15-04-2021

ΤτΕ: Πλεόνασμα 2,1 δισ. ευρώ στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών στο δεκάμηνο του 2015

Πλεόνασμα ύψους 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ εμφάνισε το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών της χώρας για το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2015 έναντι ελλείμματος 403 εκατομμυρίων ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη βελτίωση του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών, το οποίο σημείωσε πλεόνασμα 1,9 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 1,4 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2014, κυρίως λόγω του περιορισμού της δαπάνης για εισαγωγές.

Συνολικά, οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 8%, αλλά οι αντίστοιχες δαπάνες για εισαγωγές μειώθηκαν με ταχύτερο ρυθμό, κατά 14,2%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών μειώθηκε κατά 4,4 δισ. ευρώ, λόγω της βελτίωσης όλων των επιμέρους ισοζυγίων. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία παρουσίασαν άνοδο κατά 5,6%, ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες για εισαγωγές δεν παρουσίασαν αξιόλογη μεταβολή.

Ισοζύγιο Κεφαλαίων

Το ισοζύγιο κεφαλαίων εμφάνισε πλεόνασμα 1,7 δισ. ευρώ, κατά 118 εκατ. ευρώ μικρότερο από εκείνο της ίδιας περιόδου του 2014.

Το συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2015 εμφάνισε πλεόνασμα 3,8 δισ. ευρώ, κατά 2,4 δισ. ευρώ μεγαλύτερο σε σχέση με εκείνο της ίδιας περιόδου του 2014.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2015, οι καθαρές απαιτήσεις των κατοίκων από άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό σημείωσαν αύξηση κατά 303 εκατ. ευρώ, ενώ οι αντίστοιχες υποχρεώσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, σημείωσαν μείωση κατά 372 εκατ. ευρώ.

Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου, η καθαρή αύξηση κατά 1,1 δισ. ευρώ των απαιτήσεων κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην άνοδο των τοποθετήσεών τους σε μετοχές αλλοδαπών επιχειρήσεων κατά 7,0 δισ. ευρώ, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση κατά 6,1 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια εξωτερικού.

Επίσης, οι καθαρές υποχρεώσεις κατοίκων έναντι του εξωτερικού μειώθηκαν κατά 10,1 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου και σε μετοχές ελληνικών επιχειρήσεων.

Επιπλέον, όσον αφορά τις απαιτήσεις, το δεκάμηνο του 2015 σημειώθηκε καθαρή αύξηση κατά 2,7 δισ. ευρώ των καταθέσεων και repos κατοίκων στο εξωτερικό.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ