21-04-2021

«Η ελληνική οικονομία εμφανίζει σταδιακή βελτίωση», τονίζει η Τίσεν

  • Το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να εξακολουθήσει να μειώνεται σταθερά
  • Το 2015 παρουσίασαν βελτίωση οι δείκτες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα

Η ελληνική οικονομία εμφανίζει σταδιακή βελτίωση, γεγονός που αντικατοπτρίζεται επίσης στη μείωση της ανεργίας και στην αύξηση της απασχόλησης» και, σύμφωνα με τις τελευταίες Ευρωπαϊκές Οικονομικές Προβλέψεις, «το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να εξακολουθήσει να μειώνεται σταθερά, υπό την προϋπόθεση ότι το πρόγραμμα εφαρμόζεται ικανοποιητικά, παράλληλα με την ανάκαμψη της εγχώριας ζήτησης και τις αυξήσεις των μισθών» αναφέρει η Επίτροπος Απασχόλησης Μαριάν Τίσεν, απαντώντας σε ερώτηση του αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Παπαδημούλη.

Η κ. Τίσεν προσθέτει ότι το 2015 παρουσίασαν βελτίωση οι δείκτες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα και ως προς τα μέτρα που λαμβάνει η Κομισιόν, επισημαίνει τα εξής:

-Η Επιτροπή υποστηρίζει τις εθνικές πολιτικές, μεταξύ άλλων, μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και του προγράμματος στήριξης της σταθερότητας για την Ελλάδα που επικεντρώνεται στην απασχόληση, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη μείωση της φτώχειας.

-Η Επιτροπή εκτιμά ιδιαίτερα το έργο που επιτελεί η ομάδα εμπειρογνωμόνων που έχει συσταθεί για την επανεξέταση των ελληνικών θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας και έχει λάβει δεόντως υπόψη τα πορίσματα και τις συστάσεις της ομάδας, πάντοτε με σκοπό την προώθηση ενός δίκαιου και αποτελεσματικού συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων και καλών εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ