15-04-2021

Πόσα δις θα δανειστεί η Ελλάδα μέσα στο 2020

Τι εκτιμούν οι διεθνείς αναλυτές

Το μεσημέρι της Τρίτης 24 Δεκεμβρίου, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους δημοσιοποίησε το ετήσιο δανειακό πρόγραμμα του ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα αναμένεται να δανειστεί ποσό από 4 έως 8 δισ. ευρώ από τις διεθνείς αγορές το 2020 ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατήσουν στις διεθνείς χρηματαγορές.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται στη διεθνή επενδυτική κοινότητα, ο δημόσιος δανεισμός τον επόμενο χρόνο θα κινηθεί βάσει δύο σεναρίων, για 4 ή 8 δισ. ευρώ και θα επικεντρωθεί στη συνεχιζόμενη παρουσία στις διεθνείς αγορές χρέους, σε συνδυασμό με τη μείωση του στοκ του χρέους, διατηρώντας παράλληλα τα υφιστάμενα επίπεδα ταμειακών διαθεσίμων», που διαμορφώνονται περίπου σε 32 δισ. ευρώ.

Όπως έχει γράψει το ethnos.gr, οι δανειακές κινήσεις φέτος θα είναι κινήσεις στρατηγικού χαρακτήρα, που θα βελτιώσουν ακόμη περισσότερο το προφίλ αποπληρωμής του χρέους και τις συνθήκες στην ελληνική αγορά ομολόγων, προκειμένου αυτή να αποκτήσει περισσσότερο βάθος και ρευστότητα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς το φετινό δανειακό πρόγραμμα θα είναι εμπροσθοβαρές δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος αυτού θα υλοποιηθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2020, εφόσον είναι κατάλληλες οι συνθήκες στις αγορές.

Πρέπει να σημειωθεί πως στην περίπτωση που επιδεινωθούν δραματικά οι συνθήκες στις αγορές και το Δημόσιο δεν μπορεί να προσφύγει για δανεισμό, είναι απολύτως σε θέση να καλύψει τις χρηματοδοτικές του ανάγκες τον επόμενο χρόνο. Με τα σημερινά δεδομένα, η πρώτη έκδοση είναι ιδιαίτερα πιθανό να συμβεί ίσως και μέσα στο πρώτο μήνα του έτους και θα ήταν μιας ιδιαίτερης σημειολογίας κίνηση το ενδεχόμενο αυτή να είναι μακροπρόθεσμης διάρκειας, ίσως και 15ετίας.

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, το πρώτο σενάριο (για τα 4 δις. ευρώ) δίνει έμφαση στη μείωση της έκθεσης του ελληνικού δημοσίου σε έντοκα γραμμάτια – μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει και αναμένεται να συνεχιστεί και τον επόμενο χρόνο – μέσω νέων εκδόσεων ομολόγων ενώ το δεύτερο σενάριο ενσωματώνει δανεισμό για ενδεχόμενες πρόωρες αποπληρωμές χρέους που βρίσκεται στα χέρια του επίσημου ή του ιδιωτικού τομέα, που θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες στις αγορές το 2020. Πρέπει να σημειωθεί ότι στο σχεδιασμό της κυβέρνησης βρίσκεται και μια πρόσθετη αποπληρωμή ακριβού χρέους προς το ΔΝΤ, εφόσον οι συνθήκες στις αγορές είναι ευνοϊκές.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ