11-05-2021

Υπό τον έλεγχο του ΤΧΣ το 61,34% της Τράπεζας Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς περνά σε δημόσιο έλεγχο με στόχο το 2021 να επιχειρηθεί η επανιδιωτικοποίησή της.

Η αναμενόμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να μην επιτρέψει στην Τράπεζα Πειραιώς να πληρώσει σε μετρητά το ετήσιο τοκομερίδιο των υπό Αίρεση Μετατρέψιμων Ομολόγων (Contingent Convertible Security-CoCo) προς το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), οδήγησε στην αύξηση του ποσοστού του τελευταίου στον όμιλο από 26,42 σε 61%.

Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι η Τράπεζα Πειραιώς περνά σε δημόσιο έλεγχο με στόχο το 2021 να επιχειρηθεί η επανιδιωτικοποίησή της.

Όπως ανακοινώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας από την Πειραιώς, μετά την απόρριψη του αιτήματός της από πλευράς ΕΚΤ, αποφασίστηκε η ακύρωση της σχετικής πληρωμής.

«Η εν λόγω εξέλιξη θα οδηγήσει στη μετατροπή του CoCo ύψους 2.040 εκατ. ευρώ σε κοινές μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς, επί τη βάσει της τιμής εγγραφής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του 2015 (σήμερα στα 6,00 ευρώ ανά μετοχή), σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος του CoCo, αυξάνοντας το ποσοστό συμμετοχής του ΤΧΣ στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας σε 61% από 26% σήμερα».

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ