02-06-2020

Κορονοϊός: Αρχίζουν οι αιτήσεις για τα 800 ευρώ και τη μείωση των ενοικίων – Όλη η διαδικασία

Ποιοι και πού κάνουν υπεύθυνη δήλωση

Πρεμιέρα σήμερα, Τρίτη για το έκτακτο επίδομα των 800 ευρώ αλλά και τη μείωση των ενοικίων, επαγγελματικών και πρώτης κατοικίας λόγω του κορονοϊού. Οι εργοδότες καλούνται να συμπληρώσουν τις υπεύθυνες δηλώσεις τους στο Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη» του υπουργείου Εργασίας. Οι εργαζόμενοι θα υποβάλλουν τις δικές τους υπεύθυνες δηλώσεις στην πλατφόρμα supportemployees.yeka.gr την άλλη εβδομάδα, από 1 Απριλίου.

Τις υπεύθυνες δηλώσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν οι επιχειρήσεις-εργοδότες:

 • των οποίων έχει ανασταλεί η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα, με εντολή δημόσιας αρχής, οπότε είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων (δικαιούνται να πληρώσουν το 60% του επαγγελματικού ενοικίου) ή
 • που βάσει των οριζομένων από το υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, ως κλάδοι πληττόμενοι από την εξάπλωση του κορονοϊού COVID-19, κάνουν χρήση της δυνατότητας αναστολής των συμβάσεων εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους

Όσοι εργοδότες έχουν κλείσει προσωρινά με εντολή του κράτους – υποχρεούνται να δηλώσουν υπεύθυνα:

 • την αναστολή της κύριας επιχειρηματικής τους δραστηριότητας λόγω εντολής από δημόσια αρχή, βάσει ΚΑΔ, οριζόμενες  από το Υπουργείο Οικονομικών όπως ισχύουν κάθε φορά,
 • τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μισθίου ακινήτου εφόσον έχουν επαγγελματική μίσθωση ακινήτου προς εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει ανασταλεί με εντολή Δημόσιας Αρχής,
 • τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή,
 • τους τυχόν εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί από 1/3/2020 έως 20/3/2020, είτε με καταγγελία (απόλυση) είτε με οικειοθελή αποχώρηση (παραίτηση).

Όσοι εργοδότες κάνουν χρήση του μέτρου αναστολής συμβάσεων εργασίας υποχρεούνται να δηλώσουν υπεύθυνα:

 • την αναστολή της κύριας επιχειρηματικής τους δραστηριότητας
 • τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή,
 • τους τυχόν εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί από 1/3/2020 έως 20/3/2020, είτε με καταγγελία είτε με οικειοθελή αποχώρηση,

Όπου αναφέρεται ο όρος Επιχείρηση-Εργοδότης νοούνται όλοι όσοι απασχολούν προσωπικό με εξαρτημένη σχέση εργασίας. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και οι ατομικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που απασχολούν προσωπικό με εξαρτημένη σχέση εργασίας.

Οι εργοδότες υποχρεούνται επίσης να γνωστοποιήσουν αυθημερόν την υπεύθυνη δήλωσή τους, εγγράφως ή με mail, στους εργαζομένους τους.

Αυστηρές ποινές με φυλάκιση από τρεις μήνες έως δέκα χρόνια

Στο νέο έντυπο που ονομάζεται «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών των οποίων, είτε η επιχειρηματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής οπότε είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορονοϊού COVID-19» αναφέρεται ρητά πως: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών».

Η υπεύθυνη δήλωση των εργοδοτών

dilosiergodoton2.png

Το πεδίο “Μισθώνω ακίνητο” είναι υποχρεωτικό πεδίο για όσους έχουν επαγγελματική μίσθωση ακινήτου για την επιχειρηματική δραστηριότητα που έχει ανασταλεί με εντολή Δημόσιας Αρχής. Αυτοί είναι που δικαιούνται και το «ψαλίδι» 40% στο επαγγελματικό μίσθωμα.          

Εργαζόμενοι – Άνεργοι

Η δεύτερη υπουργική απόφαση που αφορά τους εργαζόμενους – άνεργους, δικαιούχους της επιδότησης των 800 ευρώ αναφέρει ρητά πως τα μέτρα στήριξης αφορούν τους κάτωθι εργαζόμενους με εξαρτημένη εργασία:

 • εργαζόμενους, με σχέση εξαρτημένης εργασίας (μισθωτούς), των οποίων έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας τους, είτε επειδή έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της επιχείρησης στην οποία εργάζονται, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, είτε επειδή ο εργοδότης κάνει χρήση της ρύθμισης για αναστολή συμβάσεων εργασίας καθώς πλήττεται από την εξάπλωση του κορονοιού, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ.
 • εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί από 1ης Μαρτίου 2020 έως και 20 Μαρτίου 2020, είτε με καταγγελία από τον εργοδότη είτε με οικειοθελή αποχώρηση από τους ίδιους.

Και οι δύο περιπτώσεις δικαιούχων υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων supportemployees.yeka.gr.

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα υπάρχει αναρτημένο το έντυπο με τίτλο «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζόμενων με εξαρτημένη εργασία σε Επιχειρήσεις – Εργοδότες των οποίων, είτε η επιχειρηματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, οπότε οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος κύριας κατοικίας, είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ,  λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορονοϊού COVID-19, για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού». Αυτό θα πρέπει να συμπληρώσουν οι εργαζόμενοι – άνεργοι δικαιούχοι.

Αυτή είναι η Υπεύθυνη Δήλωση των εργαζομένων

dilosiergazomenon.png

Προσοχή, το πεδίο “Μισθώνω κύρια κατοικία” συμπληρώνεται μόνο αν ο ΚΑΔ του εργοδότη ανήκει σε εκείνους που ανεστάλη η επιχειρηματική τους δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής.

Αυτές είναι οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων

Όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων, στον ΣΚΑΙ ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι εργοδότες των οποίων οι επιχειρήσεις έκλεισαν με διοικητική εντολή, θα μπορούν να συμπληρώσουν τη δήλωση «μέχρι τις 31 Μαρτίου, ενώ οι υπόλοιπες (επιχειρήσεις) που είναι εν λειτουργία, αλλά έχουν πληγεί και έχουν συμπεριληφθεί στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας, μπορούν έως τις 20 Απριλίου». Ο Γιάννης Βρούτσης, επισήμανε ότι οι εργαζόμενοι θα συμπληρώσουν το έντυπο από την 1η Απριλίου.

(Με πληροφορίες από ethnos.gr)

ΣΧΟΛΙΑ

Tο altsantiri.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.