15-04-2021

Επιτυχημένη η ανακεφαλαιοποίηση της Αttica bank

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της ATTICA BANK, υπερκαλύφθηκε  μέχρι τις 18.12.2015 σε μετρητά, όχι μόνο το βασικό σενάριο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, αλλά και ένα σημαντικό τμήμα του δυσμενούς σεναρίου, ενώ παραμένουν σε εκκρεμότητα και επιπλέον ενδιαφέροντα για συμμετοχή σε μετρητά στην τρέχουσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Για το λόγο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας ανέβαλε για την 29η Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους την καταληκτική ημερομηνία για την οριστική ανακοίνωση της έκβασης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και την πιστοποίηση της ολικής ή μερικής ολοκλήρωσής της, σε συνεννόηση και με την εποπτική αρχή.

Με το συνολικό ποσό που έχει ήδη κατατεθεί, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της ATTICA BANKέχει εκτοξευθεί στο 23% περίπου.

Έτσι η ATTICA BANK , αναφέρει η ανακοινωση, θα να είναι η μόνη Ελληνική Τράπεζα που θα έχει ανακεφαλαιοποιηθεί αποκλειστικά με ιδιωτικά κεφάλαια από το εσωτερικό και το εξωτερικό, και συνεχίζει να παραμένει αυτόνομη και ανεξάρτητη ώστε να διαθέσει τα κεφάλαιά της απερίσπαστα στην χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ