18-04-2021

Μείωση των ληξιπρόθεσμων κρατικών υποχρεώσεων στα 3.907 δισ. ευρώ

  • Πιστώσεις ύψους 70 εκατ. ευρώ για την ικανοποίηση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης τον Απρίλιο
  • Στα 1.050 δισ. ευρώ οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων προς τον ιδιωτικό τομέα

Στα 3.907 δισ. ευρώ μειώθηκε τον Απρίλιο το σύνολο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Γενικής Κυβέρνησης προς τον ιδιωτικό τομέα έναντι 3,955 δισ. ευρώ τον Μάρτιο.

Τον Απρίλιο οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων προς τον ιδιωτικό τομέα περιορίστηκαν στα 1.050 δισ. ευρώ έναντι 1.120 δισ. ευρώ τον Μάρτιο σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε τη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών.

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι από την αρχή του έτους διατέθηκαν μέσω του προϋπολογισμού προς τους φορείς, χρηματοδοτήσεις ύψους 168,5 εκατ. ευρώ για την εξόφληση υποχρεώσεων και εξοφλήθηκαν οφειλές ύψους 243,8 εκατ. ευρώ.

Επίσης διατέθηκαν χρηματοδοτήσεις ύψους 70 εκατ. ευρώ για την τακτοποίηση εκκρεμών επιστροφών φόρων ενώ οι τελικές επιστροφές ανήλθαν σε 75,2 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα τον Απρίλιο διατέθηκαν πιστώσεις ύψους 70 εκατ. ευρώ για την ικανοποίηση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης και καταβλήθηκαν για τον σκοπό αυτόν 42,1 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών:

Το ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του κρατικού προϋπολογισμού (υπουργεία) προς τον ιδιωτικό τομέα τον Απρίλιο ανήλθε σε 239,4 εκατ. ευρώ έναντι 197,8 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο.
Το ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανήλθε σε 354,2 εκατ. ευρώ έναντι 363,9 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο.
Το ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των Νοσοκομείων διαμορφώθηκε σε 599,9 εκατ. ευρώ έναντι 617,9 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο.
Το ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανήλθε σε 2,262 δισ. ευρώ έναντι 2,311 δισ. ευρώ τον Μάρτιο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ