Καταβολή δωρόσημου στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Καταβολή του δωρόσημου στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους από τα υποκαταστήματα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Οι πληρωμές θα ολοκληρωθούν στις 26 Απριλίου.

Τα δικαιολογητικά πληρωμής είναι τα εξής:

Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.
Για τους απογραφέντες μέχρι 3/2/2002 η προσκόμιση ΔΑΤΕ ή Βιβλιάριο Εντολών Ασφάλισης ή Απόσπασμα Λογαριασμού Ασφαλισμένου.
Για τους απογραφέντες από 4/2/2002 και μετά η προσκόμιση της Βεβαίωσης Απογραφής Ασφαλισμένου ή Απόσπασμα Λογαριασμού Ασφαλισμένου.