Δίνεται νέα παράταση έως τις 29 Ιουλίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων

  • Νέα παράταση, έως τις 29 Ιουλίου, για τις φορολογικές δηλώσεις
  • Η αρχική προθεσμία έληγε στις 30 Ιουνίου
  • Κανονικά μέχρι και τότε οι υποβολές

Η εκλογική διαδικασία, σε συνδυασμό με τον χαμηλό, μέχρι στιγμής, αριθμός δηλώσεων που έχουν υποβληθεί οδήγησε το υπουργείο Οικονομικών να δώσε παράταση έως τις 29 Ιουλίου για τις φορολογικές δηλώσεις, αντί για τις 30 Ιουνίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Α.1211/2019:

«1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013, παρατείνεται μέχρι την 29η Ιουλίου 2019.

2. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, που δεν έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας και των οποίων η προθεσμία υποβολής δεν έχει λήξει, παρατείνεται μέχρι την 29η Ιουλίου 2019».


Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook