«Καμπάνες» της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 154.000 ευρώ σε έξι αλλοδαπά επενδυτικά κεφάλαια, διότι προέβησαν σε ανοικτές πωλήσεις επί μετοχών της Eurobank, επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Συγκεκριμένα, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 42.500 ευρώ στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία Capeview Azri 2X Fund, 34.500 ευρώ στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία Capeview Apeview Azri Fund Ltd, 24.000 ευρώ στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία Crown Capeview Segragated Portofolio, 21.000 ευρώ στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία Capeview GFS-Map Trust, 17.500 ευρώ στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία Highmark Long Short Equity και 14.500 ευρώ στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία Crown Managed Accounts Spc.

Επίσης, το Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 32.000 ευρώ στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της «Ι. Μπουτάρης & υιός Holding Α.Ε.» για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 3 του ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς η εταιρία δεν διέθετε για χρονικό διάστημα δέκα περίπου μηνών, τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό ανεξάρτητων μελών ΔΣ. Συγκεκριμένα, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 10.000 ευρώ στον Κωνσταντίνο Μπουτάρη του Στυλιανού, 7.000 ευρώ στην Μαρίνα Μπουτάρη του Κωνσταντίνου, και 5.000 ευρώ σε έκαστο εκ των Ελένη Μπουτάρη του Κωνσταντίνου, Χριστίνα Μπουτάρη του Κωνσταντίνου, Ελευθέριο Αρτόπουλο του Αποστόλου.

Δείτε Επίσης