23-10-2020

Παρατείνει η Ε.Ε. το σύστημα εγγυήσεων για τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

  • Βελτιώνεται η κατάσταση ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών
  • Σύμφωνη με τους κανόνες της Ε.Ε.η παράταση του καθεστώτος των εγγυήσεων

Την παράταση του ελληνικού συστήματος εγγυήσεων για τα πιστωτικά ιδρύματα έως τις 30 Νοεμβρίου του 2017 ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη βάση των κανόνων της για τις κρατικές ενισχύσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «η κατάσταση ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών βελτιώνεται σταδιακά, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις».

Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι «η παράταση του καθεστώτος εγγυήσεων είναι σύμφωνη με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ιδίως επειδή το εν λόγω μέτρο είναι «στοχοθετημένο, αναλογικό και με περιορισμένο χρονικό διάστημα και πεδίο εφαρμογής».

Επίσης, η Επιτροπή αναφέρει ότι το καθεστώς είναι διαθέσιμο για τις τράπεζες που δεν έχουν κεφαλαιακό έλλειμμα.

Σημειώνεται ότι το ελληνικό σύστημα εγγύησης για τα πιστωτικά ιδρύματα εγκρίθηκε αρχικά τον Νοέμβριο του 2008 και έκτοτε έχει παραταθεί αρκετές φορές.