14-04-2021

Οι παγίδες του Airbnb – Tι πρέπει να προσέχετε κατά τη δήλωση

Εκτός απροόπτου αναμένεται η υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων να γίνει εντός Μαρτίου, καθώς τότε υπολογίζεται  να ανοίξει η ηλεκτρονική πύλη του TAXISnet.

Οι προετοιμασίες για αυτή την ημερομηνία ξεκίνησαν ουσιαστικά τη Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου,  με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της απόφασης του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργου Πιτσιλή για το νέο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης.

Εισοδήματα από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων τύπου Airbnb:

Δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο στον κωδικό 60 της στήλης 16 του εντύπου Ε2 (κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας). Στον κωδικό 61 της στήλης δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τη βραχυχρόνια υπεκμίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφόρμων (Airbnb, Booking κλπ.).

Η κλίμακα φόρου
Ο φόρος εισοδήματος για το εισόδημα από Airbnb υπολογίζεται με βάση την εξής κλίμακα:

Για εισόδημα έως 12.000 ευρώ με συντελεστή 15%.
Για εισόδημα από 12.001 έως 35.000 ευρώ με συντελεστή 35% και
Για εισόδημα από 35.001 ευρώ και άνω με συντελεστή 45%.
Και Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης
Επιπλέον, τα εισοδήματα αυτά θα φορολογηθούν και με Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 2,2% έως 10%, εφόσον οι φορολογούμενοι που τα απέκτησαν δηλώσουν για το 2018 συνολικά ποσά εισοδημάτων άνω των 12.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, ο υπολογισμός της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης γίνεται με βάση μια προοδευτική κλίμακα στην οποία ισχύουν συντελεστές:

0% για τα πρώτα 12.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος,
2,2% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 20.000 ευρώ,
5% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από 20.001 έως 30.000 ευρώ,
6,5% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από 30.001 έως 40.000 ευρώ,
7,5% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από 40.001 έως και 65.000 ευρώ,
9% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από 65.001 έως και 220.000 ευρώ και
10% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από 220.001 ευρώ και πάνω.

Τι γίνεται με το χαρτόσημο;
Στο εισόδημα από μισθώσεις κατοικιών Airbnb δεν επιβάλλεται χαρτόσημο.

Ωστόσο, στις περιπτώσεις υπενοικίασης κατοικιών σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα εκμετάλλευσης κατοικιών μέσω Airbnb το μίσθωμα που καταβάλλει ο υπεκμισθωτής στον ιδιοκτήτη βαρύνεται με χαρτόσημο 3,6%.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ