ΔΝΤ: Αναθεωρεί προς τα κάτω την ανάπτυξη για Ελλάδα – Υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω νομισματική χαλάρωση

  • Ανάπτυξη με ρυθμό 2,2% το 2017 προβλέπει το ΔΝΤ για την Ελλάδα
  • Επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης στο 2,7% για το 2018
  • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας
  • Η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ θα πρέπει πιθανόν να γίνει πιο χαλαρή

Ανάπτυξη με ρυθμό 2,2% προβλέπει το ΔΝΤ για την Ελλάδα το 2017 και επιτάχυνση του στο 2,7% για το 2018.

Συγκεκριμένα, οι προβλέψεις αυτές περιλαμβάνονται στην έκθεση του ΔΝΤ για τις Παγκόσμιες Οικονομικές Προοπτικές (World Economic Outlook) που παρουσιάσθηκε σήμερα από τον επικεφαλής οικονομολόγο του ΔΝΤ Μορίς Όμπσφελντ στο πλαίσιο της Εαρινής Συνόδου του Ταμείου στην Ουάσιγκτον.

Η ελληνική οικονομία επιστρέφει από φέτος στην ανάπτυξη

Πιο συγκεκριμένα το ΔΝΤ εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία επιστρέφει από φέτος στην ανάπτυξη, καθώς για το 2016 θεωρεί ότι το ΑΕΠ είχε μηδενική μεταβολή. Για το 2017 η πρόβλεψη ανεβάζει την ανάπτυξη στο 2,2% η οποία θα επιταχυνθεί στο 2,7% το 2018.

Ωστόσο, το Ταμείο εκτιμά πως θα επέλθει «αποθέρμανση» της οικονομίας έως το 2022 με αποτέλεσμα η ανάπτυξη το εν λόγω έτος να είναι μόλις 1% του ΑΕΠ.

Παρά ταύτα το Ταμείο υποστηρίζει ότι η ικανότητα της ελληνικής οικονομίας να διατηρήσει μακρχρόνια ικανοποιητικούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης χωρίς υψηλό πληθωρισμό, το λεγόμενο δυνητικό ΑΕΠ (potential output), παραμένει πολύ χαμηλή.

Υποχώρηση του επιπέδου της ανεργίας

Για την εξέλιξη της απασχόλησης στην Ελλάδα το ΔΝΤ αναμένει πως το επίπεδο της ανεργίας θα υποχωρήσει από το 23,8% το 2016, στο 21,9% το 2017 και στο 21% το 2018. Επισημαίνεται ότι η τελευταία φορά που η ανεργία στην Ελλάδα ήταν στο 21% σε μέσα επίπεδα, ήταν το 2011.

Πλεόνασμα του ΑΕΠ το 2022

Αναφορικά με το εξωτερικό έλλειμμα της χώρας, το ΔΝΤ εκτιμά ότι το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών το 2016 εμφάνισε έλλειμμα 0,6% του ΑΕΠ, το οποίο θα περιορισθεί στο 0,3% του ΑΕΠ εφέτος και θα ισοσκελιστεί το 2018, ώστε το 2022 να περάσει σε πλεόνασμα 0,1% του ΑΕΠ.

Η επίδοση αυτή αντανακλά τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, κυρίως ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης εσωτερικής υποτίμησης.

Στο μέτωπο του πληθωρισμού το ΔΝΤ εκτιμά πως από πληθωρισμό 1,1% το 2015, το 2016 οι τιμές παρέμειναν αμετάβλητες (0% πληθωρισμός) και εφέτος η Ελλάδα θα επιστρέψει σε πληθωρισμό 1,3% για πρώτη φορά μετά το 2012.

Για το 2018 το ΔΝΤ προβλέπει αύξηση του πληθωρισμού στο 1,4% του ΑΕΠ, ενώ κατά τις εκτιμήσεις του Ταμείου ο τιμάριθμος θα ανέλθει στα επίπεδα του 1,7% του ΑΕΠ το 2022.

Επιτάχυνση της ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας

Όσον αφορά στην παγκόσμια οικονομία το Ταμείο προβλέπει επιτάχυνση της ανάπτυξης στο 3,5% το 2017 απο 3,1% το 2016. Στην ίδια έκθεση διατυπώνεται η εκτίμηση πως η παγκόσμια οικονομία θα αναπτυχθεί κατά κατά 3,6% το 2018.

Σύμφωνα με το ΔΝΤ οι αναπτυγμένες οικονομίες θα αναπτυχθούν κατά 2% το 2017 και το 2018, από 1,7% του ΑΕΠ το 2016. Η οικονομία των ΗΠΑ αναμένεται να σημειώσει ανάπτυξη 2,3% εφέτος και 2,5% το 2018, από 1,6% του 2016.

Η οικονομία της Eυρωζώνης αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 1,7% εφέτος και κατά 1,6% το 2018, με την γερμανική οικονομία να σημειώνει το 2017 ρυθμούς ανάπτυξης 1,6% και το 2018 να επιβραδύνει στο 1,5% του ΑΕΠ.

 

Οι εκτιμήσεις για τη γαλλική και βρετανική οικονομία

Η γαλλική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 1,4% το 2017 και κατά 1,6% το 2018, ενώ η ιταλική οικονομία αναμένεται τόσο εφέτος όσο και το 2018 να επεκταθεί με οριακούς ρυθμούς ανάπτυξης 0,8%.

Παρά το Brexit το ΔΝΤ εκτιμά πως η Βρετανία θα αναπτυχθεί κατά 2% το 2017 και κατά 1,5% το 2018. Για την Ιαπωνία αναμένει ανάπτυξη 1,2% εφέτος, αλλά σαφή υποχώρηση του αναπτυξιακού ρυθμού στο 0,6% του ΑΕΠ το 2018.

Η ανάπτυξη της οικονομίας της Κίνας

Τέλος, για την Κίνα το Ταμείο προβλέπει πως θα αναπτυχθεί κατά 6,6% εφέτος, οριακά χαμηλότερα από το 6,7% του 2016, ενώ το 2018 θα επεκταθεί με ρυθμό 6,2%. Για τη Ρωσία αναμένει πως τόσο εφέτος, όσο και το 2018 το ΑΕΠ της χώρας θα αυξηθεί με ρυθμό 1,4%.

Η νομισματική πολιτική της Ευρωζώνης να γίνει πιο χαλαρή

Η νομισματική πολιτική της Ευρωζώνης πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει την οικονομία και να γίνει πιθανόν πιο χαλαρή, σε περίπτωση που δεν αυξηθεί ο δομικός πληθωρισμός, συνιστά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με την εξαμηνιαία έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας (World Economic Outlook).

To ΔΝΤ συνιστά, επίσης, να επιταχυνθεί η αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων, να ολοκληρωθεί η τραπεζική ένωση και να γίνουν περισσότερες επενδύσεις σε υποδομές με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, ώστε να βοηθηθούν οι χώρες που δεν έχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια.

«Ειδικότερα:

  • Μία κρίσιμη προτεραιότητα για την ενίσχυση της ανάπτυξης και τον περιορισμό των καθοδικών κινδύνων στην Ευρωζώνη είναι να επιταχυνθεί η αποκατάσταση των τραπεζικών ισολογισμών και η αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μεταξύ άλλων, με έναν συνδυασμό μεγαλύτερης εποπτικής ενθάρρυνσης, μεταρρύθμισης του πτωχευτικού πλαισίου και την ανάπτυξη αγορών για προβληματικό χρέος.
  • Η ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης, μεταξύ άλλων με την καθιέρωση ενός κοινού προγράμματος εγγύησης καταθέσεων με ένα κοινό αποτελεσματικό δημοσιονομικό δίχτυ ασφαλείας, παραμένει επίσης μεγάλης σημασίας. Τα μέτρα αυτά θα ενίσχυαν τη μετάδοση της χαλαρής νομισματικής πολιτικής στην πραγματική οικονομία και θα διευκόλυναν τις συγχωνεύσεις και την αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα.
  • Μεγαλύτερες επενδύσεις υποδομών, σε κεντρικό επίπεδο, θα βοηθήσουν τις χώρες με συνεχιζόμενο έλλειμμα ζήτησης, οι οποίες δεν διαθέτουν τον δημοσιονομικό χώρο ή πρέπει να κάνουν προσαρμογή, λόγω υψηλού και αυξανόμενου χρέους. Όπου απαιτείται προσαρμογή, αυτή θα πρέπει να γίνεται σταδιακά και με έναν φιλικό στην ανάπτυξη τρόπο.
  • Σε χώρες που έχουν δημοσιονομικό χώρο, όπως η Γερμανία, η δημοσιονομική πολιτική θα πρέπει να στοχεύει στην ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας καθώς και της ζήτησης. Αυτό θα συμβάλλει, με τη σειρά του, στη μείωση των πλεονασμάτων τους στα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών, θα στηρίξει μία νέα ισορροπία στην Ευρωζώνη και θα δημιουργήσει θετικές επιδράσεις της ζήτησης σε άλλες χώρες.

  • Οι συνέργειες μεταξύ των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και των πολιτικών διαχείρισης της ζήτησης πρέπει να αξιοποιηθούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Όπου η ζήτηση είναι ακόμα αδύναμη, αλλά δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, μία δημοσιονομική στήριξη, που θα είναι ουδέτερη για τον προϋπολογισμό, μπορεί να αυξήσει τα αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων στη δημόσια διοίκηση ή στην αγορά εργασίας. Μεταρρυθμίσεις στις αγορές προϊόντων και εργασίας χρειάζονται για να ενθαρρυνθεί ο δυναμισμός των επιχειρήσεων, να αυξηθούν τα ποσοστά συμμετοχής του εργατικού δυναμικού και να αντιμετωπισθεί ο δυαδισμός της αγοράς εργασίας. Οι μεταρρυθμίσεις για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς θα βοηθούσαν στην ενίσχυση της παραγωγικότητας.
  • Η ενσωμάτωση των μεταναστών στο εργατικό δυναμικό πρέπει να διευκολυνθεί με μία ταχεία διαδικασία στις αιτήσεις για τη χορήγηση ασύλου, την εκμάθηση της γλώσσας και τη βοήθεια στην αναζήτηση εργασίας, την καλύτερη αναγνώριση των δεξιοτήτων των μεταναστών μέσω συστημάτων διαπίστευσης και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των μεταναστών.