29-10-2020

Αγορανομικοί έλεγχοι σε καταστήματα και πρατήρια καυσίμων του Πειραιά

Αγορανομικούς ελέγχους σε καταστήματα, υπαίθριους χώρους και πρατήρια υγρών καυσίμων, πραγματοποιούν καθημερινά κλιμάκια ελεγκτών της διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά με σκοπό την πάταξη οικονομικών παραβάσεων.

Στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του έτους πραγματοποιήθηκαν, συνολικά, 1.353 έλεγχοι και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 93.600 ευρώ.

Ειδικότερα, σε αυτό το διάστημα έγιναν 102 έλεγχοι σε πλανόδιους και στάσιμους μικροπωλητές σε υπαίθριους χώρους, και 488 αγορανομικοί έλεγχοι σε καταστήματα.

Επίσης, έγιναν 143 έλεγχοι εκπτώσεων και πέντε σε επιχειρήσεις τροφίμων.

Εκτός από τα παραπάνω, το πρώτο εξάμηνο του 2017, ελέγχθηκαν συνολικά 34 πρατήρια υγρών καυσίμων και έγιναν έλεγχοι σε 257 αντλίες πρατηρίων υγρών καυσίμων και δύο βυτιοφόρα. Στην διάρκεια αυτών των ελέγχων έγιναν 31 δειγματοληψίες αγορανομικών δειγμάτων, από τα οποία τα 29 δείγματα αφορούσαν καύσιμα και λιπαντικά και τα υπόλοιπα δύο βιομηχανικά είδη.