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ οι διαπιστωθείσες περιπτώσεις ρευματοκλοπών έχουν σχεδόν τετραπλασιαστεί σε σχέση με το 2011.

Διαβάστε περισσότερα στο bigbusiness.gr