27-01-2021

Σε φάση δημοσιονομικής σταθεροποίησης σχεδόν όλες οι χώρες της Ε.Ε., συμπεραίνει η Κομισιόν

  • Εξαιρείται Γαλλία-Ισπανία
  • Οι συστάσεις δεν αφορούν την Ελλάδα δεδομένου ότι βρίσκεται σε οικονομικό πρόγραμμα
  • Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009 η ανεργία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζοντας τη Δευτέρα τις ειδικές, ανά χώρα, οικονομικές συστάσεις της για το 2017, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι σε γενικές γραμμές όλες οι χώρες μέλη της Ε.Ε., πλην της Γαλλίας και της Ισπανίας, βρίσκονται από δημοσιονομική άποψη, στο σωστό δρόμο. Οι συστάσεις αυτές δεν αφορούν την Ελλάδα δεδομένου ότι βρίσκεται σε οικονομικό πρόγραμμα.

Αναλυτικότερα η Επιτροπή αναφέρει ότι η οικονομία στην Ε.Ε. και τη ζώνη του ευρώ αποδεικνύεται ανθεκτική. Οι ρυθμοί ανάπτυξης ανήλθαν περίπου στο 2 % το 2016, τα δημόσια οικονομικά βελτιώνονται και η απασχόληση έφθασε στο επίπεδο ρεκόρ των 233 σχεδόν εκατομμυρίων ατόμων.

Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009 η ανεργία

Η ανεργία βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009 και οι επενδύσεις υπερβαίνουν τα επίπεδα πριν από την κρίση σε ορισμένα κράτη μέλη, σημειώνει η Επιτροπή, επισημαίνοντας ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις, όπως η χαμηλή αύξηση της παραγωγικότητας, τα προβλήματα που κληροδότησε η κρίση, συμπεριλαμβανομένων των συνεχιζόμενων ανισοτήτων και η αβεβαιότητα που προκαλείται κυρίως από εξωτερικούς παράγοντες.

Προκειμένου να ενισχυθούν οι θετικές τάσεις και η σύγκλιση στο εσωτερικό των χωρών και της Ε.Ε., είναι ουσιαστικής σημασίας, αναφέρει η Επιτροπή, να επιτευχθεί πιο εύρωστη και βιώσιμη ανάπτυξη, με λιγότερους αποκλεισμούς και με αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας.

Η Επιτροπή καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν αυτήν την ευκαιρία για να ισχυροποιήσουν τα θεμελιώδη μεγέθη των οικονομιών τους με την υλοποίηση των οικονομικών και κοινωνικών προτεραιοτήτων που προσδιορίζονται από κοινού.

Η Επιτροπή αναφέρει επίσης πως τα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που προσφέρει η οικονομική ανάκαμψη για τη συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, την τόνωση των επενδύσεων και την ενίσχυση των δημόσιων οικονομικών τους.

Οι προτεραιότητες διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε., αλλά οι περαιτέρω προσπάθειες σε όλους τους τομείς είναι αποφασιστικής σημασίας για την επίτευξη πιο εύρωστης και βιώσιμης ανάπτυξης με λιγότερους αποκλεισμούς, τονίζει η Επιτροπή.

Τα προβλήματα Γαλλίας-Ισπανίας

Σε ότι αφορά τις επιμέρους συστάσεις η Επιτροπή αναφέρεται στα προβλήματα της Γαλλίας και της Ισπανίας, αφήνοντας να εννοηθεί πως βραχυπρόθεσμα θα είναι οι μόνες δυο χώρες για τις οποίες θα εφαρμόζεται η διαδικασία περίπτωση υπερβολικού ελλείμματος.

Κύπρος-Ιταλία-Πορτογαλία

Για την Κύπρο, την Ιταλία και την Πορτογαλία, οι οποίες αντιμετώπιζαν υπερβολικές μακροοικονομικές ανισορροπίες, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει λόγος ανάλυσης που να δικαιολογεί την επιτάχυνση της διαδικασίας περί υπερβολικού ελλείμματος, υπό την προϋπόθεση ότι οι τρεις χώρες θα εφαρμόσουν πλήρως τις μεταρρυθμίσεις που προβλέπονται στις οικείες ειδικές ανά χώρα συστάσεις.

Όσον αφορά την Ιταλία, η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι τα πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα που ζητήθηκαν για το 2017 έχουν ληφθεί και ότι, συνεπώς, δεν κρίνονται απαραίτητα περαιτέρω μέτρα για τη συμμόρφωση με το κριτήριο του χρέους στο παρόν στάδιο.

Βέλγιο-Φινλανδία 

Η Επιτροπή εξέδωσε επίσης εκθέσεις για το Βέλγιο και τη Φινλανδία στις οποίες εξετάζει τη συμμόρφωσή τους με το κριτήριο του χρέους που προβλέπει η Συνθήκη. Και στις δύο περιπτώσεις, το συμπέρασμα είναι ότι το κριτήριο του χρέους θα πρέπει να θεωρείται ότι τηρείται επί του παρόντος.

Στην περίπτωση του Βελγίου, το συμπέρασμα αυτό ισχύει υπό τον όρο ότι θα ληφθούν πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα το 2017 προκειμένου να εξασφαλιστεί ευρεία συμμόρφωση με την πορεία προσαρμογής για την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου το 2016 και το 2017 μαζί.

Στην περίπτωση της Φινλανδίας, σημειώνεται ότι η ταχεία θέσπιση και εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για αύξηση της παραγωγικότητας και της προσφοράς εργασίας είναι ουσιώδους σημασίας για τη βελτίωση των προοπτικών ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα και τη βελτίωση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας.

Προειδοποίηση στη Ρουμανία

Η Επιτροπή απηύθυνε τέλος προειδοποίηση στη Ρουμανία σχετικά με την ύπαρξη σημαντικής απόκλισης από την πορεία προσαρμογής για την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου το 2016.

Ο αντιπρόεδρος Βάλντις Ντομπρόφσκις, Επίτροπος αρμόδιος για το Ευρώ και τον Κοινωνικό Διάλογο, δήλωσε τα σήμερα επί του θέματος τα εξής: «Οι οικονομικές τάσεις είναι συνολικά θετικές και θα πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για να καταστεί η ευρωπαϊκή οικονομία πιο ανταγωνιστική, πιο ανθεκτική και πιο καινοτόμος.

Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις μεταρρυθμίσεις με τις οποίες μπορεί να επιτευχθεί ανάπτυξη με λιγότερους αποκλεισμούς και να αναζωογονηθεί η παραγωγικότητα. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, οι επενδύσεις και η συνεχής προσοχή στις υπεύθυνες δημοσιονομικές πολιτικές είναι απαραίτητες για την ενίσχυση και τη διατήρηση της οικονομικής ανάκαμψης στην Ε.Ε.».

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ