Ινστ. ΕΝΑ: Υψηλότερος ρυθμός ανάπτυξης από την αρχή της κρίσης

Η επιβεβαίωση των εκτιμήσεων για επιτάχυνση της μεγέθυνσης του ΑΕΠ στο δ’ τρίμηνο του έτους οδήγησε στη διαμόρφωση του υψηλότερου ρυθμού μεγέθυνσης από την έναρξη της κρίσης. Το αποτέλεσμα αυτό σηματοδοτεί αναμφίβολα μια αναπτυξιακή δυναμική, η οποία υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις θα μπορούσε να αποτελέσει αφετηρία για μια νέα φάση ισχυρότερης ανάπτυξης, με στοιχεία βιωσιμότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης, σημειώνει το Ινστιτούτο ΕΝΑ σε σχετική ανακοίνωση.

Από την πλευρά της δαπάνης, κινητήρια δύναμη της μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ υπήρξαν οι εξαγωγές και ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου καθώς και η αρκετά έντονη συσσώρευση αποθεμάτων. Από την πλευρά της παραγωγής, οι εξελίξεις είναι θετικές σε όλους τους παραγωγικούς κλάδους με τη βιομηχανία να σημειώνει σημαντική αύξηση κατά δέκατο συνεχές τρίμηνο. Από την άλλη, η δημόσια κατανάλωση μειώθηκε και η ιδιωτική κατανάλωση παρέμεινε στάσιμη παρότι τόσο η απασχόληση όσο και ο δείκτης καταναλωτικών προσδοκιών σημείωσαν σημαντική βελτίωση.

Διαβάστε περισσότερα στο bigbusiness.gr