Έρχονται πρόστιμα για εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις – Τι πρέπει να προσέχετε
  • Πρόστιμο από 100 έως 500 ευρώ ρισκάρουν όσοι καθυστερήσουν τις φορολογικές του δηλώσεις και φέτος
  • Αυστηρή λήξη της προθεσμίας η 30η Ιουνίου
  • Ποιες είναι οι εξαιρέσεις

Τον κίνδυνο προστίμου, το οποίο μπορεί να φτάνει από 100 έως 500 ευρώ αλλά και τόκο εκπρόθεσμης καταβολής 0,73% που θα τρέχει κάθε μήνα θα βρεθούν ρισκάρουν οι φορολογούμενοι που θα καταθέσουν εκπρόθεσμα, δηλαδή μετά το όριο της 30η Ιουνίου, τη φορολογική τους δήλωση.

Ανάλογο κίνδυνο αντιμετώπισαν και πέρσι όσοι καθυστέρησαν.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες από τις εκπρόθεσμες δηλώσεις θα προκύψουν μηδενικά ή πιστωτικά εκκαθαριστικά, οι φορολογούμενοι θα πληρώσουν μόνο 100 ευρώ πρόστιμο, το οποίο σε περίπτωση πιστωτικού εκκαθαριστικού θα συμψηφιστεί με την επιστροφή φόρου μειώνοντάς την, μηδενίζοντάς την ή μετατρέποντάς την σε χρεωστικό υπόλοιπο.

Σημειώνεται πως στις περιπτώσεις που οι φορολογικές δηλώσεις είναι ως επί το πλείστον ίδιες με πέρσι ή έχουν αλλάξει μόνο κάποια πληροφοριακά στοιχεία, επιβάλλεται πρόστιμο.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται πως:

  •  Εάν ο φορολογούμενος δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα ή υποβάλλει ελλιπή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου, επιβαρύνεται με πρόστιμο 100 ευρώ.
  • Αν από την υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου, τότε ο φορολογούμενος επιβαρύνεται, κατ’ αρχήν, με το πρόστιμο των 100 ευρώ. Εάν έχει παρέλθει και η προθεσμία καταβολής του φόρου, τότε επιβαρύνεται και με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίοι υπολογίζονται επί του φόρου που προκύπτει με ποσοστό 0,73% για κάθε μήνα που παρήλθε από την καταληκτική ημερομηνία καταβολής του φόρου μέχρι την ημερομηνία υποβολής της εκπρόθεσμης δήλωσης.
  • Αν ο φορολογούμενος είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας και από τη δήλωση που υπέβαλε εκπρόθεσμα προκύπτει φόρος προς πληρωμή, τότε η φορολογική αρχή θα του καταλογίσει πρόστιμο 250 ευρώ, εφόσον τηρεί απλογραφικά βιβλία, ή 500 ευρώ, εφόσον τηρεί διπλογραφικά βιβλία.
  •  Εάν έχει εκπνεύσει και η προθεσμία καταβολής του φόρου, τότε η φορολογική αρχή θα τον χρεώσει επιπλέον και με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής οι οποίοι θα υπολογιστούν επί του φόρου που θα προκύψει από τη δήλωση με ποσοστό 0,73% για κάθε μήνα που θα έχει παρέλθει από την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής του φόρου μέχρι την ημερομηνία υποβολής της εκπρόθεσμης δήλωσης.

(Με πληροφορίες από news247.gr, ethnos.gr)

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook