Σύμφωνα με πηγή του Συμβουλίου, η οποία μίλησε στο real.gr, το EWG  δεν θα μπορέσει να τοποθετηθεί επί του προσχεδίου του ελληνικού προϋπολογισμού, περιλαμβανομένης της κατάργησης της μείωσης των συντάξεων, πριν από την επίσημη γνωμάτευση της Κομισιόν, η οποία δεν αναμένεται πριν τα μέσα Νοεμβρίου.

Η αρμόδια ομάδα εργασίας που αποτελείται από εκπροσώπους υπουργείων οικονομικών, δεν συζήτησε το προσχέδιο, ούτε και έχει σχηματίσει εικόνα για το τι μπορεί ή τι δεν μπορεί να γίνει σε σχέση με τα ελληνικά αιτήματα – καθώς εκτός από τις συντάξεις η κυβέρνηση έχει συμπεριλάβει στο προσχέδιο και μια σειρά άλλων παρεμβάσεων.

Οι εκπρόσωποι των υπουργείων οικονομικών, αναμένουν κατά συνέπεια τις σχετικές συζητήσεις των στελεχών της Κομισιόν και του ESM που μεταβαίνουν στην Αθήνα για να διεξάγουν τις τεχνοκρατικές συζητήσεις.

Από τις συζητήσεις αυτές θα προκύψει μια και μόνη έκθεση, η οποία αναμένεται στις 20 Νοεμβρίου και θα αποτελεί ταυτόχρονα έκθεση της εποπτείας και γνωμάτευση επί του ελληνικού προϋπολογισμού στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού οικονομικού εξαμήνου.

Η έκθεση αυτή θα συζητηθεί στο επόμενο EWG αυτό δηλαδή που θα προετοιμάσει το Εurogroup της 3ης Δεκεμβρίου, όπως ακριβώς είχε προβλέψει κοινοτικός αξιωματούχος πριν από ένα μήνα.

Πληροφορίες: real.gr