01-11-2020

ΕΚΤ: Αποφάσισε ρευστότητα σε τράπεζες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις λόγω κορονοϊού

Τι θα ισχύσει με τα επιτόκια

Ρευστότητα και χαμηλά επιτόκια αποφάσισε το μεσημέρι της Πέμπτης 12 Μαρτίου το συμβούλιο νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ που συνεδρίασε για να εξετάσει μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της επιδημίας του κορονοϊού στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Η πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας του ευρώ Κριστίν Λαγκάρντ τόνισε ότι τα μέλη του συμβουλίου αποφάσισαν μέτρα σε τέσσερις διαφορετικές κατευθύνσεις. Συγκεκριμένα ανακοίνωσε:

1. Πρόσθετες δράσεις μακροχρόνιας αναχρηματοδότησης (LTRO) δηλαδή περισσότερα μακροπρόθεσμα χαμηλότοκα δάνεια για να παρασχεθεί άμεση στήριξη του ευρωσυστήματος με ρευστότητα.

2. Στις δράσεις αναχρηματοδότησης TLTRO III θεσπίζονται πιο ευνοϊκοί όροι από τον Ιούνιο του 2020 ως το Ιούνιο του 2021.

Αυτές οι δράσεις θα στηρίξουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Καθ’ όλη αυτή την περίοδο, το επιτόκιο στο TLTRO III θα είναι 25 μονάδες βάσης χαμηλότερο από το μέσο επιτόκιο στις δράσεις αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος.

Επιπλέον, το ανώτατο ποσό που θα μπορούν να δανειστούν οι τράπεζες στις δράσεις TLTRO III αυξάνεται στο 50% του ύψους των δανείων που μπορούν να κατατεθούν ως εχέγγυο, όπως έχουν καταγραφεί ως τις 28 Φεβρουαρίου.

3. Πρόσθετες αγορές ενεργητικού ύψους 120 δισ. ευρώ ως τα τέλη του έτους, σε συνδυασμό με τις αγορές του υφιστάμενου προγράμματος APP. Οι αγορές ομολόγων αναμένεται να συνεχιστούν όσο χρειαστεί, για να ολοκληρωθούν λίγο πριν ξεκινήσουν οι αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ.

4. Η επανεπένδυση των εσόδων από τους τίτλους που ωριμάζουν θα συνεχιστεί για εκτεταμένη χρονική περίοδο, μετά και την εκκίνηση των αυξήσεων επιτοκίων και για όσο χρειαστεί ώστε να διασφαλιστούν ευνοϊκές συνθήκες ρευστότητας και η “φιλόξενη” νομισματική πολιτική.

Κατά τη συνεδρίαση του, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε ότι το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 0,00%, 0,25% και -0,50% αντιστοίχως.