11-04-2021

Επίδομα μητρότητας: Να επεκταθεί το σύνολο των παροχών ζητά ο «Συνήγορος του Πολίτη»

Η Αρχή επαναφέρει το αίτημα επέκτασης της προστασίας στο σύνολο των επιδομάτων και παροχών μητρότητας, από όποιον φορέα και αν προέρχονται

Σημαντικό βήμα αποτελεί, σύμφωνα με τον Συνήγορο του Πολίτη, η πρόσφατη ψήφιση του νόμου «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων». Με βάση αυτόν, κατά συνέπεια θωρακίζεται η ειδική παροχή προστασίας μητρότητας.

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 67 του νόμου 4756/2020 (ΦΕΚ Α 235/26.11.2020) προβλέπεται ότι η εν λόγω ειδική παροχή προστασίας μητρότητας, την οποία λαμβάνουν οι εργαζόμενες μητέρες από τον ΟΑΕΔ, ασφαλισμένες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κατά τη διάρκεια της εξάμηνης ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας, «απαλλάσσεται από φόρους, τέλη, κρατήσεις και εισφορές, είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση, στο Δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία ή στα πιστωτικά ιδρύματα για το δημόσιο και για τρίτους».

Ωστόσο, τόσο τα επιδόματα μητρότητας (κύησης και λοχείας) όσο και η συμπληρωματική παροχή του ΟΑΕΔ, εξακολουθούν να μη διαθέτουν προστασία από κατάσχεση, ενώ παραμένουν δεσμεύσιμα και συμψηφιζόμενα με βεβαιωμένες οφειλές προς φορολογικές και ασφαλιστικές αρχές, παρά και την σύμφωνη γνώμη της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων η οποία υποστήριξε τις απόψεις της Αρχής.

Η Αρχή επαναφέρει το αίτημα επέκτασης της προστασίας στο σύνολο των επιδομάτων και παροχών μητρότητας, από όποιον φορέα και αν προέρχονται.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ