Φόροι 130 εκατομμυρίων ευρώ από την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων

  • Οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων έως την 31η Μαΐου  
  • Στα 130 εκατομμύρια οι φόροι εκτιμά το Οικονομικών 

Ποσό φόρων ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ εκτιμάται ότι έχει βεβαιωθεί έως σήμερα στις εφορίες από την υπαγωγή των φορολογούμενων στο νόμο για οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων.

Πρόκειται για φορολογούμενους, φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έσπευσαν να υπαχθούν στο νέο νόμο και να αξιοποιήσουν τις ευνοϊκές διατάξεις σε ότι αφορά το ύψος των προστίμων και των προσαυξήσεων.

Στο υπουργείο Οικονομικών θεωρούν μάλιστα ότι ο ρυθμός υπαγωγής των φορολογούμενων στο νέο νόμο θα αυξηθεί σημαντικά τους επόμενους μήνες μετά και την ενεργοποίηση του νέου λογισμικού διασταύρωσης πρωτογενών καταθέσεων των φορολογούμενων με τα εισοδήματα που έχουν δηλώσει στις φορολογικές τους δηλώσεις.

Τα νέο λογισμικό όπως παρουσιάστηκε από την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών σε συνέντευξη Τύπου έχει στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Οι αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις με το νέο λογισμικό θα ξεκινήσουν κατά προτεραιότητα από τους 1.270.000 καταθέτες που βρίσκονται σε διάφορες λίστες που έχει στη κατοχή του το υπουργείο Οικονομικών καθώς και από υποθέσεις που θα επιλέγονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου φοροδιαφυγής.

Υπενθυμίζεται ότι η ρύθμιση για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων παρέχει τη δυνατότητα σε όσους φορολογούμενους δεν είχαν υποβάλει καθόλου δηλώσεις ή είχαν υποβάλλει φορολογικές δηλώσεις ανακριβώς ή ελλιπώς, να υποβάλουν αρχική ή τροποποιητική δήλωση και να συμπεριλάβουν νέα φορολογητέα ύλη μέχρι τη λήξη του προγράμματος την 31η Μαΐου 2017.

Ενδεικτικά, η ρύθμιση καταλαμβάνει τους φόρους εισοδήματος, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, Φ.Π.Α., τα τέλη χαρτοσήμου κ.λπ.